List of people married in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands: 1900-1909

Watchers
Article Covers
Places
Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
People Married in Leeuwarderadeel: Main 1810-1819 1820-1829 1830-1839 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929
Married in Leeuwarderadeel in: 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 See also

1900

 1. Johannes Gijsbertus Petrus Verloop and Janke van der Werf, 17 Feb 1900
 2. Anne van der Noord and Wijtske Mellema, 3 Mar 1900
 3. Pieter Kaastra and Tetje Hendriks van der Meulen, 10 Mar 1900
 4. Berend van der Molen and Pietje de Vries, 24 Mar 1900
 5. Hendrik Smeding and Fettje van Warners, 4 Apr 1900
 6. Gerben Dijkstra and Fettje de Jong, 11 Apr 1900
 7. Klaas Wijbenga and Trijntje Hornstra, 18 Apr 1900
 8. Pieter Rijpstra and Klaaske Wielenga, 21 Apr 1900
 9. Jelle Siksma and Aberdina Rondan, 28 Apr 1900
 10. Arjen Wijngaarden and IJbeltje Dijkstra, 2 May 1900
 11. Ulbe Kuipers and Eeke de Groot, 5 May 1900
 12. Jentje Algera and Tjitske de Boer, 5 May 1900
 13. Floris Huizinga and Wimkje Kuperus, 5 May 1900
 14. Willem de Schiffart and Antje de Jong, 5 May 1900
 15. Johannes Mol and Sijtske de Boer, 5 May 1900
 16. Pieter Westra and Antje van Dijk, 5 May 1900
 17. Jochum Epema and Grietje Kooistra, 10 May 1900
 18. Sijbren Rintje Uilkema and Eeke Kooistra, 10 May 1900
 19. Abraham Kooistra and Trijntje Miedema, 10 May 1900
 20. IJne IJnema and Dieuwke Kuiphof, 12 May 1900
 21. Sijtze Hoekstra and Hendrika Maria de Kruijff, 12 May 1900
 22. Kornelis Boekema and Rinske Tekstra, 12 May 1900
 23. Sije van Wijngaarden and Fettje de Jong, 12 May 1900
 24. Tjitte Dijkstra and Baukje Dijkstra, 12 May 1900
 25. Tjitze van der Weij and Grietje van Dijk, 12 May 1900
 26. Sijtze Kuipers and Jantje van Dijk, 12 May 1900
 27. Jan Bijlsma and Janke de Haan, 12 May 1900
 28. Jan Damstra and Wintje Brouwers, 12 May 1900
 29. Hendrik Haaijes Pietersma and Grietje Dupon, 16 May 1900
 30. Sijbe Sevenster and Renske Bouma, 19 May 1900
 31. Gerrit Spoelstra and Saakje Veenstra, 19 May 1900
 32. Gaele Hoekstra and Grietje Siderius, 19 May 1900
 33. Abraham Visser and Trijntje Lautenbach, 19 May 1900
 34. Albertus Ringenaldus and Saapke Borenga, 19 May 1900
 35. Thijs Zondervan and Mientje Rozema, 19 May 1900
 36. Andries Sandra and Aaltje Leijenaar, 19 May 1900
 37. Sjoerd Baukes Jousma and Trientje Wielinga, 19 May 1900
 38. Fokke Herres van der Schaaf and Geertje van Hes, 19 May 1900
 39. Durk Kuipers and Antje de Boer, 19 May 1900
 40. Johannes Rienks and Dirkje Kuipers, 19 May 1900
 41. Pieter Hoekstra and Antje Kingma, 19 May 1900
 42. Jan Wassenaar and Aukje Brouwer, 19 May 1900
 43. Pieter Wiersma and Trijntje Westra, 19 May 1900
 44. Berend Stelpstra and Grietje Groothof, 19 May 1900
 45. Age van der Meulen and Aukje Iedema, 19 May 1900
 46. Jan Sijbes Riedstra and Akke Pieters de Vries, 26 May 1900
 47. Tjeerd Sinnema and Martsen Sinnema, 26 May 1900
 48. Douwe Wielinga and Minke Mennema, 26 May 1900
 49. Douwe Hiemstra and Beerendtje Bijlsma, 26 May 1900
 50. Paulus Oosterhof and Eke van Dijk, 26 May 1900
 51. Willem van Asperen and Janke de Jong, 26 May 1900
 52. Sijmen Sinnema and IJmkje Rienks, 26 May 1900
 53. Wijbe Boontje and Aafke Jelgersma, 2 Jun 1900
 54. Louw Kooistra and Maartje Bokma, 2 Jun 1900
 55. Lieuwe Bangma and Aafke Mulder, 2 Jun 1900
 56. Johannes Zijlstra and Duifke Wijbes Veenstra, 6 Jun 1900
 57. Taeke Vermeulen and Tjeerdje Zijlstra, 12 Jun 1900
 58. Auke Hijma and Antje Jacobs Faber, 13 Jun 1900
 59. Jouke Luxen and Baukje Hoekstra, 13 Jun 1900
 60. Keimpe Visser and Antje Faber, 16 Jun 1900
 61. Pieter Koopmans and Margje IJkema, 16 Jun 1900
 62. Jan Stobbe and Antje van der Meer, 16 Jun 1900
 63. Wijbren Zijlstra and Akke Nitters, 30 Jun 1900
 64. Remmert Bontekoe and Wintje van Broek, 30 Jun 1900
 65. Sijtze Kamminga and Baukje Hoekstra, 21 Jul 1900
 66. Elisa Reitsma and Anna Rinske van der Veer, 28 Jul 1900
 67. Geert van Sloten and Uilkje Harmens Boonstra, 11 Aug 1900
 68. Gerrit Dijkstra and Froukje Keuning, 15 Aug 1900
 69. Tette Dijkstra and Fokje Veeman, 18 Aug 1900
 70. Franciscus Bosma and Jantje Hoekstra, 22 Aug 1900
 71. Eit van der Heide and Trijntje Visser, 8 Sep 1900
 72. Tieleman Meulenbildt and Lijsbert Jochums Inia, 15 Sep 1900
 73. Johannes Busman and Hiltje Arends Stuiver, 6 Oct 1900
 74. Melle Rozema and Hendrikje Huiskes, 13 Oct 1900
 75. Pieter Looijenga and Leentje Visser, 24 Oct 1900
 76. Jelle Blauw and Antje Kuipers, 3 Nov 1900
 77. Pieter Piekes de Jong and Gerbrig de Gavere, 8 Nov 1900
 78. Jochem Nieuwenhout and Antje Feenstra, 8 Nov 1900
 79. Tjietze IJtsma and Trijntje Tuinstra, 10 Nov 1900
 80. Jacob Bosma and Jantje Winkel, 1 Dec 1900
 81. Johannes Sijbes Riedstra and Trijntje Jaasma, 1 Dec 1900
 82. Sipke Veenstra and Gjetje Bijlsma, 1 Dec 1900
 83. Hendrik van der Laan and Japikje Visser, 8 Dec 1900
 84. Lammert Oosting and Johanna Carelse, 8 Dec 1900
 85. Jan Schreinhout and Willemke Keestra, 12 Dec 1900
 86. Fokke Tjitze Laffra and Klaaske Joacomina Zwama, 12 Dec 1900
 87. Nanne Ottema and Grietje Kingma, 13 Dec 1900
 88. Roel Minkes and Johanna Kramer, 15 Dec 1900

