Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project/Familienamen 1811 (Jelsum)

Watchers
Share

Note: Reformatted from Tresoar, with y/Y changed to ij/IJ; for the purposes of linking names to the Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project

Back to Leeuwarderadeel

Jelsum

Kinderen Kindskinderen
fol.24Adema, Bens Douwes, CornjumHoukje Jelles 42;8 jaarAfbeelding
fol.22vAdema, Dirk Douwes, CornjumAfbeelding
fol.15vAlbertsma, Jan Alberts, BritsumAfbeelding
fol.32vAlgra, Dirk Seijes, JelsumFraukje 1Afbeelding
fol.33Algra, Folkert Seijes, JelsumGelbrig 8, Baukje 5, Doetje 18 wekenAfbeelding
fol.6vAlgra, Halbe Jochums, BritsumJochum 1Afbeelding
fol.7vAlgra, Hendrik Jochums, BritsumBoukje 10, Jitske 8, Jochum 6Afbeelding
fol.9vAlgra, Jantje Jochums, BritsumJochum 8, Sijje 4Afbeelding
fol.32Andringa, Jakob Siebrens, CornjumSiebren 1Afbeelding
fol.25vAndringa, Siebren Aukes, CornjumJakob 33, Eeke 32, Aan 22Afbeelding
fol.46Baarda, Geertje Sipkes, JelsumSipke 10, Siebe 9, Willem 6 Afbeelding
fol.56vBakker, Teije Gosses, LekkumGosse 8, Fopke 4Afbeelding
fol.41vBerentstein, Harmen B., JelsumAfbeelding
fol.40vBijl, Feike Hotses, Jelsum Grietje 10Afbeelding
fol.4Bilstra, Frans Allerts, BritsumGeertje 7, Klaaske 5, Trijntje 4, Maaike 2, Haaije 2 wekenAfbeelding
fol.2vBilstra, Roelof Cornelis, BritsumWopke 10, Trijntje 6Afbeelding
fol.25Binnema, Johannes Binnes, CornjumSimme 29, Baukje 25, Binne 23, Doede 19Afbeelding
fol.26Bloemendal, Jochum Fopkes, CornjumFopke 24, Dirk 23, Jan 16, Akke 15, Joukje 12, Bouwe 9Afbeelding
fol.67Boeles, Jitze, MiedumPieter 16, Antje 12Afbeelding
fol.9Boer, Booijen Pieters de, BritsumAntje 6, Pieter 2Afbeelding
fol.19Boer, Nanne Gerrits de, CornjumGerrit 22, Trijntje 19, Pietje 17Afbeelding
fol.27Boersma, Klaas Jans, CornjumJan 4, Tjeerd 2, Anne 6 wekenAfbeelding
fol.54Bokma, Siebren Bokkes, LekkumGrietje 26, Akke 21, Johannes 18, Cornelis 10 Afbeelding
fol.30Bontekoe, Baukje Sjoerds, Cornjum1 ?Ties 7Afbeelding
fol.56vBontekoe, Jentje Fransen, LekkumDieuke 24, Sjoerd 21Afbeelding
fol.8Booijenga, Pieter Booijens, BritsumBooijen 19, Jan 17, Hendrik 6, Pieter 4 (beiden uit 2e huwelijk)Afbeelding
fol.19Borger, Arjen Douwes, KornjumGeeske 25, Joukje 16Afbeelding
fol.9Bosch, Hans Sierks, BritsumArent 14, Sierk 11, Sjoerdje 8Afbeelding
fol.8vBosch, Jan Sipkes, BritsumSipke 28, Jacobus 19Afbeelding
fol.51vBosma, Douwe Gerbens, JelsumMaike 15, Hiltje 10, Corneliske 9, Gerbrig 7, Gerben 4, Cornelis 2Afbeelding
