Place:Ballum, Ameland, Friesland, Netherlands


NameBallum
TypeDorp
Coordinates53.4462°N 5.686°E
Located inAmeland, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

BALLUM, d., prov. Friesland, eil. en griet. Ameland, arr. en 5 u. N. van Leeuwarden, kant. en 2 u. N. ten W. van Holwerd, op de westelijke helft van het eil. Ameland, 1 u. W. van Nes.

Het is het middelste en kleinste der drie dorpen van het eiland en hoewel het meest geregeld gebouwd, thans het geringste in aanzien. Ook is het van zijn voornaamste sieraad beroofd: want, behalve dan het bestuur hier weleer gezeteld was, en er het regt werd uitgeoefend stond nog, bezuiden het dorp, het oude en groote slot of kasteel de Cammingha’s, de zetel der Vrij- en Erfheeren des eilands, welk kasteel in 1820 is afgebroken. Niet ver van daar is thans de koninklijk Paardenstoeterij, waar het gouvernement vijf schoone hengsten van Engelsch, Arabische, Russisch, Holsteinsch of Litauwsch en Iersch ras, ten gebruike der bewoners van het eiland, heeft geplaatst. Zij worden door oppassers van Borkulo met de meeste zorg behandeld.

Men telt te Ballum 59 h., bewoond door ongeveer 280 inw., onder welke 155 Herv., 95 Doopsgez., 30 R.K. en 2 Evang.-Luth., die allen in eenigen landbouw, veeteelt, paardenfokkerij, visscherij en strandvonderij hun bestaan vinden.

De Herv. hebben hier eene kleine, nette kerk, die tot de gem. Hollum-en-Ballum behoort. Zij is voor eenige jaren nieuw gebouwd, naast de woning van den Predikant. Het klokhuis of de kleine toren, staat er van verwijderd. Ten Z. van het dorp vindt men nog den grafkelder van de voormalige Heeren van Ameland, binnen de fondamenten van de thans afgebroken oude kerk.

De hier wonende Doopsgez. behooren tot de Vlaamsche gemeente en hebben er eene eigene kerk, waarin de dienst door liefdepredikers wordt wargenomen. De R.K. worden tot de statie van Nes gerekend en de Evang.-Lutherschen tot de gem. van Harlingen.

Voorst is hier eene school, die gemiddeld door 40 a 50 leerlingen bezocht wordt. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 2:66)

Research Tips

Resources

Cemeteries

Photograph collections

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Ballum.