1901

 1. Dirk Rutger Posthumus and Pietje Hofman, 19 Jan 1901
 2. Anne Smits and Wijpkje Kooistra, 26 Jan 1901
 3. Jelke de Vries and Anna Maria Faber, 26 Jan 1901
 4. Jan Gerben Kijl and Johanna Boonstra, 2 Feb 1901
 5. Wouter Kuperus and Hendrikje de Jong, 20 Feb 1901
 6. Arend Roorda and Okje Wiersma, 27 Feb 1901
 7. Jetzo de Hoo and Anna Maria Lafargue, 27 Feb 1901
 8. Auke Bontekoe and Titia Sjoukje van Asperen, 6 Apr 1901
 9. Geert Brouwer and Sjoukje Hempenius, 13 Apr 1901
 10. Jan Spijkstra and Froukje Hendriks van der Heide, 13 Apr 1901
 11. Andries Klazes Loonstra and Janke van der Woude, 27 Apr 1901
 12. Gerrit Laffra and Lijsbeth Brolsma, 4 May 1901
 13. Sieds Jansma and Hinke Wijtzes, 4 May 1901
 14. Pieter Vallenga and Feikje Sijbesma, 4 May 1901
 15. Kornelis Straatsma and Trijntje Hoekstra, 4 May 1901
 16. Rindert Jansma and Tjimkje Gerrits Straatsma, 4 May 1901
 17. Durk Wobbema and Tietje Hijma, 8 May 1901
 18. Johannes Voersma and Minke Wijtzes Jongsma, 8 May 1901
 19. Sjoerd Stienstra and Sijtske de Vries, 8 May 1901
 20. Gerben Terpstra and Joukje Wobbema, 8 May 1901
 21. Dirk Jongsma and Akke Romer, 9 May 1901
 22. Romke Kramer and Rigtje Hornstra, 9 May 1901
 23. Arjen Gerrits Hornstra and IJfke Bonnema, 9 May 1901
 24. Hessel Polstra and Grietje Wallinga, 11 May 1901
 25. Jan Slouwerhof and Sjoukje Rinzes Kooistra, 11 May 1901
 26. Lieuwe Wallinga and Saapke Miedema, 11 May 1901
 27. Reinder van der Schaaf and Grietje de Jong, 11 May 1901
 28. Meinte Terpstra and Hiltje van der Heide, 11 May 1901
 29. Doede Boelstra and Rinske Bouma, 13 May 1901
 30. Lieuwe Hovinga and Janke Bouma, 13 May 1901
 31. Broer Kornelis Meijer and Sjoerdje Hempenius, 15 May 1901
 32. Karsjen Kalma and Tjitske Brouwers, 16 May 1901
 33. Folkert Ondersma and Aaltje Siegers, 18 May 1901
 34. Pieter Ferwerda and Antje Spijkstra, 18 May 1901
 35. Lammert Hendrik Faber and Rientje Gjalts Boonstra, 18 May 1901
 36. Wieger Siebenga and Akke Haijes Haijtsma, 18 May 1901
 37. Luitzen van der Kuur and Aaltje Hiddenga, 18 May 1901
 38. Jouke Miedema and Tjitske bij de Leij, 18 May 1901
 39. Sijbren Bruining and Halbertje Rozema, 18 May 1901
 40. Wijtze Tekstra and Maria Wissia Schmit, 18 May 1901
 41. Kornelis Westerhuis and Altje Dijkstra, 18 May 1901
 42. Johannes Hoekstra and Sijke van Sloten, 18 May 1901
 43. Jan Westra and Jiskje de Vries, 18 May 1901
 44. Johannes Klein and Sjieuwkje Schaap, 22 May 1901
 45. AEbe van der Meulen and Anna Jacobs Sikma, 22 May 1901
 46. Ritske Beintema and Rijntje Cornelia Krips, 22 May 1901
 47. Sijmon Miersma and Minke Dijkstra, 25 May 1901
 48. Riender Wiersma and Grietje Sinnema, 25 May 1901
 49. Jan Stienstra and Dirkje Gros, 25 May 1901
 50. Pieter Sinnema and Dieuwke Kooistra, 25 May 1901
 51. Bauke Dijkstra and Anna de Ruiter, 25 May 1901
 52. Jan Burmania and Riemke Post, 25 May 1901
 53. Marten Smeding and Antje Hempenius, 29 May 1901
 54. Folkert de Groot and Jitske Kingma, 1 Jun 1901
 55. Tjitze Hofman and Grietje Meijer, 1 Jun 1901
 56. Pieter Dijkstra and Jitske Boersma, 1 Jun 1901
 57. Ale van Zandbergen and Trijntje Haaksma, 4 Jun 1901
 58. Kornelis Tjepkema and Jitske Zondervan, 5 Jun 1901
 59. Pieter Plantenga and Pietje Wijtsma, 5 Jun 1901
 60. Jannes Harkema and Berentje Stenekes, 15 Jun 1901
 61. Jan Jacob van Eijle and Neeltje Vonk, 18 Jun 1901
 62. Auke Hijma and Ruurdje Luxen, 13 Jul 1901
 63. Jan Wagenaar and Pietertje Kuipers, 17 Jul 1901
 64. Gerrit Hiddinga and Eeke Rienks, 24 Jul 1901
 65. Uilke Stinne and Ankje Klapper, 27 Jul 1901
 66. Dirk Oeges Dijkstra and Sipkje Zijlstra, 31 Jul 1901
 67. Hendrik Porte and Hiltje Kroodsma, 14 Aug 1901
 68. Jurre Steffen Langendijk and Kornelia Koorens, 17 Aug 1901
 69. Jacob Sijbesma and Marijke Bilkert, 24 Aug 1901
 70. Sijmen van Dijk and Trijntje Hofman, 31 Aug 1901
 71. Rients Faber and Dieuwke Feitsma, 7 Sep 1901
 72. Bauke Piebe Zoethout and Trijntje du Houx, 25 Sep 1901
 73. Jan van der Kuur and Sipkje Dijkstra, 28 Sep 1901
 74. Lieuwe Faber and Geertje Johanna Catharina Haaksma, 9 Oct 1901
 75. Feije van der Meer and Aukje van der Schaaf, 12 Oct 1901
 76. Willem Damsté and Barbara Bakker, 17 Oct 1901
 77. Feiko Broersma and Maria Broersma, 31 Oct 1901
 78. Johannes Johannes Harmens de Wal and Janke Kramer, 6 Nov 1901
 79. Willem Scholte and Dirkje Hofman, 16 Nov 1901
 80. Gerrit de Vries and Jantje Wijkel, 16 Nov 1901
 81. Tamme Rijpstra and Sijke Rinderts Kooistra, 20 Nov 1901
 82. Menzo Gilles and Geertje van der Woude, 23 Nov 1901
 83. Age Jacobs Bijlsma and Antje Joekes Wagenaar, 30 Nov 1901
 84. Gerke Romkes Kinderman and Jaaike Boersma, 30 Nov 1901
 85. Auke Hettema and Roelofje van Dalfzen, 7 Dec 1901
 86. Leenderd Grootveld and Trijntje van der Veer, 7 Dec 1901
 87. Pieter Piso and Hetje de Schiffart, 7 Dec 1901
 88. Pieter Kuipers and Jantje Hoekstra, 28 Dec 1901

