Transcript:Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand/Geboorte/1815/Index en afbeeldingen

Watchers

Contents

Index en afbeeldingen

Naam Geboortedatum Aangiftedatum Aktenummer FamilySearch Scan
Algera, Rindert7 Sep 18158 Sep 181534 Jelsum Scan:95
Algra, Eelkje7 Sep 18158 Sep 181516 Huizum Scan:15
Algra, Fokje5 Oct 18156 Oct 181535 Jelsum Scan:95
Algra, Jitske30 Apr 181530 Apr 181522 Jelsum Scan:89
Algra, Korneliske20 Mar 181521 Mar 181511 Jelsum Scan:83
Andringa, Pieter12 Jun 181514 Jun 181513 Wirdum Scan:33
Andringa, Wijtze14 Dec 181515 Dec 181555 Stiens Scan:71
Bakker, Zijtske2 Apr 18153 Apr 181518 Jelsum Scan:87
Bloemker, Aaltje24 Jan 181525 Jan 18152 HuizumScan:8
Boermans, Eeke26 May 181528 May 181525 Stiens Scan:55
Boermans, Janneke29 Mar 181530 Mar 18157 Wirdum Scan:30
Boersma, Jitske30 Dec 181530 Dec 181559 Stiens Scan:73
Boersma, Lijsbeth5 Mar 18157 Mar 181512 Stiens Scan:49
Booi, Sjouke30 Apr 18152 May 181521 Stiens Scan:53
Boorsma, Antje3 Feb 18154 Feb 18154 HuizumScan:9
Bosma, Hendrik6 Apr 18157 Apr 181520 Jelsum Scan:88
Bouma, Neeltje12 May 181513 May 181522 StiensScan:54
Brinkman, Joukje15 Nov 181516 Nov 181541/1-3 Jelsum Scan:98
Brouwers, Willem2 Jun 18153 Jun 181527 StiensScan:56
Bruinsma, Booijen3 Apr 18153 Apr 181519 Jelsum Scan:87
Bruinsma, Keimpe2 Aug 18153 Aug 181529 Jelsum Scan:92
Daamstra, Aafke18 Mar 181519 Mar 181515 Stiens Scan:50
de Boer, Hijlkje18 Apr 181519 Apr 18159 HuizumScan:11
de Boer, Janke12 Mar 181513 Mar 18159 Jelsum Scan:82
de Faber, Tjitske8 Apr 18159 Apr 181510 Wirdum Scan:31
de Graaf, Jouwert28 May 181529 May 181513 HuizumScan:13
de Haan, Antje13 May 181514 May 181525 JelsumScan:90
de Haan, Rinnert15 Feb 181516 Feb 18157 Stiens Scan:46
de Vries, Dirk18 Sep 181519 Sep 181536 Stiens Scan:62
de Vries, Johannes28 Aug 181528 Aug 181532 Stiens Scan:59
de Vries, Stientje3 May 18155 May 181524 Jelsum Scan:90
de Wal, Meindert2 Sep 18154 Sep 181533 Jelsum Scan:94
Deinema, Jakob26 Feb 181528 Feb 181510 Stiens Scan:48
Dekker, Siebe12 Feb 181513 Feb 18153 Jelsum Scan:79
Dijkstra, Albert24 Jun 181525 Jun 181528 Jelsum Scan:92
Dijkstra, Antje26 Feb 181528 Feb 18157 Jelsum Scan:81
Dijkstra, Jan18 Mar 181519 Mar 18156 Wirdum Scan:29
Dijkstra, Maatje17 Dec 181518 Dec 181557 Stiens Scan:72
Dijkstra, Minke25 Mar 181527 Mar 181517 Stiens Scan:51
Dijkstra, Simon13 Oct 181513 Oct 181539 Stiens Scan:63
Dijkstra, Sjoukje27 Apr 181528 Apr 181520 Stiens Scan:53
Dijkstra, Tietje15 Apr 181516 Apr 181518 Stiens Scan:52
Docter, Jan24 Jul 181526 Jul 181529 Stiens Scan:57
Elzinga, Reinder3 Dec 18155 Dec 181553 Stiens Scan:70
Faber, Anne8 Dec 18159 Dec 181543/1-4 Jelsum Scan:99
Falkema, Dirk19 Sep 181520 Sep 181519 Wirdum Scan:36
Fellinga, Wijtze10 Dec 181512 Dec 181554 StiensScan:71
Fennema, Geert18 Feb 181519 Feb 18154 Jelsum Scan:80
Ferwerda, Jan23 Mar 181524 Mar 18157 HuizumScan:10
Fonk, Johannes & Wijtze
(tweelingen)
1 Apr 18153 Apr 18159 Wirdum Scan:31
