Repository:Jönköping Archive (Sweden)

Watchers
Repository Jönköping Archive (Sweden)
Postal Address Dag Hammarskjöld place 1,
Box 1029, 551 11 JÖNKÖPING Box 1029
Sweden
Place Jönköping, Sweden
Phone 036-105246
URL http://www.jonkoping.se/kultur/birdmuseum/engelsk.htm

The Archive contains micro-filmed archival material from the church, the state and municipalities. Arkiv-Info lånar även in arkivmaterial från lokala, regionala och nationella arkiv. File Info borrows even in archival material from local, regional and national archives. Dessutom finns mikrofilmade lokaltidningar, sökdatabaser för arkiv, arkivportal med internetsökning, arkivförteckningar och register. In addition, there are microfilmed local newspapers, sökdatabaser of archives, archives portal with internet search, archive lists and records. Arkiv-Info bistår forskare och allmänheten med arkiv- och forskarservice. File Info assists researchers and the public archives and research services. Exempelvis hur man forskar i arkiv och var man kan finna arkivmaterial. For example, how to research in archives and where to find archival material.

Usage Tips