1902

 1. Johannes Kingma and Akke Oevering, 4 Jan 1902
 2. Derk Bonsema and Feikje Steensma, 11 Jan 1902
 3. Kornelis Olivier and Sjoukje Wijbenga, 12 Feb 1902
 4. Geert Jongsma and Maartje van der Zwaag, 15 Feb 1902
 5. Jan Baarda and Willemke Bruining, 22 Feb 1902
 6. Sjierk IJsselstein and Sijbrigje de Haan, 22 Feb 1902
 7. Tjitze van der Heide and Gelbrig Pasveer, 26 Feb 1902
 8. Willem Baars and Jetske Jongsma, 26 Feb 1902
 9. Rein Viersen and Eke de Groot, 29 Mar 1902
 10. Jacobus Hitman and Iefke Sikma, 5 Apr 1902
 11. Sjoerd Spiekstra and Trijntje Bisschop, 5 Apr 1902
 12. Klaas Terpstra and Maria Andringa, 12 Apr 1902
 13. Jacobus Hoitsma and Dieuke Iedema, 12 Apr 1902
 14. Hendrik Dekker and Sijtske van der Weide, 12 Apr 1902
 15. Pieter Reisma and Wijtske Brolsma, 26 Apr 1902
 16. Dominicus Poelsma and Katrina Posthumus, 26 Apr 1902
 17. Willem Jans van der Meer and Grietje Kalsbeek, 30 Apr 1902
 18. Johannes Hemrika and Janke Harkes van der Meulen, 7 May 1902
 19. Sije IJsselstein and Trijntje van Dijk, 7 May 1902
 20. Hendrik Kuipers and Tjitske Hoekstra, 10 May 1902
 21. Abe Theunis Mulder and Gelske Kuipers, 10 May 1902
 22. Aize Tolman and Trijntje Hernamt, 10 May 1902
 23. Cornelis Stapert and Baukje Westerhuis, 10 May 1902
 24. Gerben Hoekstra and Sipkje Jorna, 10 May 1902
 25. Fokke Ferwerda and Baukje Postma, 10 May 1902
 26. Reinder Hiemstra and Grietje Hoekstra, 10 May 1902
 27. Marten Hellinga and Reino Klazes Boonstra, 10 May 1902
 28. Jan Kuperus and Dieuwke Bearda, 10 May 1902
 29. Cornelis van der Haag and Klaaske Boskma, 14 May 1902
 30. IJpe Keestra and Sjoukje Zuiderveld, 14 May 1902
 31. Willem Zwama and Aaltje Snieder, 14 May 1902
 32. Gaele de Boer and Trijntje Boonstra, 14 May 1902
 33. Murk Seldentuis and Aukje Dijkstra, 14 May 1902
 34. Klaas Romer and Ruurdje Wartena, 15 May 1902
 35. Tjeerd Brinkman and Pietje Brouwers, 17 May 1902
 36. Albert Ruurds Bergsma and Mettje de Jong, 17 May 1902
 37. Jacob Wierda and IJtje Bokma, 17 May 1902
 38. Tjisse Sinnema and Hinke Bokma, 17 May 1902
 39. Sjoerd van der Kuur and Attje van Huizen, 17 May 1902
 40. Hessel Rienks and Frouwkje Sinnema, 17 May 1902
 41. Marten Kingma and Janke Schoustra, 17 May 1902
 42. Jan Klazes Loonstra and Janke Dijkstra, 17 May 1902
 43. Pieter van der Wal and Jannigje Bakker, 17 May 1902
 44. Johan van der Meulen and Aaltje Kimsma, 17 May 1902
 45. Hendrik de Bruin and Leentje de Vries, 17 May 1902
 46. Arjen Hoekstra and Tjitske Terpstra, 17 May 1902
 47. Sijtze van der Meer and Berber van der Wal, 17 May 1902
 48. Jan Terpstra and Grietje Vliegendehond, 17 May 1902
 49. Jan Zijlstra and Hinke Stienstra, 17 May 1902
 50. Broer Porte and Korneliske Hettinga, 17 May 1902
 51. Wessel Porte and Josina Bilstra, 21 May 1902
 52. Klaas Prosé and Iebeltje Iedema, 21 May 1902
 53. Jacob Lootsma and Antje Rinsma, 24 May 1902
 54. Feitse van der Kooi and Wijpkje Renema, 24 May 1902
 55. Jelte Klazes Olijnsma and Hiltje Meulenbildt, 24 May 1902
 56. Sibolt IJpma and Marijke Witteveen, 24 May 1902
 57. Arnoldus Terpstra and IJtje Rondan, 24 May 1902
 58. Arend Boekholt and Aaltje Radersma, 24 May 1902
 59. Hessel van der Woude and Wijtske de Vries, 24 May 1902
 60. Ate Kooistra and Antje Kramer, 24 May 1902
 61. Douwe Dijkstra and Elisabeth Ondersma, 24 May 1902
 62. Rienk Boxum and Trijntje van Broek, 28 May 1902
 63. Hille Germeraad and Aaltje Larooi, 31 May 1902
 64. Theunis Kuipers and Romkje Kooistra, 31 May 1902
 65. Wijtze Fennema and Lutske Johannes van der Laan, 31 May 1902
 66. Andries Smeding and Antje Hoekstra, 31 May 1902
 67. Wietze Numan and Folkje Dijkstra, 4 Jun 1902
 68. Gerrit Botke and Dina Botke, 4 Jun 1902
 69. Karst Bakkers and Sepkje Busman, 7 Jun 1902
 70. Tjeerd Terpstra and Hendrikje Hazewindus, 7 Jun 1902
 71. Jan Thomas Pebesma and Tjitske Miedema, 12 Jun 1902
 72. Jan bij de Leij and Akke Dijkstra, 14 Jun 1902
 73. Marten Veeman and Klaaske Aukes de Vries, 21 Jun 1902
 74. Pieter Idzenga and Gatske van der Sluis, 21 Jun 1902
 75. Hendrik Bakker and Antje Bearda, 3 Jul 1902
 76. Cornelis Dijkstra and Tietje Zaagemans, 5 Jul 1902
 77. Sijbe Sannes and Sijtske Carsjens, 12 Jul 1902
 78. Halbe van der Woude and Frouwkje van der Ploeg, 19 Jul 1902
 79. Jan Boomsma and Tjitske van Dijk, 6 Sep 1902
 80. Murk Spandaw and Beitske Buisman, 24 Sep 1902
 81. Pieter van Dijk and Luurtske Kramer, 26 Sep 1902
 82. Dirk Tolsma and Aafke Renia, 4 Oct 1902
 83. Jacob Boerma and Eelkje Westra, 4 Oct 1902
 84. Jacobus Bernardus Leemker and Juliana Johanna Jordan, 8 Nov 1902
 85. Johannes van der Ploeg and Sjoukje Postma, 15 Nov 1902
 86. Pieter Dijkstra and IJtske Vellinga, 15 Nov 1902
 87. Ate Bloemsma and Antje Heidema, 22 Nov 1902
 88. Johannes Vermeulen and Lolkje Hof, 26 Nov 1902
 89. Anne Hijma and Trijntje Dekker, 29 Nov 1902
 90. Hendrik van der Schoot and Joukje Dekker, 13 Dec 1902
 91. Reinder Stuvel and Lutske Johannes Krol, 27 Dec 1902

1903

 1. Willem Kooistra and Saakje van der Weij, 31 Jan 1903
 2. Murk Dijkstra and Sjoerdtje Bosgraaf, 7 Feb 1903
 3. Marten Tienstra and Baukje van der Zwaag, 21 Feb 1903
 4. Roel Postma and Trijntje van der Wal, 4 Apr 1903
 5. Jacobus Elias van Dijk and Aagje Veenstra, 9 Apr 1903
 6. Douwe Ozinga and Neeltje Lettinga, 11 Apr 1903
 7. Bindert de Jong and Froukje Gerritzen, 11 Apr 1903
 8. Jacob Hamming and Anne de Boer, 18 Apr 1903
 9. Klaas van der War and Sijtske Rienks, 22 Apr 1903
 10. Jacob Feitsma and Riemke van Dijk, 25 Apr 1903
 11. Klaas Jans van der Wal and Haebeltje Wassenaar, 25 Apr 1903
 12. Hendrik Postma and Maria de Haan, 25 Apr 1903
 13. Folkert Postma and Wijtske Johanna Brolsma, 25 Apr 1903
 14. Cornelis de Jong and Aafje Douwes van der Leij, 25 Apr 1903
 15. Harmen Radersma and Geertje Nicolaij, 29 Apr 1903
 16. Tjitze Miedema and Trijntje Bokma, 2 May 1903
 17. Sijtze Oenema and IJtje Bijlstra, 2 May 1903
 18. Gerrit Vogelzang and Hiltje Sinnema, 2 May 1903
 19. Jan Hiemstra and Cornelia Veldhorst, 2 May 1903
 20. Egbert Kuipers and Wilhelmina Jellema, 6 May 1903
 21. Evert Oostra and Sjoerdtje Bouma, 9 May 1903
 22. Reinder Tuinstra and Rinske Brouwers, 9 May 1903
 23. Benne Pijnacker and IJnske Westerhuis, 9 May 1903
 24. Johannes Tullener and Jannigje Boersma, 9 May 1903
 25. Klaas Terpstra and Grietje van der Wielen, 9 May 1903
 26. Klaas Post and Trijntje Engga, 9 May 1903
 27. Simon Kalma and Tietje Bouma, 11 May 1903
 28. Menne Sijtsma and Baukje Kalma, 11 May 1903
 29. Doede Terpstra and Trijntje Kalma, 11 May 1903
 30. Johannes Sieds Duhoux and Tjitske Tolsma, 13 May 1903
 31. Oene Nieuwenhuis and Fetje Binnema, 14 May 1903
 32. Johannes Jans Tangsma and Trijntje van Alberda, 16 May 1903
 33. Lammert Jans Kroese and Zwaantje Bosma, 16 May 1903
 34. Wolter Schokker and Diuwke Kinsbergen, 16 May 1903
 35. Bauke Keijzer and Sijbetje Lep, 16 May 1903
 36. Jakob Kempenaar and Pietje Kempenaar, 16 May 1903
 37. Abe Kooistra and Berber Fokkes Spoor, 16 May 1903
 38. Sijtze Johannes Zonneveld and Tettje de Wal, 16 May 1903
 39. Tiete Hiemstra and Minke van der Heide, 16 May 1903
 40. Sjouke Wagenaar and Jinke Stienstra, 16 May 1903
 41. Fokke Groenewoud and Maaike Boekholt, 16 May 1903
 42. Lieuwe Jellema and Corneliske van der Meer, 16 May 1903
 43. Andries Renema and Reintje Jonker, 16 May 1903
 44. Rijkele Zetstra and Trijntje van der Helm, 16 May 1903
 45. Cornelis Jansma and Marijke Zaagemans, 16 May 1903
 46. Jan Zaagemans and Antje Jans Venema, 16 May 1903
 47. Gerhardus Doeijes van der Woude and Antje Pot, 16 May 1903
 48. Rommert van der Heide and Japke Hoekstra, 16 May 1903
 49. Jan Terpstra and Saapke Hoekstra, 16 May 1903
 50. Jacob Kingma and Antje Bilstra, 16 May 1903
 51. Jan Dijkstra and Tjitske Bijlsma, 16 May 1903
 52. Meindert Kooistra and Akke Haijkes Haanstra, 16 May 1903
 53. Dirk de Groot and Jantje Atema, 16 May 1903
 54. Hendrik Wudma and Aafke van der Meer, 20 May 1903
 55. Bauke Andringa and Korneliske Bergsma, 20 May 1903
 56. Abraham Hoekstra and Maaike Gerrits Bosma, 20 May 1903
 57. Jan Bijlsma and Jantje Brinkman, 20 May 1903
 58. Lieuwe van Huizen and Aaltje Terpstra, 23 May 1903
 59. Haaije Krol and Sijke van den Berg, 23 May 1903
 60. Sijmen Algera and IJtje Namminga, 23 May 1903
 61. Ruurd Haaitsma and Antje Terpstra, 23 May 1903
 62. Johannes Zwart and Wijtske Posthumus, 23 May 1903
 63. Hendrik Dekker and Hijlkje Wijbenga, 30 May 1903
 64. Herre Renia and Wijbrigje Dijkstra, 30 May 1903
 65. IJke Hoekstra and Jetske Bijlsma, 30 May 1903
 66. Gerrit Jans van der Meer and Antje IJnia, 3 Jun 1903
 67. Roelof Lettinga and Menke Lettinga, 3 Jun 1903
 68. Jan Koopmans and Gesina Anna Margaretha ten Cate, 18 Jun 1903
 69. Klaas Spiekstra and Hielkjen Tromp, 20 Jun 1903
 70. Johannes Flisijn and Trijntje de Vries, 20 Jun 1903
 71. Iebeling Kaastra and Trijntje Hofstra, 20 Jun 1903
 72. Ate Kooistra and Tjeerdtje van der Wal, 27 Jun 1903
 73. Andries Groenewoud and Trijntje van Tuinen, 15 Jul 1903
 74. Dirk Stuit and Antje Radersma, 5 Aug 1903
 75. Gosse Postma and Jantje Swart, 8 Aug 1903
 76. Heinrich Theodor Langen and Jantje Vonk, 22 Aug 1903
 77. Klaas Terpstra and Ida Brouwer, 26 Aug 1903
 78. Doeke Fokma and Charlotte Jager, 27 Aug 1903
 79. Pieter Plantenga and Rinske Oevering, 29 Aug 1903
 80. Pieter Hiemstra and Gerritje Postmus, 29 Aug 1903
 81. Auke Hoekstra and Tjitske Leistra, 2 Sep 1903
 82. Jacob Bosma and Dieuwke Kuipers, 5 Sep 1903
 83. Anne Doting and Sjieuwke Bosch, 12 Sep 1903
 84. Albert van Dijk and Luurtske Poelstra, 12 Sep 1903
 85. Heinrich Ludwich Karl Schäfer and Jantje Klazes Humalda, 16 Sep 1903
 86. Daniel Bouwes van der Meulen and Tjettje Tolsma, 30 Sep 1903
 87. Dirk Sinnema and Neeltje de Vries, 10 Oct 1903
 88. Boijen de Boer and Trijntje Kalma, 5 Nov 1903
 89. Tiede van der Steeg and Janke Huizinga, 7 Nov 1903
 90. Jan van Zanten and Janke Beeksma, 11 Nov 1903
 91. Hendrik van der Meulen and Janna Sjoerdje van der Veen, 14 Nov 1903
 92. Douwe Topma and Johanna Boersma, 14 Nov 1903
 93. Hendricus van Ham and Jacoba Vronica Walker, 18 Nov 1903
 94. Gerard Zondervan and Grietje van Seijen, 21 Nov 1903
 95. Uilke Polstra and Antje Dijkstra, 28 Nov 1903
 96. Johannes Goerres and Froukje Tietes Bosma, 2 Dec 1903
 97. Klaas Johannes Steeneker and Eelkje Dijkstra, 16 Dec 1903
 98. Jan IJnema and Trijntje Postma, 19 Dec 1903

