Source:Skarstedt, Ernst Teofil. Vära Pennfäktare

Watchers
Source Vära pennfäktare
lěfnads- och karaktärstechningar öfver svensk-amerikanska tidningsmän, skalder och författare, med porträtter samt talrika utdrag ur den poetiska och humoristiska literaturen, Pá eget förlag
Author Skarstedt, Ernst Teofil
Coverage
Place United States
Surname Swedes
Subject Biography
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Vestkustens tryckeri
Date issued 1897
Place issued San Francisco [California]
Citation
Skarstedt, Ernst Teofil. Vära pennfäktare: lěfnads- och karaktärstechningar öfver svensk-amerikanska tidningsmän, skalder och författare, med porträtter samt talrika utdrag ur den poetiska och humoristiska literaturen, Pá eget förlag. (San Francisco [California]: Vestkustens tryckeri, 1897).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.