Person:Jan van der Maan (1)

Watchers
Facts and Events
Name Jan Lieuwes van der Maan
Gender Male
Birth[1] 30 Mar 1777 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Christening[1] 4 May 1777 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Death[2][3] 29 May 1847 Dedgum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
References
 1. 1.0 1.1 Herv. gem. Stiens, doop, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  DTB 476, 1619-1811.
 2. Overlijden, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Blad 33vo, 1847.
 3. Kantoor Bolsward, overl. jaar 1847

  Overledene  : Jan Lieuwes van der Maan
  Overleden op: 29 mei 1847
  Wonende te  : Dedgum
  Tekst: 70 jaar (geboren te Stiens); onderwijzer; ongehuwd; broer van Anne (met familienaam 'Stienstra'), idem te Oudwoude, Pieter, te Hallum, wijlen Willem (vader van: zie ad a), wijlen Pietje (vrouw van wijlen Jan IJsbrands; moeder van Lieuwe, postbode te Stiens, Sytske, vrouw van Elias Tjeerds Dijkstra, arbeider te Beetgum en Durk Jans Jansma, arbeider te Stiens), wijlen Grietje (vrouw van wijlen Wybe Jans van der Plaats; moeder van Trijntje, vrouw van Taeke Jans Haanstra, gardenier Stiens en Antje Wybes van der Plaats, vrouw van Durk Ydes Radersma, landbouwer aldaar), wijlen Klaas (vader van Pietje Klazes van der Maan, vrouw van Gerrit Jans Brolsma, melktapper Hallum), wijlen Ybeltje (vrouw van wijlen Taeke Franzes; moeder van: zie ad b) en wijlen Jetje Lieuwes van der Maan (vrouw van wijlen Abe Alberts de Vries; moeder van Fokeltje Abes de Vries, vrouw van Tjamme IJsbrands van der Wal, arbeider Stiens) (8 staken elk 1/8). Saldo fl. 295,90.
  - ad a (Willem Lieuwes van der Maan, vader van): wijlen Lieuwe Willems van der Maan (man van Pietrik Pieters Meilema, te Bozum; vader van minderjarige Willem, Dieuwke, Petrus en Jan Lieuwes van der Maan) ('naneven en nanichten').
  - ad b (Ybeltje Lieuwes van der Maan, moeder van): wijlen Dirk Taekes (man van Trijntje Sjoukes Lep, te Hallum; vader van minderjarige Ybeltje, Baukje, Klaas en Durkje Dirks van der Maan: familienaam in ondertekening) ('naneven en nanichten').
  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 2047
  Dagregisternr.: 1101