1904

 1. Harmen Veldman and Trijntje Kamminga, 2 Jan 1904
 2. Einte van der Kooi and Doutje Rijpkema, 13 Feb 1904
 3. Reimert Johannes Meijer and Berber Hiddinga, 5 Mar 1904
 4. Tjibbe Sietsma and Afke Kingma, 9 Mar 1904
 5. Pieter Wiersma and Antje van der Wal, 12 Mar 1904
 6. Wieger Nestra and Meiltje Hoekstra, 16 Mar 1904
 7. Evert Siderius and Martje Halbesma, 20 Apr 1904
 8. Jan Halbesma and Antje Noordenbos, 20 Apr 1904
 9. Tjalling Bakker and Anke Witteveen, 27 Apr 1904
 10. Pieter Dankert and Trijntje Dijkstra, 27 Apr 1904
 11. Gerrit Regnerij and Dieuwke de Jong, 27 Apr 1904
 12. Libbe de Boer and Elisabeth Bruinsma, 30 Apr 1904
 13. Gerrit Steeman and Antje Ferwerda, 30 Apr 1904
 14. IJsbrand Bontekoe and Sjoukje Anna van Asperen, 4 May 1904
 15. Nicolaas Lettinga and Andrieske Romer, 5 May 1904
 16. Sjoerd Bakker and Wijtske Postma, 7 May 1904
 17. Hendrik van Dijk and Tjitske Blesma, 7 May 1904
 18. Enne Krottje and Geertje Lep, 7 May 1904
 19. Pieter Brouwers and Wijtske Mulder, 7 May 1904
 20. Jacob Bergsma and Klaaske de Jong, 10 May 1904
 21. Tjeerd de Jong and Tjitske Sijbrandij, 10 May 1904
 22. Minne Boelstra and Janke Kalma, 11 May 1904
 23. Paulus Kooistra and Kleisina Vleeshouwer, 11 May 1904
 24. Roelof Faber and Jeltje Loge, 14 May 1904
 25. Kornelis Rienks Wiersma and Gerritje Dijkstra, 14 May 1904
 26. Bouwe Haaijes Pietersma and Grietje Jagersma, 14 May 1904
 27. Thijs Lubach and Jacobje Sinnema, 14 May 1904
 28. Tjeerd Faber and Sijtske Haijema, 14 May 1904
 29. Arjen Miersma and Trijntje Zandstra, 14 May 1904
 30. Eelke van der Meer and Klaaske Kramer, 14 May 1904
 31. Arjen Wijngaarden and Dieuwke Miersma, 14 May 1904
 32. Haije Nicolaij and Martzen van der Heide, 18 May 1904
 33. Sijbren Wijbenga and Berber Iedema, 18 May 1904
 34. Hartman Hartmans and Beitske van der Veer, 18 May 1904
 35. Pieter Looijenga and Grietje de Jong, 18 May 1904
 36. Kornelis de Vries and Klaaske Kramer, 18 May 1904
 37. Sjoerd Kalma and IJnke Mollema, 19 May 1904
 38. Thijs Olijnsma and Hinke Bron, 21 May 1904
 39. Eelze Rijpstra and Wietske Wieling, 21 May 1904
 40. Jacob Brinksma and Gepke Dorhout, 21 May 1904
 41. Sipke Dorhout and Johanna Weijer, 21 May 1904
 42. Kornelis Batema and Akke Huitema, 21 May 1904
 43. Hijltje Rijnks and Aukje Veenstra, 21 May 1904
 44. Sijtze Wijbes Feenstra and Sjoerdtje Jurjens Bleeker, 21 May 1904
 45. Hilbrand van der Weij and Grietje Hoekstra, 21 May 1904
 46. Fokke Mulder and Antje van der Veen, 21 May 1904
 47. Watze Brouwers and Tietje Wiersma, 21 May 1904
 48. Pieter Linzes Meijer and Jacoba Terpstra, 21 May 1904
 49. Hendrik van der Wal and Sierdtje de Jong, 21 May 1904
 50. Anne Hijma and Ankje Monsma, 21 May 1904
 51. Jan Pasma and Grietje Dorhout, 21 May 1904
 52. Jochum Algra and Jetske Kingma, 21 May 1904
 53. Klaas Bouma and Klaaske de Groot, 26 May 1904
 54. Eesger Brada and Corneliske Witteveen, 26 May 1904
 55. Dingelom Hoogma and Fenna van Balen, 28 May 1904
 56. Lolke Miedema and Rinske Wouters, 28 May 1904
 57. Jurjen Nijp and Sjoukje Boonstra, 28 May 1904
 58. Folkert Hiddinga and Trijntje Groenewoud, 28 May 1904
 59. Harmen Gelders and Pietje Terpstra, 28 May 1904
 60. Hessel Blok and Doetje Kooistra, 4 Jun 1904
 61. Frederik Visser and Geertje Klaassen, 4 Jun 1904
 62. Atte Hibma and IJttje Sinnema, 9 Jun 1904
 63. Jan Christoffel Ultzen and Siebrigje Steeneker, 11 Jun 1904
 64. Lieuwe Sikma and Antje Riedstra, 18 Jun 1904
 65. Haije Stienstra and Sjoukje van der Hoek, 18 Jun 1904
 66. Sikke Spoelstra and Jacobje van der Wal, 18 Jun 1904
 67. Aan Boringa and Trijntje Zijlstra, 18 Jun 1904
 68. Pier Sjollema and Renske Hinke Gaastra, 23 Jun 1904
 69. Franciscus Ferdinandus Bernardus Carolus Tordoir and Agatha Hermina Maria de Vreeze, 19 Jul 1904
 70. Douwe Visser and Trijntje de Vries, 23 Jul 1904
 71. Hilbrand Brandsma and Janke Baukes van der Beek, 6 Aug 1904
 72. Hendrik Otto van der Kooi and Magdalena Elisabeth Maas, 10 Aug 1904
 73. Reinder Wijbenga and Elisabeth van Tuinen, 10 Aug 1904
 74. Hoeke Aukes Hiemstra and Akke Kingma, 10 Aug 1904
 75. Marten Feitsma and Antje van der Hem, 25 Aug 1904
 76. Anne de Jong and Wijke van der Meer, 21 Sep 1904
 77. Tjalle Miedema and Antje Olivier, 24 Sep 1904
 78. Anne Huizinga and Anna Kooistra, 4 Oct 1904
 79. Mijntje Span and Antje Kooistra, 5 Oct 1904
 80. Ate Atema and Klaaske Hovinga, 8 Oct 1904
 81. Abraham Bijlenga and Boukje Westra, 12 Oct 1904
 82. Jouke de Vries and Joukje de Vries, 15 Oct 1904
 83. Hendrik Bakker and Janna Wijngaarden, 22 Oct 1904
 84. Wieger Zijlstra and Roelofke Pieters Kloosterman, 29 Oct 1904
 85. Jan van Oosten and Antje Harmens van der Heide, 12 Nov 1904
 86. Simon Fokkens and IJke de Vries, 19 Nov 1904
 87. Jelle Stienstra and Jannigje Dijkstra, 19 Nov 1904
 88. Willem Visbeek and Sijbrigje Ottema, 26 Nov 1904
 89. Dirk van der Weide and Antje Gosliga, 26 Nov 1904
 90. Klaas de Boer and Tietje Visser, 3 Dec 1904
 91. Geert Oosterhof and Baukje Hiemstra, 3 Dec 1904
 92. Eesge Terpstra and Aaltje Kok, 17 Dec 1904
 93. Minze Haven and Akke Postma, 17 Dec 1904