Groenewoud, Jurjen3 Dec 18155 Dec 181552 StiensScan:70
Groenewoud, Willem13 Mar 181514 Mar 181514 Stiens Scan:50
Groustra, Jacobia23 Oct 181525 Oct 181537/1-1 Jelsum Scan:96
Haitsma, IJtzen23 Apr 181523 Apr 181519 Stiens Scan:52
Hangoor, Sijberen4 Apr 18156 Apr 18158 HuizumScan:11
Hania, Klaas4 Mar 18156 Mar 18155 Wirdum Scan:29
Heidanus, Zacharias3 Oct 18154 Oct 181538 StiensScan:63
Hilwerda, Emke13 Dec 181514 Dec 181544/1-4 Jelsum Scan:100
Hoekstra, Jan20 Oct 181521 Oct 181536 Jelsum Scan:96
Hoekstra, Siebe27 Aug 181528 Aug 181532 Jelsum Scan:94
Hoekstra, Sjoerd24 Oct 181525 Oct 181538/1-1 Jelsum Scan:97
Hof, Jeltje30 Oct 18151 Nov 181540/1-2 Jelsum Scan:98
Huizinga, Antje15 Dec 181516 Dec 181556 Stiens Scan:72
Iedema, Jitske31 Dec 181531 Dec 181560 Stiens Scan:74
IJnema, Jouke5 Nov 18156 Nov 181546 Stiens Scan:67
IJnema, Maaike6 Sep 18157 Sep 181533 Stiens Scan:59
Jans, Rein9 Jun 181510 Jun 181514 Huizum Scan:14
Jansma, Pietje25 Feb 181525 Feb 18158 Stiens Scan:47
Jeltema, Tjerkje11 Apr 181512 Apr 181521 Jelsum Scan:88
Joekema, Schelte4 Feb 18155 Feb 18155 Stiens Scan:45
Jongerhuis, Tjisse18 Mar 181519 Mar 18156 HuizumScan:10
Jorna, Broer6 Oct 18158 Oct 181521 Wirdum Scan:37
Jorna, Gerben2 Nov 18153 Nov 181522 WirdumScan:37
Jorna, Jan2 May 18154 May 181523 Jelsum Scan:89
Jorna, Wijbrandus19 Jan 181520 Jan 18151 HuizumScan:7
Kamminga, Pieter25 Oct 181526 Oct 181539/1-2 Jelsum Scan:97
Keestra, Tjitske23 Oct 181524 Oct 181542 Stiens Scan:65
Kink, Grietje2 Aug 18153 Aug 181530 Stiens Scan:58
Kooistra, Fettje1 Jun 18153 Jun 181526 Stiens Scan:56
Koopmans, Suster11 Dec 181512 Dec 181523 WirdumScan:38
Kuipers, Oeble28 Mar 181529 Mar 181514 Jelsum Scan:85
Lettinga, Rixtje29 Jan 181530 Jan 18153 Stiens Scan:44
Liblink, Harmanes29 Dec 181530 Dec 181558 Stiens Scan:73
Luksen, Oene21 Jan 181522 Jan 18152 Stiens Scan:44
Luksen , Sijbetje6 Nov 18157 Nov 181547 Stiens Scan:67
Marinus, Wijtske14 Mar 181514 Mar 181510 Jelsum Scan:83
Mebius, Cornelia Jacoba1 Apr 18151 Apr 181517 Jelsum Scan:86
Meijer, Jelle28 Sep 181529 Sep 181537 Stiens Scan:62
Meter, Maria10 Sep 181511 Sep 181517 Huizum Scan:15
Molenaar, Haantje23 May 181525 May 181526 Jelsum Scan:91
Noordraven, Antje26 Feb 181528 Feb 18159 Stiens Scan:47
Oevering, Joukje16 Feb 181517 Feb 18155 HuizumScan:9
Oevering, Trijntje13 Aug 181514 Aug 181517 WirdumScan:35
Overdijk, Wijtske9 May 181511 May 181511 HuizumScan:12
Palsma, Jan20 Jun 181521 Jun 181514 Wirdum Scan:33
Pel, Watze5 Sep 18156 Sep 181515 Huizum Scan:14
Pijpstra, Antje31 Jul 18153 Aug 181530 Jelsum Scan:93
Poelstra, Saapke30 Oct 181531 Oct 181544 Stiens Scan:66
Pollius, Zijke29 Oct 181530 Oct 181522 HuizumScan:18
Pranger, Thomas8 Aug 181510 Aug 181531 Jelsum Scan:93
Reitsma, Auke8 Jan 18158 Jan 18151 Stiens Scan:43
Reitsma, Klaaske26 Nov 181527 Nov 181550 Stiens Scan:69
Ringenerius, Trijntje28 Jan 181529 Jan 18153 HuizumScan:8
Ritsma, Jakobus22 Feb 181524 Feb 18155 Jelsum Scan:80
