Person:Christen Trane (2)

Christen Christensen Trane, den eldre
 1. Christen Christensen Trane, den eldreAbt 1533 - 1600
 1. Christen Chistenson Trane1575 - 1644
Facts and Events
Name Christen Christensen Trane, den eldre
Gender Male
Birth? Abt 1533 Viborg, Midtjylland, Danmarkn/a Viborg, Midtjylland Danmark
Residence? Stavanger
Death? 12 Jul 1600 Stavanger, Rogaland, Norwayn/a Stavanger, Rogaland Norway {geni:location_name} deathplace
Burial? Abt 1600

{geni:occupation} Fogd, Rådmann

{geni:about_me} http://www.nose.dk/Norge/trane.html#2

Notater: Christen (Christiern) Christensen Trane, f.1533, 5.aug. 1573 Jørgen Daaes Foged paa Utstein Kloster og senere Kgl. Foged over Ryfylke, Jæderen og Daleren. Død i Stavanger 12. juli 1600. Hans Epitafium fandtes i StavangerDomkirke indtil dennes Restauratio Christen Trane var etter Magdalenes død gift for 2. gang (belagt 1593). Vi kan foreløpig ikke påvise hvem av Christen Tranes to koner som var mor til hans barn

Kilder: Simon Ellefsen (web side)


Fut over Ryfylke, Jæren og Dalane.


Christen Christensen Trane d.e. var fogd over Utstein kloster (Ryfylke).


http://www.nose.dk/Norge/trane.html#2

se 2.1

Født 15332.

Død 12 jul. 1600, Stavanger2.

  Christen (Christiern) Christensen Trane, f. 1533, 5. aug. 1573 Jørgen Daaes Foged paa Utstein Kloster og senere Kgl. Foged over Ryfylke, Jæderen og Daleren. Død i Stavanger 12. juli 1600. Hans Epitafium fandtes i Stavanger Domkirke indtil dennes Restauration i 1860 Aarene.2
  Christen Trane var etter Magdalenes død gift for 2. gang (belagt 1593). Vi kan foreløpig ikke påvise hvem av Christen Tranes to koner som var mor til hans barn.3

Gift 1° _____med

Magdalene Nilsdatter

  Ifølge en våbenbog skulle Christen Trane have været gift med Magdalene Nilsdatter.

Gift 2° _____med

Karine Povelsdatter

  ... Brevet opplyser elles m.a. at kona til Kristen Trane i 1593 heitte «Karrine Pouelssdaatter», og talar to stader om «thieris børnn» eller «theris barnn». Eg peikar på dette av di det vanleg har vori lært at kona til Kristen Trane og mor til borna hans var Magdalena Nilsdotter, dotter til lagmannen Nile Jonsson eller Jensson, som var av Losna-ætta (Valdres-greina). Opplysninga om at Magdalena Nilsdotter var gift med Kristen Trane, står i ei gamal våpenbok og kan vel i seg sjølv vera rett. Men våpenboka seier ikkje noko om at Magdalena var mor til borna hans. Så framt ho er identisk med den «Gammel Magdalena» som er nemnd i Stavanger 1605 og 1606 (A. Kielland, Familien Kielland. s. 223), kan samanhengen vera den at Kristen Trane har vorti enkjemann og har gift seg med Magdalena Nilsdotter på sine gamle dagar."4
  Mye taler imidlertid for at Karine Povelsdatter overlevde sin mann (som døde 1600) og er identisk med den Karine Povelsdatter Trane som ca 1602 giftet seg med rådmann i Stavanger Søfren Jensen (Landgrav) fra Voss. Magdalena Nielsdatter må således være Christen Tranes første kone i et tidlig og barnløst ekteskap. Det passer også godt med at en datter er oppkalt etter henne.5

[Gift 1° med Christen C(hristensen) Trane (1533 - 12 jul. 1600); Gift 2° med Søfren Jensen (Landgrav)].

bodde i Stavanger, og var kjøpmann, skipseier og toller. Sjølve kong Christian den IV var med i brullaupet den 29. juli 1607.

[Londal.FTW]

Man antar at han stammer fra Danmark - da det tidligere fantes en familie Trane der. Han var fogd over Ryfylke, Jæren og Dalane, senere også rådmann i Stavanger. I 1593 var han gift med Karine Povelsdatter og hadde flere barn medhenne bl.a. sønnen Povel. Han var senere visstnok også gift med Magdalene Nilsdatter, antakelig av Losnaætta, det finnes heller ikke bevis for at han hadde barn med henne.

Hans Epitaphium fandtes i Stavanger Domkirke.