Place:Giekerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameGiekerk
Alt namesGytsjerksource: Fryslân-fryske-akademy
TypeVillage
Coordinates53.24196°N 5.89344°E
Located inTietjerksteradeel, Friesland, Netherlands

General Info

Giekerk is a village in the gemeente (municipality) of Tytsjerksteradiel.

Research Tips

Links and Sources

Family History Library Catalog entry for Giekerk


http://en.wikipedia.org/wiki/Gytsjerk

http://nl.wikipedia.org/wiki/Giekerk