1905

 1. Jan Visser and Jetske van der Hem, 4 Jan 1905
 2. Pieter Brolsma and Gelfske Koning, 14 Jan 1905
 3. Pieter Wijbenga and Aaltje Wijbenga, 18 Jan 1905
 4. Pieter Koopal and Lamkje Visser, 21 Jan 1905
 5. Kornelis Dorenbos and Akke Hoekstra, 21 Jan 1905
 6. Klaas Riemersma and Freerkje Johannes Spoor, 4 Feb 1905
 7. Hendrik Brinkman and Akke Groothelm, 18 Feb 1905
 8. Nicolaas Holbo Wilbers and Antje Feikema, 19 Apr 1905
 9. Bouwe Romer and Janke Dijkstra, 20 Apr 1905
 10. Tjalke Plantinga and Jeltje Tolsma, 27 Apr 1905
 11. Jan van der Baan and Marijtje van Beelen, 29 Apr 1905
 12. Albert Topma and Bregtje Fopma, 29 Apr 1905
 13. Jelle Dijkstra and Jitske Pot, 29 Apr 1905
 14. Marten Dijkstra and Gerritdina Johanna Teutelink, 29 Apr 1905
 15. Klaas Sinnema and Jifke Cuperus, 3 May 1905
 16. Pieter Hidma and Maartje Bakker, 3 May 1905
 17. Allardus Castelein and Hieke Hornstra, 4 May 1905
 18. Douwe Bierma and Janke Fierstra, 6 May 1905
 19. Egbert Sjoukes Zijlstra and Froukje Brouwers, 6 May 1905
 20. Anne Plantinga and Maaike Kuiken, 6 May 1905
 21. Pieter Hilarides and Tietje Span, 8 May 1905
 22. Benjamin Tamminga and Wijtske Lettinga, 10 May 1905
 23. Ruurd Wartena and Sjoukje de Jong, 11 May 1905
 24. Jolke Brolsma and Pietje Vollema, 13 May 1905
 25. Hendrik Gerners and Aaltje Jans Klompstra, 13 May 1905
 26. Sipke Huizinga and Janneke Mulder, 13 May 1905
 27. Auke Bosma and Lipkje Scheffer, 13 May 1905
 28. Jelle Offringa and Janke Hellinga, 13 May 1905
 29. Marten Castelein and Wijtske Hellinga, 13 May 1905
 30. Paulus Hernamt and Tetje Brinksma, 13 May 1905
 31. Katrinus van der Schaaf and Tjerkje Hernamt, 13 May 1905
 32. Catharinus van der Goot and Elisabeth van der Velde, 13 May 1905
 33. Wijtse de Jong and Klaaske Dijkstra, 13 May 1905
 34. Sake Dijkstra and Johanneske van der Veen, 13 May 1905
 35. Pieter Bakker and Sijtske Streekstra, 13 May 1905
 36. Pieter Huizinga and Aaltje van der Hoek, 13 May 1905
 37. Sjouke Stienstra and Hendrikje Boersma, 16 May 1905
 38. Jacob Hofstra and Melletje Dam, 17 May 1905
 39. Ale Visser and Janke Osinga, 17 May 1905
 40. Sjoerd Bronger and Pietje Hofman, 17 May 1905
 41. Jacob van Dijk and Fetje Kingma, 17 May 1905
 42. Hendrik Hiddinga and Froukje Bijlsma, 17 May 1905
 43. Foeke Hendriks Schaafsma and Froukje Hempenius, 20 May 1905
 44. Gerrit Huizinga and Gerkje Wijbenga, 20 May 1905
 45. Hermanus van Kuipers and Tietje Koopmans, 20 May 1905
 46. Lourens Hoitsma and Sijtske van der Woude, 20 May 1905
 47. Dirk van der Heide and Aafke Kroese, 20 May 1905
 48. Gerk de Groot and Jeltje Tamminga, 20 May 1905
 49. Sjoerd Fopma and Wiegertje de Haan, 20 May 1905
 50. Simon Douma and Jacoba Uilkema, 20 May 1905
 51. Eelke Bouma and Wijtske Wijbenga, 20 May 1905
 52. Thee IJkema and Aukje Hoekstra, 20 May 1905
 53. Anne van der Meer and Adriaantje Kramer, 20 May 1905
 54. Klaas de Vries and Iebelina Struiksma, 20 May 1905
 55. Evert Herman Albert Ooiman and Wikje Fetzes Koopmans, 24 May 1905
 56. Gerard Tjalling Terpstra and Willemke van der Vegt, 25 May 1905
 57. IJsbrand van der Haag and Baukje Hijma, 27 May 1905
 58. Frans van den Berg and Antje van der Zee, 27 May 1905
 59. Hendrik Ferwerda and Antje Nieuwenhuis, 27 May 1905
 60. Louw Wiersma and Foekje Rienks van der Kuip, 27 May 1905
 61. Geert Groothelm and Antje de Groot, 27 May 1905
 62. Rinse Dijkstra and Jantje van der Woude, 27 May 1905
 63. Sjouke de Roos and Hinke van der Wal, 3 Jun 1905
 64. Dirk Bouwer and Marijke van der Leij, 3 Jun 1905
 65. Albertus Hoekstra and Margaretha Catharina de Kruijf, 3 Jun 1905
 66. Albert van der Lei and Eelkje Tolsma, 3 Jun 1905
 67. Lieuwe Kuipers and Wijpkje Hofman, 7 Jun 1905
 68. Jan van Kampen and Sjieuke Slager, 7 Jun 1905
 69. Douwe Nauta and Janna Zwama, 14 Jun 1905
 70. Tjeerd Polstra and Maaike Sinnema, 24 Jun 1905
 71. Feite de Haan and Dirkje Smeding, 29 Jun 1905
 72. IJne Prosé and Margien Ensing, 1 Jul 1905
 73. Jelle Wierda and Jitske de Wal, 8 Jul 1905
 74. Hendrik ten Hoope and Grietje Heegstra, 12 Jul 1905
 75. Sijtze Hiddinga and Trijntje Veenstra, 22 Jul 1905
 76. Sjoerd Bakker and Geertrui Visser, 27 Jul 1905
 77. Oene Veenstra and Trijntje Boonstra, 26 Aug 1905
 78. Catharinus Andringa and Rimkje Jorna, 30 Aug 1905
 79. Auke Hermanus Inia and Grietje Hempenius, 2 Sep 1905
 80. Aitze Hof and Geertje de Vries, 6 Sep 1905
 81. Jouke Bergsma and Sipkje Iedema, 9 Sep 1905
 82. Jan de Jong and Wijtske Bakker, 14 Sep 1905
 83. Jan Stelpstra and Jantje Jorna, 16 Sep 1905
 84. Klaas Visser and Martje Hooghiemstra, 23 Sep 1905
 85. Ulbe Noordenbos and Aaltje Kok, 30 Sep 1905
 86. Bauke Dijkstra and Leentje Renema, 7 Oct 1905
 87. Hein Roorda and Sijtske Romer, 19 Oct 1905
 88. Jan Koenderink and Trijntje Suir, 4 Nov 1905
 89. Tjepke Dijkstra and Antje Dijkstra, 4 Nov 1905
 90. Hans Kalsbeek and Mintje van der Meer, 15 Nov 1905
 91. Wierd Miedema and Tjitske Baron, 18 Nov 1905
 92. Cornelis Bijlsma and Tetje Hendriks van der Meulen, 18 Nov 1905
 93. Sijmen van Houten and Aaltje van der Woude, 2 Dec 1905
 94. Frans Bilstra and Trijntje Visser, 23 Dec 1905

