Family:Wijbe Schaafsma and Jetske Femmes (1)

Facts and Events
Marriage[1] 18 Mar 1764 Westergeest, Kollumerland en Nieuw-Kruisland, Friesland, Netherlands
Children
BirthDeath
1.
2.
30 SEP 1768
3.
References
 1. Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Registers van de Burgerlijke Administratie, 1624-1811.

  Kollumerland c.a., huwelijken 1764
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 maart 1764 in Westergeest
  Man  : Wijbe Johannes afkomstig van Westergeest
  Vrouw  : Ietske Femmes afkomstig van Westergeest

  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
  Trouwregister Hervormde gemeente Oudwoude Westergeest 1740-1810
  Inventarisnr.: 455

 2.   Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Naamsaanneming, Oudwoude, deel 1 folio 31, Primary quality.

  Schaafsma, Wiebe Johannes, Westergeest
  Kinderen:
  Johannes 47, Femme 42, Froukjen 40
  Afbeelding