Person:Ynske de Jong (1)

m. 19 AUG 1753
 1. Jan Aukes1754 - 1800
 2. Ynske Aukes de Jong1756 - 1839
 3. Rijkle Aukes1758 -
 4. Sikke Aukes1761 -
 • HRein Sytzes1752 - 1791
 • WYnske Aukes de Jong1756 - 1839
m. 26 MAY 1776
 1. Eelkje Reins de JongABT 1776 - 1851
 2. Aukje Reins de JongABT 1780 - 1826
m. 11 May 1788
 1. Auke Douwes de Jong1788 - 1858
 2. Teetske Douwes de Jong1800 -
Facts and Events
Name Ynske Aukes de Jong
Alt Name Ynske Aukes
Alt Name Ynskje Aukes de Jong
Gender Female
Christening[1] 15 FEB 1756 Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland
Marriage 26 MAY 1776 Driesum, Dantumadeel, Friesland, Netherlandsto Rein Sytzes
Marriage 11 May 1788 Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlandscivil
to Douwe Eelkes de Jong
Death[2][3] 20 May 1839 Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands

Akte Notarieel archief Datum: 04-04-1816 Soort akte: obligatie

Schuldenaar: Christiaan Jans Schoffelmeer wonende te Zwaagwesteinde, gehuwd met Jitske Taekes

Schuldeiser: Ynske Aukes wonende te Zwaagwesteinde, weduwe van Douwe Eelkes de Jong

References
 1. Herv. gem. Akkerwoude en Murmerwoude, doop 1706-1812, in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, DTB 157, 1756.

  Tresoar:
  Geboren in Akkerwoude
  Gedoopt op 15 februari 1756 in Akkerwoude
  Dopeling: Ynske, dochter
  Vader: Auke Jans
  Moeder: Aukjen Rijkles

 2. Overlijden, in Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte 51, 1839.
 3. Kantoor Kollum, overl. jaar 1839

  Overledene  : Ynske Aukes de Jong
  Overleden op: 20 mei 1839
  Wonende te  : Westergeest
  Tekst: 84 jr; moeder van Eelkje (vrouw van Pieter Gerbens Hoekstra, landbouwer Zwaagwesteinde) en wijlen Akke Reins v.der Ploeg (eerst wed. Willem Gerbens Hoekstra; later wed. Ybele Taekes Hofman: moeder van Gerben, koopman Holwerd, Willem, boerenknecht Kollum en Auke Willems Hoekstra, gardenier en van Taeke, boerenknecht Driesum en minderjarige Ynske, Antje en Hiltje Ybeles Hofman: voogd is Albert Jacobs de Vries, kastelein aldaar) (uit 1e huwelijk) en Auke, arbeider Zwaagwesteinde en wijlen Taetske Douwes de Jong (vrouw van Ebele Wybes Hekstra, landbouwer; moeder van minderjarige Wybe, Douwe, Jacob, Gerrit, Ynske, Japke, Akke en Aaltje Ebeles Hekstra) (uit 2e huwelijk).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1834-1842
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 10005
  Dagregisternr.: 250