Person:Hallvard Gråtopp (1)

Hallvard Toresson Lindem
b.est 1395 Norway
 
m.
 1. Hallvard Toresson LindemEst 1395 -
 1. Torbjørn Hallvardsson LindemEst 1435 - 1510
Facts and Events
Name Hallvard Toresson Lindem
Alt Name[1] Hallvard Gråtopp
Gender Male
Birth[11] est 1395 Norway
Residence[1] est 1410 Lindem, Nes parish, Sauherad, Telemark, Norway

Sannsynligvis tok Hallvard Toresson over styret på Lindheim. Her bodde han sannsynligvis til han etter oppstanden i 1438 flyktet til Drangedal, til morens ættegods, Vrålstad. Der levde han som storbonde og ble kalt i bygda "Herren Halvor".

Blant diplomene funnet på Roaldstad er det et meget defekt salgsdokument¶ som viser at to menn bevitner at en .... Torbjørnsson 9. juni ca. 1450 betalte for en eiendom Herekseid (?) i Drangedal.[6] Patronymet Torbjørnsson kan være feilskrift for Toresson. Dette kan kanskje bekrefte at Hallvard Gråtopp levde etter 1438.

Går det flere hypoteser:

1. "Sauheradshypotesen": Torbjørn hadde sannsynligvis ikke livsarvinger slik at arven går videre gjennom søsteren, Margrete Hallvardsdatter. Hennes sønn, Hallvard Toresson, er den mannen vi kjenner under navnet Halvor eller Hallvard Gråtopp. Denne hypotesen er framsatt av Birger Kirkeby i bygdeboka for Sauherad, bind III,869 og IV/100 og i heftet Hallvard Gråtopp frå Lindheim skipreide. Hovedbegrunnelsen: gården Klevar i Sauherad ble i 1397 gitt til Margrete og søsteren Gudrun Hallvardsdøtre fra Vrålstad (?) og senere, i 1535, solgt fra bonden på Vrålstad til bonden på Lindheim i Sauherad. Hallvard Gråtopp skulle derfor være Hallvard Toresson fra Lindheim, senere flyttet til morsgården Vrålstad. På dokumentet fra første oppstand 13.12.1436 er seglet til Hallvard Toresson med, delt i to felt, det ene med en halv lilje, det andre visstnok med et oppspringende dyr. En halv lilje i venstre halvpart i seglet finner en i Bolt-slekten og i ætten fra Lindheim. Denne hypotesen framsettes først av Ludvig Daae av lokalhistorikerne Birger Kirkeby i Bygdebok for Sauherad III og IV og Jon Hvitsand i ??????????.

2. "Drangedalshypotesen": Torbjørn hadde sønnen Hallvard Torbjørnsson, kjent under navnet Halvor Gråtopp. Hovedbegrunnelsen her er de muntlige kilder om "Herren Halvor" i Drangedal og "Gråtoppslottet", en bygdeborg i Drangedal. Dette skriver Olav Sannes i Drangedalsboka, s. 309 og 690 og Stian Henneseid i boka Hallvard Gråtopp og bondeopprøret 1438.

3. Claus Krag hevder at Hallvard Gråtopp verken kommer fra Drangedal eller Sauherad.


English summary of last section above: There are a few hypotheses regarding Hallvard Gråtopp:

1. "Sauherad hypothesis": Hallvard Gråtopp was the son of Margrete Hallvardsdatter Vrålstad.[1][9]

2. "Drangedal hypothesis": Hallvard Gråtopp was the son of Torbjørn Hallvardsson Vrålstad (Margrete's brother).[2][10]

3. Hallvard Gråtopp came from neither Drangedal nor Sauherad (Claus Krag).

References
 1. 1.0 1.1 1.2 Kirkeby, Birger. Bygdebok for Sauherad, gards og ættesoge. (Sauherad: Utgjevar Sauherad kommune, 1980-1988)
  4:100, Lindheim.

  'Etter Rolleiv ser det ut til at sira Torer Ogmundsson - eller helst enka hans - Margareta Hallvardsdotter - flytta til Lindheim. ... Etter det ein kan sjå tok sonen Hallvard Toresson, betre kjent som Hallvard Gråtopp, over Lindheim ... Det beste provet for at Hallvard budde på Lindheim er brevet frå prosten Hjarrand Toraldsson i 1439 (DN III 752): ...'

  translation (with help from Google translate): After Rolleiv it seems that Torer Ogmundsson - or rather his widow - Margareta Hallvardsdatter - moved to Lindheim. After that one can see that their son Hallvard Toresson, better known as Hallvard Gråtopp, took over Lindheim. The best proof that Hallvard lived at Lindheim is a letter from pastor Hjarrand Toraldsson in 1439 (DN III 752): ...

 2. Sannes, Olav. Drangedal med Tørdal, ei bygdesoga. (Drangedal: Drangedal historielag, 1974)
  pp. 307, 309, 311, 690.
 3.   Kirkeby, Birger. Bygdebok for Sauherad, gards og ættesoge. (Sauherad: Utgjevar Sauherad kommune, 1980-1988)
  3:870.
 4.   Slektshist. Tidsskr.
  16:236.
 5.   Cappelens Norgeshistorie
  4:359, 4:366.
 6. Norway. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no: University of Oslo)
  3:450 (#631), 3:551-42 (#752), 18:65-66 (#68).
 7.   Sv. Steeni Norsk Biografisk Leksikon. Aschehougs Norgeshistorie
  4:166, 4:171.
 8.   Hedem
  pp. 253ff.
 9. Ludvig Daae i Norsk Historisk Tidsskrift 4 1877.
 10. Henneseid, Stian. Hallvard Gråtopp og bondeopprøret 1438.
 11. Birth year estimated based on estimated birth years of his son and his father, and the fact that his father died by 1401.