Person:Kirsten Andersdatter (29)

Watchers
 1. Kirsten Andersdatter - 1839
 2. Karen Andersdatter1808 - 1825
 • WKirsten Andersdatter - 1839
m. 16 Jan 1829
Facts and Events
Name[1] Kirsten Andersdatter
Gender Female
Baptism[3][8] 22 Aug 1802 Frølunde, Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmark
Confirmation[4][9] 1817 Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmark
Occupation[5] 1828 Tjæreby, Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmarktjenestepige
Marriage 16 Jan 1829 Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmarkto Unknown
Census 1 Feb 1834 Tjæreby, Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmarkwith Unknown
Death[2][7] 8 Jan 1839 Tjæreby, Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmark
Burial[2] 15 Jan 1839 Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmark
Probate[6] 26 Feb 1839 Tjæreby, Tårnborg s., Slagelse h., Sorø a., Danmark
References
 1. Kirkebog for Tårnborg sogn
  KB Tårnborg 1824-1832 (opslag 55).
 2. 2.0 2.1 Kirkebog for Tårnborg sogn
  KB Tårnborg 1824-1832 (opslag 211).
 3. Kirkebog for Tårnborg sogn
  KB Tårnborg 1787-1814 (opslag 96).
 4. Kirkebog for Tårnborg sogn
  KB Tårnborg 1814-1824 (opslag 80).
 5. Kirkebog for Tårnborg sogn
  KB Tårnborg 1824-1832 (opslag 113).
 6. Skifteprotokol for Vester Flakkebjerg herredsfoged
  Skifteprotokol for Vester Flakkebjerg herredsfoged 1838-1850 (opslag 15-19).

  Skifteprotokol for Vester Flakkebjerg herredsfoged 1838-1850 (opslag 15)
  Fol. 14 (opslag 15)
  Aar 1839 den 9. Januar, anmeldte Gaardmand Niels Hansen i Tjærebye at hans
  Kone Kirsten Andersdatter er død i Gaar. Hun efterlader sig: 1 Datter
  Maren Kirstine Nielsdatter, 10 Aar gl, 2, Jens Knudsen Nielsen 8 Aar, 3, Ellen
  Nielsdatter 7 Aar gl.
  Fol. 15b (opslag 17)
  Overført[?] fra Regst[?]protocollen.
  Aar 1839 den 17 Januar indfandt Skifteforvalteren sig i sit Forfald af den ordinaire Rets
  Pleie, ved sin af Amtet constituerede Fuldmægtig Hansen med Vidnerne Sognefoged
  Christen Wedel og Huusmand Hans Christensen af Svendstrup for at registrere og
  vurdere Boet efter afdøde Kirsten Andersdatter, Fæstegaardmand Niels Hansens Kone
  i Tjærebye. Tilstædeværende vare Enkemanden Niels Hansen, og som Værge for
  Arvingerne, som ere opgivne ved Dødsfaldets Anmeldelse, Fæstegaardmand
  Niels Nielsen af Tjærebye, der erklærede sig villig til at forestaae Værgemaa
  let og blev betydet det Ansvar og de Pligter som i denne Egenskab paalegger
  ham. Afdøde efterlader sig ingen Slægtninge, hvem det efter loven kunde
  paaligge at være Værge for Børnene. Endelig bemærkede Skifteforvalte-
  ren, at have underrettet Forvalter Christensen ved Grevskabet Holstein-
  burg, hvorunder Niels Hansen er Fæster om denne Forretnings fore___
  ____; men at hverken Forvalteren eller nogen paa hans Vegne var mødt,
  og at denne Forretning optages i nærværende / Foged / Protocol, da
  Skifteprotocollen er sendt Amtet til Revision.
  Forretningen blev derpaa foretaget saaledes:
  I den øverste Stue
  1 rødmalet Bord med Fod. - 3 Mk 1 Sk
  1 do do . - 2 - . -
  5 Stole med Sæder. - 3 - 12 -
  1 rødmalet Stoel. - 4 - . -
  29 Faiance Tallerkener1 - 2 - . -
  1 Leerfade. - . - 12 -
  12 smaae Leertallerkener. - 1 - 8 -
  3 Leerpotter. - 1 - 2 -
  1 Kaffe mølle. - 1 - . -
  10 Spølskaale. - 2 - 8 -
  17 Tallerkener af Faiance. - 3 - 3 -
  12 Glas. - 4 - 8 -
  4 Spølskaale og 1 Kaffekande. - 1 - 8 -
  2 Leerkruse, 1 Tinkruus, 1 Kaffekande, 1 Flødepotte1 - . - . -
  Lateris6 Rd 5 Mk 13 Sk
  Transpt ____ 5 Mk 13 Sk
  12 Tintallerkener. - 4 - 8
  1 Pyramide og 2 Pr Kopper. - 1 - .
  1 Fyrretræes Sengested med Omhæng4 - . - .
  deri:
  2 graastribede _____ Puder. - 4 - .
