Person:Jan Mientjes (1)

Watchers
Browse
Jan Mientjes
 
 
Facts and Events
Name[1][2] Jan Mientjes
Gender Male
Occupation[1][3] 1870 Driel, Gelderland, Netherlandsbaker
Occupation[1][3] 1870 Driel, Gelderland, Netherlandsshopkeeper
Occupation[1][3] 1870 Driel, Gelderland, Netherlandspublican
Occupation[1][3] 1870 Driel, Gelderland, Netherlandsvictualler
Residence[1][3] 1870 Driel, Gelderland, Netherlands
Other[1][3] 11 januari 1870 in bankruptcy
References
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 notice, in Collecties Centraal Bureau voor Genealogie
  1870.

  Bij vonnis der arrondissementsregtbank te Nijmegen is Jan Mientjes, broodbakker, winkelier, tapper en slijter, wonende te Driel, gemeente Heteren, verklaard in staat van faillissement. In dit faillissement, ingegaan op den elfden januarij achttienhonderdzeventig, is benoemd tot regter-commissaris: de edelachtbare heer mr.W.J.B.Besier, regter in de arrondissementsregtbank te Nijmegen, en tot curator: mr.Th.J.Hoppe, advocaat. [1870]

  De schuldeischers in het faillissement van Jan Mientjes, slijter, tapper, bakker en winkelier te Driel, gemeente Heteren, worden bij deze opgeroepen om in persoon, of bij behoorlijk gemachtigde, te verschijnen op de eerste bijeenkomst ter verificatie, welke zal gehouden worden op donderdag den 27sten januari 1870, des voormiddags ten 10 ure in de raadkamer der arrondissementsrechtbank op het gemeentehuis te Nijmegen, terwijl zij verzocht worden de bewijzen hunner vorderingen minstens twee dagen tevoren in te leveren ten huize van den ondergeteekende. Mr.Th.J.Hoppe, curator. [1870]

  De schuldeischers in het faillissement van Jan Mientjes, slijter, tapper, bakker en winkelier te Driel, gemeente Heteren, worden bij deze opgeroepen om in persoon, of bij behoorlijk gemachtigde, te verschijnen op de tweede bijeenkomst ter verificatie, welke zal gehouden worden op donderdag den 10den februari 1870, des voormiddags ten 10 ure in de raadkamer der arrondissementsrechtbank op het gemeentehuis te Nijmegen. Mr.Th.J.Hoppe, curator. [1870]

  Woensdag 9 augustus ten tien ure zal in raadkamer der arrondissementsregtbank te Nijmegen, rekening en verantwoording worden afgelegd door den curator in het faillissement van J.Mientjes te Driel. De curator, Th.J.Hoppe. [1870]

  Ingevolge artikel 864 Wetboek van Koophandel, zal de rangregeling van het faillissement van J.Mientjes te Driel vanaf 22 augustus tot en met 4 september op de griffie der regtbank te Nijmegen ter inzage van een ieder worden gedeponeerd. De curator, Th.J.Hoppe. [1870]

  Centraal Bureau voor Genealogie
 2. http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/GEN-BENELUX/2009-01/1232089123
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Centraal Bureau voor Genealogie