Person:Agneta Naas (1)

Watchers
Browse
Agneta Post Persd. NAAS
b.1716 Drangedal
d.1773
  1. Knut Persson NAAS1706 - 1758
  2. Agneta Post Persd. NAAS1716 - 1773
  1. Anne Torsd. OSEID1735 - 1789
  2. Mariken OSEID1751 - 1836
Facts and Events
Name Agneta Post Persd. NAAS
Gender Female
Birth? 1716 Drangedal
Death? 1773

Hun er oppkalt etter prestekona, Agnete Post, som døde samme året,og presten Brodal flyttet da fra bygda. En av fadderne var Mademoiselle Anne Maria Post, søster av prestens kone.

Hun fikk elleve barn. Hun døde 15. mai, 57 år, 3 mån., 6 dager gammel.¶

Skiftet 29. sept. 1773 ble ledet av lensmann Marcus Solberg og lagrettemann Jørgen Holte. Hun etterlot seg enkemann, tre sønner: Lars 35, Peder 33 og Tyke 20 år, og fem døtre: Anne 37, gift med Tyke Naas, Aslaug gift, Karen gift, Mariken 21 gift med Halvor Holte, og Anne (!) 17.

Faren påtok seg formynderskapet for yngstesønnen Tyke og datteren Anne.

I boet var det et sølvkrus med lokk, ett inngravert med APD 1716, et ditto med tre ben, et sølv beger på høye føtter, en forgylt bolle, seks sølv spiseskjeer, inngravert TLS 1732 sju rd., to ditto merket APD 1716, to ditto merket APD og LTS 1729, to ditto merket PTSL og APD 1732, en ditto uten navn.

Det var mye tinn - en stor suppekjele med lokk, noen små suppekjeler, mange suppefat, noen dype og noen flate tinntallerkener. Seks lysekroner og fire lysestaker i messing, en kobberkjele på en halv tønne rom (seks rd.), en på tre skippund rom (fire rd.) og mange mindre. Flere jernkjeler, en kakkelovn i stuen verdt ni rd., en i dagligstuen åtte rd., en kakkelovn til fem td., en kvern med redskap ti rd. og atskillig smieredskap fire riksdaler.Boet hadde mye møbler: en stolpeseng med markiseomheng to rd., et malt eikeskap med røde lister og tre skuffer i nedre stue tre rd., et langt furubord med bordstoler, en malt kiste med grønne jernbånd og malt med bokstavene P???.fire rd., en ditto med røde jernbånd fire rd., en fruentimmersadel tre rd., en malt eikekiste med jernbånd og malt APD tre rd., en ditto med røde jernbånd og merket PTS 17, et høyt jernbeslått skrin merket APD 1745, et skrin med hjørnebeslag merket APD1745,.et malt sengeskap merket TLLS og APD 1744, et malt eikeskap, et speil med smal brun ramme tre rd., et gammelt ditto tre rd.

Det var bare to bøker - Johan Arndts Den sande Christendom og Paradisets Urtegaard.

Gården hadde en hest, fem kuer og to kviger kalt Krantzelin, Walleboet, Fagerblom, Miøedom, Garsog, Juulebot, Gulros, 18 sauer og seks lam.

Enkemannen ville ha rett til "at dirigere sin gaard uden paatale af arvingerne" - det fikk han. Lensmannen fikk 3 riksdaler (en fruentimmersadel) og lagrettemannen tre ort (en ringvevd bordduk, to alen laug, to broderier) for "umage og vurdering".

Løsøret ble vurdert til 363 riksdaler, gården Hoseid til 600 riksdaler. Enkemannen fikk gården, 300 riksdaler, pluss, pluss, ialt 447 riksdaler. Hver sønn arvet 80 riksdaler, hvor 54 rd. var part i gården Oseid, hver datter arvet 40 riksdaler, med part i møllen 27 rd., to sauer, et lam, en sølv spiseskje, et stort flatt tinnfat, to "coleurete" sengetepper, en hodepute.

Skifteprot. for Bamble 9, 1773-79, s. 21b, 149a-154b, mikrofilm HF 683 og 684, RA. Kirkeboka 1716, 1773. Drangedalsboka, s. 161. Bjørn Holte, I/271.