  1 blaastribet Over[?]dyne2 - . - .
  2 linneds blaastribededyner9 - . - .
  1 sortstribet Hovedpude. - 3 - .
  1 Fyrretræes Sengested med Omhæng4 - . - .
  deri:
  1 blaastribet Overdyne3 - . - .
  2 rødstribede Trækkepuder. - 3 - .
  1 rødstribet Hovedpude. - 2 - 8
  1 sortstribet do.. - 3 - .
  Lateris32 - 1 - 13
  Fol. 16a (opslag 17)
  Transp. 32 Rd 1 Mk 13 Sk
  1 P. blaargrans Lagen3 - 3 - .
  1 rødstribet Trækkepude. - 1 - 8
  2 blaastribede Underdyner6 - . - .
  1 B_l_lle. - 3 - .
  2 Leerfade, 2 blik[?]tragte, 1 Potte. - 1 - .
  2 Tønder, 2 Fjerdinger, 1 s____e og 1
  _____fierding1 - 3 - 8
  1 Klædekiste grønmalet2 - . - .
  1 do.2 - . - .
  deri
  7 Serke a 4 Mk4 - 4 - .
  1 blaastribet Forklæde 2 Mk. - 2 - .
  3 Bomulds do1 - 5 - .
  4 _____ Tørklæder a 3 Mk2 - . - .
  4 Huer a 3 Mk2 - . - .
  1 Forklæde, 1 Tørklæde. - 2 - 4
  2 Kyser 1/3 _____1 - 2 - .
  1 sort _____sins Kiole3 - . - .
  1 sortstribet hvergarns Kiole1 - 2 - .
  1 graastribet do1 - . - .
  1 __istes Skiørt og Trøie. - 4 - .
  1 sortstribet Kiole1 - . - .
  1 graaternet do.1 - . - .
  1 grøn hvergarns do.. - 5 - .
  2 Trøier a 18 Sk. - 2 - 4
  1 Mangletøi1 - 1 - 8
  1 par Skoe. - 3 - .
  I Stuen
  1 fyrretræes Bord med Fod. - 3 - .
  1 grønmalet Skab. - 4 - .
  1 kistebænk. - 4 - .
  1 do.. - 3 - .
  1 Gaasebænk. - 1 - 8
  11 Tintallerkener a 5 Sk. - 4 - 2
  9 faiance do4 Sk. - 2 - 4
  6 Kruse2 - . - .
  1 Stue Uhr med Fauteral6 - . - .
  1 fyrretræes Sengested med Omhæng1 - . - .
  deri:
  2 trækkepuder. - 3 - .
  1 Underdyne rødstribet1 - 3 - .
  1 Pr blaargarns Lagner. - 2 - 3
  1 graastribet Underdyne2 - . - .
  1 do.do. 1 - . - .
  1 linneddo.1 - 1 - .
  1 grønmalet Skab1 - 3- .
  deri:
  1 Pr Lysestager1 - . - .
  5 Flasker. - 1 - 14
  4 Tallerkener. - . - 12
  3 Glas og 3 Pægleflasker. - 1 - .
  4 Skamler. - 1 - 8
  1 Sengested med Omhæng1 - 2 - .
  deri:
  2 Trækkepuder. - 3 - .
  1 rødstribet Overdyne1 - . - .
  1 Pr blaarlærreds Lagen. - 2 - .
  1 Pr do.. - 3 - .
  1 rødstribet Underdyne2 - . - .
  1 blaastribet do.1 - . - .
  1 linned do.. - 3 - .
  Lateris 97 rd 3 Mk 5 Sk
  Trpt. 97 3 5
  2 Stole. - 2 - .
  6 Puder gl.. - 3 - .
  1 Pr Børne[?]lagen. - . - 12
  3 Leerfade. - 1 - 8
  20 Siebøtter[?] a 6 Mk1 - 5 - 4
  1 Løgte. - 1 - .
  1 Bænk. - 1 - .
  1 Speil. - . - 12
  1 Bilæggerovn7 - . - .
  I Kiøkkenet
  1 Flødekande. - . - 12
  3 Leerfade, 1 Øsepotte. - . - 8
  1 Jerngryde. - 3 - .
  1 Potte, 1 Sie, 1 Strippe. - 3 - .
  3 smaae Kurve. - . - 6
  1 Saltkar. - . - 4
  1 Ørefad og 2 Rister. - 3 - .