fol.50vBosma, Douwe Tjallings, JelsumAfbeelding
fol.52vBosman, Jisk Siebrens, LekkumAfbeelding
fol.60Bouma, Bieuwe Jetzes, LekkumBaukje 22, Trijntje 15, Hendrik 13, Jetse 4, Harmen 1Afbeelding
fol.45Braak, Hille Oeges, JelsumOege 11, Antje 8, Jetske 2Afbeelding
fol.25Brada, Jan Tjeerds kinderen te CornjumTjeerd 22, Homme 20Afbeelding
fol.25Brada, Sjerp Jous, CornjumJouke 17, Jan 14, Albert 11, Anne 8, moeder: Minke Gerbens Postma, weduwe Jan TjeerdsAfbeelding
fol.19vBrinkman, Freerk Willems weduwe, Grietje Dirks, CornjumWillem 27, Dirk 25, Hendrik 20Afbeelding
fol.29vBrinkman, Willem Freerks, CornjumIJmkje 1Afbeelding
fol.3vBrouwer, Pieter Pieters, BritsumPieter 19, Jochum 17, Schelte 15, Jacob 11, Antje 9, Willem, Saapke 5 (tweeling), Jelte 3, Tjitse 1Afbeelding
fol.28Brouwer, Pieter Scheltes, CornjumAfbeelding
fol.26vBrouwer, Schelte Pieters, CornjumPieter 22Afbeelding
fol.2Bruinsma, Anne Tjeerds, Britsum, ongehuwdAfbeelding
fol.2Bruinsma, Jan Hommes, BritsumItske 7, Baukje 5, Homme 3, Johannes 2Afbeelding
fol.46vBuren, Cornelis Abes wed, Maike Willems, JelsumWillem en Geertje 37, Vrouwkje 29, Abe 25, Trijntje 19Afbeelding
fol.37Buren, Willem Cornelis van, JelsumAfbeelding
fol.29Cuperus, Neeltje Johannes, CornjumAlbert 40, Johannes 38, Dirk 35, Taeke 33Afbeelding
fol.45vDamstra, Sake Everts, JelsumAfbeelding
fol.64vDeelstra, Jan Hendriks, LekkumJohannes 9, IJtje 6, Hendrikus 3, Antje 1Afbeelding
fol.61Deelstra, Wieger Ruurds, LekkumAfbeelding
fol.43vDekker, Siebe Keimpes, JelsumTrijntje 21, Willem 15, Pieter 13Afbeelding
fol.51vDijk, Bauke Pieters van, Jelsum Pieter 24, IJpe 18Afbeelding
fol.18Dijk, Hendrik Durks van, BritsumFetje 32, Romkje 20Afbeelding
fol.28vDijk, Jantje Klases van, CornjumAfbeelding
fol.47Dijksma, Gerben Klases, JelsumAfbeelding
fol.11vDijkstra, Albert Jans, BritsumJanke Klaezes ( ouderloos) 19Afbeelding
fol.21Dijkstra, Bokke Rinses, CornjumAfbeelding
fol.66vDijkstra, Eeltje Minnes, MiedumTijtje 12, Baitske 10, Doeke 8, Minne 1Afbeelding
fol.8vDijkstra, Ids Outgers, BritsumBaukje 26Afbeelding
fol.3Dijkstra, Job Wiebes, BritsumAfbeelding
fol.60vDijkstra, Keimpe Siebes, LekkumSiebe 13, Aunke 10, Riemer 4, Pietje 1Afbeelding
fol.12vDijkstra, Luitzen Alberts, BritsumWillem 3Afbeelding
fol.40Dijkstra, Pieter Reinders, JelsumAfbeelding
fol.31Dijkstra, Rinse Pieters, JelsumJan 5Afbeelding
fol.27Dijkstra, Rintje Rinses, KornjumAfbeelding