1906

 1. Reinder van der Kooi and An de Vries, 24 Jan 1906
 2. Pieter Visser and Akke Kaastra, 14 Feb 1906
 3. Watze Spoelstra and Tjsiegje Dijkstra, 24 Feb 1906
 4. Johannes Hoogland and Tjimkje van der Velde, 24 Mar 1906
 5. Johannes Aalbers and Maria Cornelia Gesina Andriessen, 5 Apr 1906
 6. Jetze Kalma and Gerritje van der Hem, 18 Apr 1906
 7. Hendrik Douma and Trijntje Kuipers, 5 May 1906
 8. Rinze van der Meulen and Tietje van der Burg, 9 May 1906
 9. Auke Topma and Hinke van der Burg, 12 May 1906
 10. Johan Coenraad Brugman and Trijntje de Vries, 12 May 1906
 11. Lolke IJkema and Baukje Hoekstra, 12 May 1906
 12. Andries Johan van Vemde and Jantje Fierstra, 14 May 1906
 13. Douwe Ablij and Beertje Noordbeek, 16 May 1906
 14. Johannes Pieter Boelstra and Antje van der Werff, 16 May 1906
 15. Folkert Rienks and Elisabeth Iedema, 16 May 1906
 16. Frederik Cornelis Wouters and Hitje van der Wal, 16 May 1906
 17. Willem Brouwers and Trijntje Gerners, 16 May 1906
 18. Tjalling Hoekstra and IJmkje Vliegendehond, 16 May 1906
 19. Sipke Jarings Boersma and Froukje Wiersma, 16 May 1906
 20. Wabe Heeringa and Lemke van der Werff, 19 May 1906
 21. Jan Dekenga and Fokje Calsbeek, 19 May 1906
 22. Douwe van der Kooi and Jeltje Jansen, 19 May 1906
 23. Klaas Sipkes van der Meulen and Trijntje Mudstra, 19 May 1906
 24. Arjen van der Schaaf and Aagje Fopma, 19 May 1906
 25. Jan Odinga and Willemke Kalsbeek, 19 May 1906
 26. IJde IJnema and Sieuwke Bilkert, 19 May 1906
 27. Folkert Veenstra and Sipkje Sijbrens de Boer, 19 May 1906
 28. Klaas Hempenius and Lijsberth Koetstra, 19 May 1906
 29. Keimpe Wijbenga and Janke Swart, 19 May 1906
 30. Worp Westerhuis and Klaaske Elzenga, 19 May 1906
 31. Johan Kemker and Klaaske Exter, 19 May 1906
 32. Riemer Riedstra and Marijke Steensma, 19 May 1906
 33. Michiel Heegstra and Grietje bij de Leij, 19 May 1906
 34. Jacob Hijlkes Faber and Antje van der Meer, 19 May 1906
 35. Arjen de Jong and Hinke Spijkstra, 19 May 1906
 36. Harmen Terpstra and Elisabeth van der Heide, 19 May 1906
 37. Gerrit van der Leest and IJmkje Sjoukes Inia, 19 May 1906
 38. Jan Kingma and Jantje Ferwerda, 19 May 1906
 39. Gerrit Brolsma and Lijsbert van Dijk, 19 May 1906
 40. Jan van der Woude and Hittje Dijkstra, 19 May 1906
 41. Marten Dirks Bergsma and Arendje van Broek, 23 May 1906
 42. Karsjen Bouma and IJtje van Broek, 23 May 1906
 43. Meindert Slouwerhof and Tjitske Paulus van Minnen, 23 May 1906
 44. Tjeerd Galema and Martje Slauerhof, 23 May 1906
 45. Jan Feenstra and Dina Botke, 23 May 1906
 46. Johannes Rienks and Wijtske Slauerhof, 23 May 1906
 47. Jan Althuiszes and Lijsbeth Andringa, 26 May 1906
 48. Kornelis Hoekstra and Jantje Steenbeek, 26 May 1906
 49. Jan Klaver and Eke van de Laar, 26 May 1906
 50. Jan van der Kooi and Aukje Riedstra, 26 May 1906
 51. Sjoerd Oevering and Aafke Stienstra, 30 May 1906
 52. Schelte Span and Trijntje Bokma, 31 May 1906
 53. Auke Bootsma and Trijntje Vos, 2 Jun 1906
 54. Pieter Joannes Cornelis Poortvliet and Antje Groenewoud, 2 Jun 1906
 55. Johannes de Haan and Dirkje Boersma, 2 Jun 1906
 56. Gerard van der Veen and Wiepkje Topma, 13 Jun 1906
 57. Pieter Jans van Dijk and Dieuwke Keizer, 30 Jun 1906
 58. Johannes Iedema and Aaltje Swart, 25 Jul 1906
 59. Rienk Zijlstra and Geesje Dijkstra, 1 Aug 1906
 60. Martinus Dijkstra and Trijntje Stuiver, 11 Aug 1906
 61. Godard Jacobus Acker and Maria Siertsema, 22 Aug 1906
 62. Berend Bosgraaf and Baukje Wiersma, 29 Aug 1906
 63. Jan Bolman and Machteltje Hanna Visser, 6 Sep 1906
 64. Bauke Stuit and Geertje Woudstra, 15 Sep 1906
 65. Janus Kamminga and Jeltje de Boer, 22 Sep 1906
 66. Rinse van Huizen and Baukje Procee, 3 Nov 1906
 67. Keimpe Wierstra and Tietje Kuipers, 10 Nov 1906
 68. Gustav August Mollenberg and Frouwkje de Wit, 15 Nov 1906
 69. Jouke Wierstra and Hendrikje Smit, 17 Nov 1906
 70. Frans Hoogland and Sibbeltje Rijpstra, 24 Nov 1906
 71. Rintje van der Heide and Richtje Hoekstra, 24 Nov 1906
 72. Pieter Dijkstra and Lijsbert Sinnema, 24 Nov 1906
 73. Tjibbele Dam and Antje Bergsma, 1 Dec 1906
 74. Sijtze de Visser and Froukje Weijer, 1 Dec 1906
 75. Willem van de Water and Hendrika Mulderij, 8 Dec 1906
 76. Gerrit bij de Leij and Anna Bijlsma, 19 Dec 1906
 77. Johannes IJsselstein and Antje Kuipers, 27 Dec 1906
 78. Pieter Bosgraaf and Hendrika Frederika Zweed, 29 Dec 1906