  1 Kaffekiedel, 1 Kobberkiedel1 - . - .
  1 Jerngryde. - 3 - .
  1 Ildtang. - . - 4
  6 Potter, 2 Fade. - 1 - 8
  I Bryggerset
  4 Siebøtte. - . - 12
  1 Bryggerkiedel5 - . - .
  2 bryggerkar. - 4 - .
  1 Øreballie, 2 Sildefierdinger. - 3 - .
  1 Maltqværn2 - . - .
  2 H_kke_ræ__e 1 Træstoel. - 1 - .
  2 Deigtruge. - 3 - .
  1 Kierne, 1 Malkespand, 1 Ølkande1 - . - .
  1 Ølflaske, 1 Strippe. - 1 - .
  2 jerngryder, 2 M__d__ ede1 - 1 - .
  2 cirkler[?]. - . - 8
  1 Sengested. - 1 - .
  1 rødstribet Underdyne. - 4 - .
  2 Lagen. - 3 - .
  3 Puder. - 3 - .
  2 Underdyner1 - . - .
  2 Standertønder, 2 Fierdinger. - 3 - 4
  2 mælkekander1 - . - .
  1 gl Kiste. - 2 - .
  12 sække3 - . - .
  3 Sold, 1 Sigte. - 4 - .
  5 Standertønder, 1 Malkasse. - 2 - .
  3 Rokke, 2 Hasper3 - . - .
  1 Solde. - 1 - 8
  I Stalden:
  1 rød Koe10 - . - .
  1 do10 - . - .
  1 do10 - . - .
  1 do10 - . - .
  1 sort do10 - . - .
  1 do10 - . - .
  1 do10 - . - .
  1 rød qvie7 - . - .
  1 do7 - . - .
  1 do7 - . - .
  Lateris 226 rd og 3 Sk
  Fol. 16b (opslag 18)
  Transp. 226 rd og 3 Sk
  2 røde Kalve a 15 Mk5 - . - .
  1 rødskjoldet Kalv2 - . - .
  12 Faar, 1 Vædder, 2 Beder24 - . - .
  I Karlekammeret
  1 Seng. - 1 - 8
  1 blaastribet Overdyne. - 3 - .
  1 Pr Lagen. - 1 - 8
  2 Hovedpuder. - 1 - 4
  2 Underdyner. - 4 - .
  I Gaarden
  1 Svingplov, 1 gl Bagplov1 - . - .
  Niels Hansen foreviste sit Fæstebrev af 11 Decbr 1830, hvorefter han har
  modtaget Gaardens Bygninger i mangelfri Stand, samt som Besæt-
  ning 6 Heste, 2 Vogne, 1 Plov, 2 Harver, 2 Pr Hust___er, samt fornødent
  Sæde og Fødekorn, hvilket alt fandtes tilstæde i mangelfrie Stand. Af
  udtersken Sæd fandtes Intet, og den uaftærskne Sæd skiønnedes ikke at
  kunne afgive mere end fornødent Sædekorn til Foraaret og Fødekorn
  til sted[?]___skning kan finde Sted. Niels Hansen afleverede en sig tilhørende
  Obligation udstedt af Boelsmand Svend Pedersen paa Gryderupmark
  stor til Rgsd . . . . . . 100
  Summa = 359 rd - 5 Mk - 7 Sk
  Videre vidste de Tilstædeværende ikke at opgiøre Boet tilhørende, hvorfor mændene
  bekræftede den af dem satte Vurdering med Lovens Eed, saa sandt hielpe os
  Gud og hans hellige Ord. Forretningen sluttet og med Underskrivt bekræftet
  HansenNiels HansenNiels Nielsen
  ______m. p. Pen
  Som Vidner og Vurderingsmænd
  C. Wedel og H. Christensen.
  Afskriftens Rigtighed bekræftes.


