Person:Anders Haugen (4)

Watchers
Browse
Anders Andersen HAUGEN
b.1751 Røros
d.1816 Røros
  1. Anders Andersen HAUGEN1751 - 1816
  1. Ingeborg Andersd. HAUGEN1787 - 1830
Facts and Events
Name Anders Andersen HAUGEN
Gender Male
Birth? 1751 Røros
Death? 1816 Røros

Gruvearbeider. Bodde i Kjerkgata med kone og 4 barn 1801. Skifte etter "verksarbeider Anders A. Haugen den eldre" 1816.Boet ble registrert 11.5.1816 og var på 482 rd. Sonnen Anders overtok gården,hus nr. 93, for 250 spd. De to andre sonnene fikk losore for 57 spd.,mens de 3 dotrene fikk verdier for 28 1/2 spd. (Brorparten var dobbelt såstor som sosterdelen fram til likestilling i arveloven av 1854.) Datteren Ingeborg fikk på sin part bl.a. en pannemed fotter, 1 liten stekepanne, 1 ildtang med skuffe, 2 flatbundedeskåler, 1 gl. bord med skap under, 1 skammel, 1 slagbenk, 1 fransk (?)oltonne, 1 oltrakt, 2 hodeputer, 1 blå vadmelskjole, 1 gl. grå troie, 1gl. skinnkrave, 1 par sorte stromper, 1 par blå stromper, 1 skjort, 1gl. mårskinn, 1 fåreskinnsfell med åklede. "Arvetomten", den såkalte Langknutgården i Kirkegaten, nr. 93 besto av a) vender mot gaten: en stue med jernkakkelovn, med kjokken hos og loft over, samt loft over porten og nedbygget til forstuedorenb) innvendig mot gården: "en liden stue med loft, 2 hæstestalder med lem og et vedskjul imellem, et fjos med lem over og et stabbur med loft, samt videre en stald nedbygget fjoset med skjule imellem og planket hoelem over. Foruden disse huuse er en muhret vandbrynd i gaarden med hesp og givert. Om denne vaaningsgaard med tomt blev af boets modende indgaaet saadan foreening": Anders A. Haugen overtar gården for 250 rd. og gir moren "fornoden huus i gaarden saalenge hun lever, for hende, hendes creature og boehave, gir hende ved til brænsel, og hoavling. uten noen form for godtgjorsel."Gauldal skifteprotokoll 1808-22, HF 1855, pag. 286, RA. Rorosboka, 4/87-9. Folktellingen 1801, s. 372. Kirkeboka for Roros 1751.