Roorda, Pijtje26 Nov 181527 Nov 181549 Stiens Scan:68
Roorda, Reinder7 Nov 18157 Nov 181548 Stiens Scan:68
Rutgers, Anna24 Aug 181525 Aug 181531 Stiens Scan:58
Sannes, Willem29 Mar 181530 Mar 181515 Jelsum Scan:85
Sikkema, Meinte4 Feb 18156 Feb 18152 Wirdum Scan:27
Sjarda, Tjitze27 Jan 181528 Jan 18151 Wirdum Scan:27
Slag, Henderika22 Oct 181524 Oct 181521 Huizum Scan:17
Smeding, Antje29 Jun 181530 Jun 181516 Wirdum Scan:34
Smeeding, Ruurdtje17 Feb 181518 Feb 18153 Wirdum Scan:28
Snijder, Wijpkje30 Oct 181531 Oct 181543 Stiens Scan:65
Speerstra, Aukje16 Oct 181517 Oct 181520 Huizum Scan:17
Stap, Hein5 Nov 18155 Nov 181545 Stiens Scan:66
Stornebrink, Aaltje29 Mar 181530 Mar 18158 Wirdum Scan:30
Talsma, Ruurdtje21 Oct 181522 Oct 181541 Stiens Scan:64
Teitsma, Jakob20 Aug 181521 Aug 181518 Wirdum Scan:35
Terpstra, Bokke24 Feb 181524 Feb 18156 Jelsum Scan:81
Terpstra, Gelbrig19 Jun 181521 Jun 181527 Jelsum Scan:91
Terpstra, Gerben31 Mar 18151 Apr 181516 Jelsum Scan:86
Tolsma, Antje23 Mar 181524 Mar 181512 Jelsum Scan:84
Tromp, Walle9 Jan 181510 Jan 18151 Jelsum Scan:78
Uitsma, Jan28 Dec 181530 Dec 181524 HuizumScan:19
van Beijma, Ulbo Jetze Heerema16 May 181517 May 181512 HuizumScan:13
van der Kuur, Anne2 Dec 18154 Dec 181551 Stiens Scan:69
van der Meer, Gerrit19 Oct 181519 Oct 181540 Stiens Scan:64
van der Meulen, Jetske3 Mar 18156 Mar 18158 Jelsum Scan:82
van der Ploeg, Tjitske25 May 181526 May 181524 Stiens Scan:55
van der Steeg, Aaltje30 Jan 181531 Jan 18152 Jelsum Scan:79
van der Veen, Jitske9 Nov 181510 Nov 181523 Huizum Scan:18
van der Wal, Baukje18 Jun 181518 Jun 181528 Stiens Scan:57
van der War, Andries18 Nov 181520 Nov 181542/1-3 Jelsum Scan:99
van der Weit, Gerrit11 Feb 181512 Feb 18156 Stiens Scan:46
van der Woude, Jan & Rinze
(tweelingen)
25 May 181525 May 181523 StiensScan:54
van der Woude, Johanna13 Mar 181514 Mar 181513 Stiens Scan:49
van der Zee, Johannes1 May 18152 May 181511 Wirdum Scan:32
van Dijk, Hijke26 Sep 181527 Sep 181520 Wirdum Scan:36
van Gruisen, Albertus Volquerus6 Oct 18157 Oct 181519 Huizum Scan:16
van Wicheren, Hermanus24 Sep 181525 Sep 181518 Huizum Scan:16
Vogel, Klaas21 May 181522 May 181512 Wirdum Scan:32
Wagenaar, Harmke17 Sep 181518 Sep 181535 Stiens Scan:60
Wagenaar, Jakob7 Sep 18157 Sep 181534 Stiens Scan:60
Wagenaar, Rikstje1 Mar 18152 Mar 181511 Stiens Scan:48
Weijer, Rigtje24 Jun 181525 Jun 181515 Wirdum Scan:34
Weitjer, Johanna8 May 18159 May 181510 HuizumScan:12
Westerhuis, Sipke20 Mar 181521 Mar 181516 Stiens Scan:51
Wigardi, Douwe22 Feb 181523 Feb 18154 Wirdum Scan:28
Woudsma, IJbeltje24 Mar 181524 Mar 181513 Jelsum Scan:84
Zijlstra, Trijntje30 Jan 181530 Jan 18154 Stiens Scan:45

Notities

  • Dijkstra, Sijbetje (Genlias): Johannes Oeges Dijkstra was not listed as the father. Child's name changed to Sijbetje Luksen, archive notified
  • Roorda, Saapke (Genlias): Gerrit Reinders Roorda was not listed as the father. Child's name changed to Saapke Poelstra, archive notified