  Fol. 17 (opslag 18)
  Aar 1839 den 26 Febr blev paa Skifteforvalteren Contoir foretaget Samling i
  Boet efter Fæstegaardmand Niels Hansens afdøde Kone Kirsten Andersdatter
  i Tjærebye til agtende Slutning i Overværelse af Vidnerne J Kuhl og
  Hansen. Enkemanden Niels Hansen var mødt, ligesom Tilsyns____
  Gaardmand Niels Nielsen. Niels Hansen meddelte at der ikke paahviler
  Boet nogen Gield, ei engang for Begravelsesomkostningerne og han
  tilbød sig i denne Henseende at indestaae og holde Skifteforvalteren
  anger og kravsløs. da Skifteforvalteren ikke fandt nogen
  Hindring for Boets Slutning og Værgen intet havde derimod blev boet
  opgjort saaledes:
  Indtægt
  Vurderingssummen for boets Eiendele259 rd 87 Mk
  Beløbet af den i boet forefundne Obligation100 rd
  Renter deraf for 2½ Md 80 Mk
  Summa Indtægt360 rd 77 Mk
  Udgivt
  dette Skiftes Omkostninger:
  Skifteforvalterens Sallair 4 rd
  Jubilsfondet77
  Kongens Kasse H. ag 20% 558
  Skifte______ ____ 3 ark 154
  Bekræftelse80
  Jubilsfondet 146
  Stemplet og slet Papiir til Skiftebr. 268
  Vidner og Vurderingsmænd 4
  Summa Udgivt 15 rd95
  I ____344 rd72 Mk
  Heraf tilfalder Enkemanden som hans Lod det Halve 17236
  og det andet Halve17236
  bliver efter Afdrag af ½ ____ _____83
  at dele mellem Arvingerne med171 rd 49 Mk
  men herpaa erklærede Enkemanden at han i Betragtning af at han allene
  eller at indlade sig i Ægteskab vil ___ at sikkre sine nærværende
  Børn saameget mueligt forh___ det anførte Arvebeløb til ialt
  400 Rdl Sedler, samt at 300 Rdl deraf forbliver indestaaende i huus
  Boet at paa 1. Prioritet og at der for 100 Rdl gives paalæg i Sterv
  boet tilhørende 1. Prioritets Obligation fra Peder Pedersen paa
  Fol. 17b [opslag 19]
  Gryderupmark stor til Rgsk 100 rd. den anførte Arv og Gavn
  blev derefter udloddet saaledes:
  1 Sønnen Jens Knudsen Nielsen 8 Aar . . . . . . 200 rd
  2 Datteren Maren Kirstine Nielsdatter 10 Aar . . 100 rd
  3 - Ellen Nielsdatter 7 Aar . . . . . . . 100 rd
  og tillige erklærede Enkemanden at ville give hver af Døttrene
  en Dragkiste, og Sønnen en Klædekiste, hvorpaa Børnenes Navne er
  malet. Da den anførte Arv og Gavn, samt Varetagelse af 100 rd
  Sedler samt udlægges i den af Svend Pedersen udstedte Obligation stor
  til Rgsk 100 rd som udlægges kan med 50 rd for Sønnen og 25 Rd for
  hver af Døttrene, gives Udlæg i samtlige Boets Eiendele over
  eensstemmende med Udkastanordningen af 7 Febr 1794, og bliver til
  yderligere Sikkerhed en Extract af denne Skifteslutning at læse inden
  vedkommendes Ret. det passerede oplæst og vedtaget. Enkemanden
  betalte Skifteomkostningerne, og er blevet saaledes sluttet. Tom____
  Niels HansenNiels Nielsen
  m.p.Pen

 7. KB Tårnborg 1824-1832 (opslag 211)
  Døde Qvindekiøn
  1839 d. 8 Januar
  1839 d 15. Januar
  Kirsten Andersdatter
  Gaardmand Niels Hansens Hustrue i Tjærebye
  36 Aar
  Att. fra Sm. Hansen af 9 Jan 1839
 8. KB Tårnborg 1787-1814 (opslag 96)
  Dåb 1802
  Den 22 August [22aug1802]: Faderen Anders Sørensen, barnet Kirsten
  Faddere: Maren Rasmusdtt fra Frøelund, Ane Rasmusdtt Frøelund, Jens Larsen fra Hemmeshøj, Anders Madsen i Tierebye, Niels Hansen i Frøelund. Konen indledt samme
  Dag.
 9. KB Tårnborg 1814-1824 (opslag 80)
  Confirmerede Piger 1817
  1. Kirsten Anders Datter
  hos Christen Rasmussen i Frølunde
  [født] d 22de August 1802
  [dom] Vel oplÿst og sædelig
  [vacc] Doctor Langen[?] 1806 d 20 Decemb