Source:Amptelike Plekname in die Republiek Van Suid-Afrika en in Suidwes-Afrika (Goedgekeur tot 1 April 1977) - Saamgestel Deur die Pleknamekomitee

Watchers
(A source with this title does not exist. To create one, click on the Edit link at the left. Get help editing source pages.)