1907

 1. Einte van der Kooi and Klaaske van der Veen, 12 Jan 1907
 2. Remmert Atsma and Imke Roolvink, 16 Feb 1907
 3. Jacob Feenstra and IJtje Fennema, 16 Feb 1907
 4. Johan van Minnen and Klaaske Spiekstra, 16 Mar 1907
 5. Louis Bijkerk and Janke Hardholt, 16 Mar 1907
 6. Douwe de Vries and Maaike Brandsma, 30 Mar 1907
 7. Dirk Hofman and Jeltje Sinnema, 30 Mar 1907
 8. Tjepke Rijpstra and Henderina Vriesema, 30 Apr 1907
 9. Gerben Hiemstra and Grietje Simonides, 4 May 1907
 10. Jan de Vries and Roeltje de Boer, 4 May 1907
 11. Douwe Douwes Damstra and Rinske van Dijk, 8 May 1907
 12. Kornelis Kingma and Wijtske Calsbeek, 8 May 1907
 13. Klaas Hovinga and Neeltje Boersma, 8 May 1907
 14. Geert Luxen and Dirkje Folkertsma, 8 May 1907
 15. Pieter Bartlema and Jitske Oenema, 11 May 1907
 16. Jurjen Aukes van der Kooi and Trijntje Romkes van der Veen, 11 May 1907
 17. Anne Jansen and Trijntje Meijer, 11 May 1907
 18. Bokke Doekes Bokma and Willemke Jans van der Meer, 11 May 1907
 19. Gerrit Kuperus and Antje Hoekstra, 11 May 1907
 20. Jurjen van der Wal and Harmke Spoelstra, 11 May 1907
 21. Karsjen Kalma and Pietje Noordenbos, 11 May 1907
 22. Age Kalsbeek and Sijbrigje Annes Stenekus, 11 May 1907
 23. Tjeerd Kingma and Froukje de Zwart, 15 May 1907
 24. Antonius Jaspers and Lolkje Hiemstra, 15 May 1907
 25. Harmen Klazes van der Meer and Teetske Annes Visser, 18 May 1907
 26. Dominikus Ferwerda and Wijbegina Margareta Zijlstra, 18 May 1907
 27. Anne Bilstra and Fokje Dirks de Haan, 18 May 1907
 28. Wietze Hijma and Sijpke Groenewoud, 18 May 1907
 29. Sierd Dijkstra and Froukje van der Kooij, 18 May 1907
 30. Bartele Hainja and Baukje Renema, 18 May 1907
 31. Jan Laffra and IJmkje de Haan, 18 May 1907
 32. Sake Eskens and Trijntje Tienstra, 18 May 1907
 33. Hilbrand Jellema and Tjitske Swart, 18 May 1907
 34. Halbe Algra and Pietertje Kramer, 18 May 1907
 35. Jouke Bilstra and Jeltje IJnema, 18 May 1907
 36. Anne van der Wal and Antje Kooistra, 18 May 1907
 37. Tamme Feenstra and Hinke Wijbenga, 18 May 1907
 38. Wopke Bijlsma and Baukje van der Weit, 22 May 1907
 39. Sjoerd Bouwer and Pierkjen Wijnia, 22 May 1907
 40. Feijke van Du Houx and Froukje van der Schaaf, 25 May 1907
 41. Gerben IJnema and Beitske Nijp, 25 May 1907
 42. Franciscus Adrianius Hofstede and Roelofje Hoekstra, 25 May 1907
 43. Catrinus Oneïdes and Gertrud Marie Luise von Michaëlis, 27 May 1907
 44. Reinder Veninga and Tjietske Span, 29 May 1907
 45. IJnte Botke and Trijntje Hoekema, 29 May 1907
 46. Pieter Gerrits Reitsma and Pietje van der Hem, 30 May 1907
 47. Lieuwe Hoekstra and Aafke Extra, 1 Jun 1907
 48. Klaas Nicolaij and Baukje Rijpstra, 5 Jun 1907
 49. Rinse Sinnema and Pietje Schat, 8 Jun 1907
 50. Germen Postma and Johanna Calsbeek, 8 Jun 1907
 51. Dirk Tamminga and Baartje Michiels Douma, 8 Jun 1907
 52. Sijbren Schaafsma and Adriaantje Elsinga, 15 Jun 1907
 53. Haitse Heringa and Johanna Oosterlo, 18 Jun 1907
 54. Anne Visser and Gerlantje Oosterbaan, 19 Jun 1907
 55. Jacobus Lourens Veerman and Antje Lettinga, 27 Jun 1907
 56. Jan Steenstra and Wijtske Stelpstra, 29 Jun 1907
 57. Wijbren Ates Veenstra and Roelofke de Jong, 20 Jul 1907
 58. Wieger Wijma and AEbeltje Mellema, 24 Jul 1907
 59. Jacob Jansen and Willemke Porte, 24 Jul 1907
 60. Albert Kuipers and Janke de Haan, 3 Aug 1907
 61. Gerrit van der Duim and Trijntje Slotegraaf, 17 Aug 1907
 62. Jan de Vries and Jantje Visser, 28 Aug 1907
 63. Geert Russchen and Aafke Vollema, 31 Aug 1907
 64. Johan van der Zee and Janna Poortvliet, 7 Sep 1907
 65. Melle Rozema and Tjettje Sikma, 7 Sep 1907
 66. Frans Westenbrink and Jeltje Steen, 14 Sep 1907
 67. Arjen Miedema and Grietje Sevenster, 26 Sep 1907
 68. Sjirk Goënga and Trijntje Hoekstra, 28 Sep 1907
 69. Sijbolt Postma and Corneliske Schuitema, 19 Oct 1907
 70. Jan Kampen and Mettje Koopmans, 26 Oct 1907
 71. Jan Venema and Baartje Adema, 26 Oct 1907
 72. Rommert Renema and Pietje Jorna, 13 Nov 1907
 73. Haebele Lettinga and Heintje Leijenaar, 14 Nov 1907
 74. Andries Govaart and Taetske de Ruiter, 16 Nov 1907
 75. Sipke Plat and Maaike de Boer, 20 Nov 1907
 76. Foppe Bloemsma and Klaske Bergsma, 20 Nov 1907
 77. Douwe Douma and Wijtske Pagels, 30 Nov 1907
 78. Jacob ter Heegde and Grietje Olivier, 14 Dec 1907
 79. Evert Rinsma and Hendrikje Kalma, 31 Dec 1907

1908

 1. Klaas Rozema and Nieske Brandsma, 4 Jan 1908
 2. Theunis Miedema and Jitske Miedema, 8 Jan 1908
 3. Sierk Spoelstra and Aukje Fokkema, 22 Feb 1908
 4. Jacob de Vries and Antje Bangma, 27 Feb 1908
 5. Gerben Braaksma and Trijntje Feenstra, 7 Mar 1908
 6. Bindert de Jong and Woltje Gerritsen, 14 Mar 1908
 7. Murk Cornelis de Vries and Anna Nanninga, 18 Mar 1908
 8. Eeuwe van den Berg and Tijtje van den Berg, 28 Mar 1908
 9. Anne Boersma and Pietje Feenstra, 1 Apr 1908
 10. Bienze Rijnks and Marijke Wijbenga, 4 Apr 1908
 11. Hoeke Woudstra and Wijtske Wijbenga, 4 Apr 1908
 12. Gerk Gerbens Dijkstra and Hinke Rozema, 18 Apr 1908
 13. Jan Beetstra and Marijke Germeraad, 25 Apr 1908
 14. Gerlof Rienks and Jantje van der Meer, 25 Apr 1908
 15. Sipke Castelein and Reinskje Sinnema, 29 Apr 1908
 16. Oege Tolsma and Gelbrig Pasveer, 29 Apr 1908
 17. Frederik Tonjes and Martha van Dijk, 2 May 1908
 18. Frans Holwerda and Romkje Mellema, 2 May 1908
 19. Otte van der Hoop and Fokje de Jager, 2 May 1908
 20. Arnoldus Poortinga and Ieke van der Schaaf, 2 May 1908
 21. Klaas Vrolijk and Petronella Koopmans, 6 May 1908
 22. Pieter Harm Sijtsma and Sjoerdtje Kramer, 6 May 1908
 23. Hendrik Hamstra and IJda Kuipers, 6 May 1908
 24. Durk Extra and Frouwkje Dijkstra, 9 May 1908
 25. Krelis de Haan and Grietje Sjoerds Dijkstra, 9 May 1908
 26. Tjisse Hofman and Maaike Pagels, 9 May 1908
 27. Ludzer Lieuwes Hoekstra and Wobbigje Dorhout, 9 May 1908
 28. Nolle Schotanus and Roelofke de Vries, 9 May 1908
 29. Nanne Hovinga and Grietje Flapper, 9 May 1908
 30. Andries Jans van der Veen and Alberdina Bokma, 9 May 1908
 31. Jan Jansen and Tjitske Heegstra, 9 May 1908
 32. Tiede de Jong and Saapke Kingma, 9 May 1908
 33. Sije Poortinga and Klaaske Roorda, 13 May 1908
 34. Tjeerd Wijning and Jitske Zuiderbaan, 13 May 1908
 35. Jochum Hoekstra and Uilkje Kleefstra, 13 May 1908
 36. Jelke Tigchelaar and Maaike van Broek, 16 May 1908
 37. Dirk Roolvink and Elske Hoekstra, 16 May 1908
 38. Dirk Boekholt and Pietertje de Jager, 16 May 1908
 39. Johannes de Graaf and Tjitske de Zwart, 16 May 1908
 40. Bauke Drijver and Jantien Boxma, 16 May 1908
 41. Jelte Talsma and Akke Stienstra, 16 May 1908
 42. Gerrit Bilstra and Jantje Talsma, 16 May 1908
 43. Gerben Hoekstra and IJmkje Dupon, 16 May 1908
 44. Anne van Asperen and Geertje de Groot, 20 May 1908
 45. Gerben Klaver and Antje Fokkema, 20 May 1908
 46. Thomas de Groot and Hiske Groenewoud, 20 May 1908
 47. Anne Kimsma and Detje Martha de Roos, 20 May 1908
 48. David Kelderman and Janke van der Leij, 20 May 1908
 49. Sipke Haijma and Saapke Roorda, 20 May 1908
 50. Jan Tangsma and Aukje Bisschop, 20 May 1908
 51. Hendrik Jan Poortvliet and Aaltje Carsjens, 20 May 1908
 52. Jitze Kingma and Geertje Wiersma, 23 May 1908
 53. Jan Wiersma and Martzen de Jong, 23 May 1908
 54. Pieter de Roo and Teakje Holwerda, 23 May 1908
 55. Hijlke Jochums van der Lei and Martje de Hoop, 30 May 1908
 56. Jitse de Vries and Joukje Polsma, 30 May 1908
 57. Cornelis Gijsbert den Heijer and Anna Hijlkema, 3 Jun 1908
 58. Paulus van der Weide and Feikje Sijbesma, 6 Jun 1908
 59. Tiddo Hofstee and Janke Wassenaar, 18 Jun 1908
 60. Dirk Terpstra and Neeltje Hempenius, 20 Jun 1908
 61. Henrikus Gerardus Zuelen and Gerritje Sijmens Postuma, 27 Jun 1908
 62. Oebele Dijkstra and Aaltje Rijpstra, 11 Jul 1908
 63. Gerrit Osinga and Jetske Hoekstra, 11 Jul 1908
 64. Johan Jacobus Gerardus Sijbrandus Falkena and Froukje Dijkstra, 28 Jul 1908
 65. Cornelis Hoekstra and Trijntje Twijnstra, 1 Aug 1908
 66. Sietze Pool and Trijntje Weijer, 8 Aug 1908
 67. Jakob Struiksma and Trijntje Nicolaij, 19 Aug 1908
 68. Romke Piso and Rinske de Schiffart, 22 Aug 1908
 69. Hilko Nieman and Pietje van der Zee, 22 Aug 1908
 70. Wijbe Seinstra and Trijntje Dam, 22 Aug 1908
 71. Johannes de Vries and Aukje Dijkstra, 26 Sep 1908
 72. Gerben Dijkstra and Trijntje Epema, 30 Sep 1908
 73. Otte Dijkstra and Marijke van der Meulen, 3 Oct 1908
 74. Jodocus Boomsma and Sjoerdtje Steenhuizen, 7 Oct 1908
 75. Gerrit de Boer and Rientje de Jager, 7 Oct 1908
 76. Doederus Johannes Kamminga and Dieuwke van Broek, 15 Oct 1908
 77. Hendrik Reitsma and Jinke Zwama, 4 Nov 1908
 78. Sierk Goinga and Trijntje Wierstra, 7 Nov 1908
 79. Jelle Kooistra and Trijntje Jorna, 12 Nov 1908
 80. Douwe van der Wal and Pietje Zonneveld, 14 Nov 1908
 81. Sijbren Wijnia and Froukje Visser, 14 Nov 1908
 82. Hendrik van der Harst and Jitske de Wal, 14 Nov 1908
 83. Lieuwe Terpstra and Sijmentje Dijkstra, 14 Nov 1908
 84. Jacob Rienks Wiersma and Geertje Gros, 18 Nov 1908
 85. Willem Piekema and Janke Mulder, 21 Nov 1908
 86. Gerrit van der Meulen and Trijntje Zwama, 2 Dec 1908
 87. Willem de Boer and Grietje Talman, 19 Dec 1908
 88. Jan Porte and Wijtske Engga, 30 Dec 1908