fol.68vDijkstra, Sije Siebes, MiedumRiemkje 15, Siebe 11, Haije 8, Tiede 3Afbeelding
fol.34Dijkstra, Sikke Sierks, JelsumAfbeelding
fol.64Douma, Sietse Klases, LekkumRinske 15, Klaaske 11, Hieke 8, Tjetje 5, Akke ½Afbeelding
fol.3Faber, Andries Alberts, BritsumAfbeelding
fol.56Faber, Jan Douwes, LekkumAfbeelding
fol.6vFaber, Tjeerd Hanzes, BritsumRinske 20, Lijkle 19, Johannes 16, Sietske 16, Eebe 15 uit tweede huwelijk, Beerent 11, Sjoukje 9Afbeelding
fol.5Feenstra, Siemon Libbes, BritsumAfbeelding
fol.38Fenstra, Tjeerd Willems, JelsumTrijntje 23, Hendrik 19, Akke 17, Willem 14, Sietkse 11, Pietje 6, Pieter 3Afbeelding
fol.21vGeest, Jitze Klases van der, CornjumJitske 9, Jochum 7Afbeelding
fol.57vGertner, Frans Martens, LekkumMarten 18Afbeelding
fol.24Glas, Willem Doedes, CornjumTrijntje 9Afbeelding
fol.48vGrouwstra, Dirk Jans, JelsumJeltje 1Afbeelding
fol.7vHaaijema, Reinder Haaijes, BritsumHaaije 18, Tjeerd 17, Folkert 14, Dieuke 12, Klaas 10, Romke 8, Klaaske 6, Pietje 4Afbeelding
fol.57Haan, Romke Everts de, LekkumEvert 16Afbeelding
fol.13vHeidanis, Jurjen Giezalts, BritsumGiezalt 7, Jeltje 4, Antje 1Afbeelding
fol.61vHeide, Klaas Jans van der, LekkumAntje 26, Jantje 24, Jeltje 20, Jurjen 17, Aukje 14, Regina 11, Jan 8Afbeelding
fol.45Hempenius, Albert Hettes, JelsumTjitske 11, Hette 6Afbeelding
fol.36vHempenius, Hette Alberts, JelsumAlbert 38, Tietje 33Afbeelding
fol.31vHeringa, Hendrik Jans, JelsumJan 7, Maike 5Afbeelding
fol.35Heringa, Jan Jansen, JelsumAfbeelding
fol.34Heringa, Jan Jansen, JelsumGrietje 7, Baukje 5Afbeelding
fol.12vHiemstra, Tjebbe Jelles, BritsumJelle 7Afbeelding
fol.50Hiemstra, Wietse Botes, JelsumAfbeelding
fol.30Hilwerda, Marten Sipkes, CornjumJanke 28Afbeelding
fol.27vHilwerda, Sipke Willems, CornjumGrietje 3, Broer ½Afbeelding
fol.62Hilwerda, Willem Sipkes, LekkumSipke 33Afbeelding
fol.32vHoekstra, Atje Klazes, JelsumGrietje 25, Tjeerd 16Afbeelding
fol.43Hoekstra, Cornelis Johannes, JelsumJanke 1Afbeelding
fol.43Hoekstra, Jan Siebes, JelsumAaltje 16, Siebe 14, Baukje 9, Pieter 3, Cornelis 1Afbeelding
fol.44Hoekstra, Johannes Klases, JelsumKlaas 34, Grietje 31, Cornelis 28, Sjoerd 24, Aaltje 22Afbeelding
fol.20vHoekstra, Rienk Johannes, CornjumJanke 17Afbeelding
fol.33vHoekstra, Siebe Klases, JelsumArjen 23, Sietske 18Afbeelding
fol.28Hoekstra, Sjoerd Gerbens, CornjumGerben 23, Freerk 22, Trijntje 21, Oene 19, Bauke 19, Hieke 16Afbeelding
fol.44vHof, Douwe Cornelis, JelsumCornelis 22, Pietje 19, Dieuke 17Afbeelding
