Family:Tijmen Jansen and Trijntje Peters (1)

Browse
Facts and Events
Marriage Banns[1] 11 Sep 1759 Ens, Schokland, Overijssel, Netherlands
Marriage[1] 30 Sep 1759 Ens, Schokland, Overijssel, Netherlands
Children
BirthDeath
1.
2.
3.
 
4.
5.
6.
7.
 
References
  1. 1.0 1.1 Ondertrouwinschrijving, in Ens, Overijssel, Netherlands. Kerkelijke Registers, 1688-1813
    1759.

    30-09-1759 Ens [als boven: Den 11 Septemb. ingeschreven, den 16 het eerste, den 23 het tweede, en den 30 het derde en ’s namiddag volgens ouder gewoonte getrouwt:] Tijmen Jansen, jongm., met Trijntje Peters, jongd., alle woonagtig en gebooren op Ens. En dewijl Tijmen Jansen Gereformeert en Trijntje Peters Roomsch sijnde, soo hebben sij den eed in handen van de Heer ficseaal [?] Veene den 1 Sept. gedaen, volgens apointement van den H.W. geb. gestrenge Heer Landdrost van IJsselmuijden J.L. Graaf van Rechteren, den 25 Aug. 1759 volgens placaat van Ridderschap en Steeden op de ongelijke houwelijken. Obiit illa d. 3 Junij 1773 post partum diis 8.