1909

 1. Schelte Hoogland and Hiltje van der Meer, 9 Jan 1909
 2. Theodorus Jaspers and Lena de Roos, 9 Jan 1909
 3. Hendrik Groothelm and Maaike van der Feen, 17 Feb 1909
 4. Egbertus Johannes Conradi and Janna Rosingh, 24 Feb 1909
 5. Meile Miedema and Hendrikje Koopmans, 20 Mar 1909
 6. Bote Visser and Femmigje Bommerson, 3 Apr 1909
 7. Monte Westra and Antje Siderius, 3 Apr 1909
 8. Hendrik Smilda and Jantje Haxe, 7 Apr 1909
 9. Albert Slager and Klaaske Rienks, 14 Apr 1909
 10. Douwe van der Meer and Trijntje Westra, 14 Apr 1909
 11. Willem Riemersma and IJke Santhuisen, 17 Apr 1909
 12. Obbe Wassenaar and Sjoukje Hovinga, 28 Apr 1909
 13. Jan Slouwerhof and Jantje Rollingswier, 1 May 1909
 14. Wop Rienks and Geiske Meinsma, 1 May 1909
 15. Rudolf Dijkstra and Fokje Peijsel, 5 May 1909
 16. Tjipke Okkema and Grietje Nicolaij, 5 May 1909
 17. Catharinus Palsma and Hijke Keestra, 6 May 1909
 18. Ids Blauw and Bokkjen Burenga, 8 May 1909
 19. Doeke Oostra and Fetje Boelstra, 8 May 1909
 20. Wijbe Terpstra and Tjitske Brouwers, 8 May 1909
 21. Jan de Vries and Sjoerdje Gerners, 8 May 1909
 22. Klaas Veenje and IJtske Hulzinga, 15 May 1909
 23. Binnert Huizinga and Doetje Schenkel, 15 May 1909
 24. Jurjen Hoekstra and Reinskje de Haan, 15 May 1909
 25. Freerk Hiemstra and Fokje Kleefstra, 15 May 1909
 26. Johannes Heerke Nijdam and Doetje van der Meulen, 15 May 1909
 27. Roelof Hogeterp and Minke Sijtsma, 15 May 1909
 28. Johannes Cornelis ter Heegde and Tietje Dijkstra, 15 May 1909
 29. Anne Althuizes and Japke Hoekstra, 15 May 1909
 30. Roelof Miedema and Hiltje de Vries, 15 May 1909
 31. Wijbe Kamminga and Sijtske Dijkstra, 15 May 1909
 32. Jan van der Sluis and Reinskje Zandstra, 19 May 1909
 33. Cornelis Sijperda and Aukje Wallinga, 19 May 1909
 34. Willem Nicolaij and Grietje Schuurmans, 19 May 1909
 35. Sjerp Feenstra and Minke Meindersma, 19 May 1909
 36. Ids Rosier and Rigtje de Boer, 19 May 1909
 37. Sierk van Dijk and Lutske Klok, 19 May 1909
 38. Sijtze Sijbrens de Boer and Tjipkje van der Woude, 19 May 1909
 39. Lieuwe Jellema and Beitske van der Veer, 19 May 1909
 40. Jan de Vries and Berber Terpstra, 19 May 1909
 41. Arjen Roelof Brolsma and Eeke Koning, 22 May 1909
 42. Roelof Heidema and Anna Geertruida Braaksma, 22 May 1909
 43. Krijn bij de Leij and Betje Slouwerhof, 22 May 1909
 44. Sijtze Leijenaar and Grietje Kamminga, 22 May 1909
 45. Sake Oosterhof and Minke Brouwer, 22 May 1909
 46. Douwe Kamminga and Attje Holwerda, 22 May 1909
 47. Jozef Wetting and Sijtske Adema, 22 May 1909
 48. Wijtze de Boer and Martha Bakker, 22 May 1909
 49. Sikke Bergsma and Klaaske van der Werf, 22 May 1909
 50. Hendrik Jan Hesselink and Tjitske Bakker, 22 May 1909
 51. Wieger van der Schaaf and Grietje Visser, 22 May 1909
 52. Jacob Hoekstra and Grietje Wijning, 22 May 1909
 53. Adrianus van Kesteren and Anna van der Meer, 26 May 1909
 54. Klaas Jellesma and Janke Hoitsma, 29 May 1909
 55. Anne Berends Iedema and Trijntje Dijkstra, 29 May 1909
 56. Pieter Schukken and Rinske Renema, 5 Jun 1909
 57. Sipke Hof and Bieuwkje Wierda, 5 Jun 1909
 58. Hendrik Veenje and Janke Veenstra, 5 Jun 1909
 59. Johannes Terpstra and Janna Liebbes Westra, 5 Jun 1909
 60. Frederik Vaas and Minke Loffra, 12 Jun 1909
 61. Simon Visser and Baukje de Jong, 19 Jun 1909
 62. Jan Terpstra and Klaaske Algra, 30 Jun 1909
 63. Laas de Vries and Albertje Deelstra, 10 Jul 1909
 64. Jan Hofman and Elisabeth van Jelgerhuis, 21 Jul 1909
 65. Dirk van der Weij and IJtje Kuiken, 31 Jul 1909
 66. Egbert Geerts van der Veen and Jantje Nammensma, 18 Aug 1909
 67. Gerrit de Vries and Christina van Gelderen, 18 Aug 1909
 68. Harm Wigger Boelens and Jeltje van der Hem, 19 Aug 1909
 69. Hendrik Eeltjes Straatsma and Baukje de Boer, 19 Aug 1909
 70. Dirk Visser and Johanna Petronella Verspaget, 1 Sep 1909
 71. Jan Wartena and Rinske Luxen, 9 Sep 1909
 72. Sijbren van der Schaaf and Antje Hofman, 18 Sep 1909
 73. Hendrik van der Leij and Elisabeth van der Wal, 29 Sep 1909
 74. Rinse Offringa and Hiske Dijkstra, 2 Oct 1909
 75. Sijbe Visser and Romkje Stienstra, 13 Oct 1909
 76. Cornelis Muis and Christina Botke, 20 Oct 1909
 77. Fredericus Johannes Anthonius Hendriks and Thecla Margaretha Elizabeth Westra, 23 Oct 1909
 78. Pieter Hiemstra and Fimkje Gatsonides, 23 Oct 1909
 79. Bertus van der Heide and Hieke Jellema, 3 Nov 1909
 80. Hessel Brandenburg and Henriette Froukje Anna Magdalena de Wit, 6 Nov 1909
 81. Douwe de Jong and Antje Greijdanus, 10 Nov 1909
 82. Nicolaas Gerritsma and Janke Speerstra, 13 Nov 1909
 83. Sikke Tichelaar and Akke Rozema, 20 Nov 1909
 84. Sijbren Dijkstra and Froukjen Simons, 20 Nov 1909
 85. Pieter Kingma and Trijntje Zittema, 20 Nov 1909
 86. Auke Jans Simonides and Neeltje Weijkamp, 4 Dec 1909
 87. Jacob Zijp and Aaltje Boelstra, 18 Dec 1909
 88. Henricus van der Veen and Johanna Westra, 29 Dec 1909

See also