Person:Jan Van Der Leij (6)

Facts and Events
Name Jan Rienks van der Leij
Gender Male
Birth[1] 19 Jun 1792 Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Christening[1] 15 Jul 1792 Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Marriage 25 Apr 1813 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Bottje Allerds Bekius
Death[2][3] 2 Jun 1856 Vrouwenparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands

Diploma in Genees- en Heelkunde 7 Oct 1791 (Ferwerderadeel). Settled in Marrum. Practised in Lieve Vrouweparochie

References
 1. 1.0 1.1 Herv. gem. Marrum en Westernijkerk, doop, in Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, DTB 239, 1639-1811.
 2. Overlijden, in Het Bildt, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, akte 74, 1856.
 3. Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1856

  Overledene  : Jan Rienks van der Ley
  Overleden op: 2 juni 1856
  Wonende te  : Vrouwenparochie
  Tekst: genees-/heel-/vroedmeester; man van Botje Allerds Bekius (erft vruchtgebruik); vader van Rienk, burgemeester Ferwerderadeel, te Hallum, Allerd, landbouwer aldaar, Cornelis, med.Dr. St.Jacobiparochie, Grietje (vrouw van Egbertus Petrus Brunger, notaris), wijlen Daam (man van Trijntje Dirks de Jong, boerin; vader van minderjarige Botje, Dirk, Jan, Hendrik, Allerd, Rienk, Cornelis en Johannes Daams v.der Ley) en Johannes Jans v.der Ley, landbouwer Hallum (met diverse prelegaten en toewijzingen) (1/2 in huizen sectie D.380/211 en C.405 en in grond te Vrouwenparochie, Hallum en Ferwerd en 1/6 in huis Vrouwenparochie sectie D.206)

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 11079
  Dagregisternr.: 4802
  Register IV  : 11364