fol.63vHoitinga, Jelle Sietzes, LekkumSietse 20, IJmkje 19, Grietje 15Afbeelding
fol.10vHoogdijkstra, Oene Reinders, BritsumFetje 28, Douwe 21, Aaltje 16Afbeelding
fol.23Hovinga, Binne Pieters, CornjumBauke 2Afbeelding
fol.61vHuizinga, Meindert Hoites, LekkumDouwe 18, Trijntje 16, Rients 15, Antje 12, Hoite 9, Jeltje 7Afbeelding
fol.67vHulder, Jakob Teunis, MiedumAntje 22, Wietske 19, Trijntje 16, Teuntje 12, Teunis 7, Trijntje 6, Janke 4Afbeelding
fol.5Iedema, Johannes Pieters, BritsumPieter 27, Grietje 24, Jan 22 Uit tweede huwelijk: Grietje 16, Trijntje 14, Sijke 11, Wopke 4, Antje 7, Geertje 1Afbeelding
fol.14Iedema, Pieter Johannes, BritsumJohannes 3/4Afbeelding
fol.20vIedema, Sjerp Douwes, CornjumAkke 3Afbeelding
fol.59vJellema, Sjerp Piers weduwe, Hieke Johans, LekkumNeeltje 36, Johan 29, Cornelis 20Afbeelding
fol.1Jong, Brant Doedes de, CornjumGellantje 21, Doede 18, Baukje 13Afbeelding
fol.18vJong, Doede Doedes de, CornjumJeltje 52, Trijntje 50, Baukje 48, Rinske 46, Brant 44, Antje 42Afbeelding
fol.46Jorna, Andries Tjeerds, JelsumAntje 14, Jan 4Afbeelding
fol.41Jorna, Hille Tjeerds, JelsumAntje 21, Tjeerd 18, Akke 15, Dieuke 11, Aafke 5Afbeelding
fol.5vJorritsma, Rinze Durks, BritsumLijsbert 2Afbeelding
fol.11Jorritsma, Willem Rinzes, BritsumLijsbert 31, Trijntje 27, Rinske 22Afbeelding
fol.51Kamminga, Pieter Pieters, JelsumPieter 19, Jan 16, Trijntje 9, Aaltje 7, Tiete 2Afbeelding
fol.26vKamminga, Teunis Wiebes, CornjumJanke 6, Adrijaantje 4, Jantje 2Afbeelding
fol.44Kas, Jan Lieuwes, JelsumAfbeelding
fol.23Koenraads, Christiaan M., CornjumElizabet, 9 wekenAfbeelding
fol.63Koldijk, Tabe Martens, LekkumRichtje 14Afbeelding
fol.18Kooistra, Pieter Wopkes, CornjumEedske 28, Wopke 26, Trijntje 22, IJnte 19, Grietje 17, Feikje 10Afbeelding
fol.35vKorf, IJeme Jochums, JelsumAfbeelding
fol.34vKorf, Pieter Jochums, JelsumJan 14, Jochum 12, Fraukje 10, Cornelis 7Afbeelding
fol.40Kramer, Jakob Sipkes, JelsumDieuke 24Afbeelding
fol.60vKramer, Jouke Fokkes weduwe, Sjoukje Dirks, LekkumJauke 20, Dirk 18, Fokke 16 Vader: Jouke FokkesAfbeelding
fol.65vKramer, Rienk Johannes, LekkumTies 12Afbeelding
fol.12Kramer, Willem Jans, BritsumAntje 3, Willem 1Afbeelding
fol.65Kuiper, Albert Everts, LekkumEvert 23, Sjeuke 20, Jan 16, Klaas 14, Johannes 11Afbeelding
fol.42vKuiper, Jakob Heeres, JelsumHeere 24, Trijntje 21, Henderik 17, Akke 15, Pieter 13, Johannes 11, Pietje 5, IJpe 3Afbeelding
fol.58Kuipers, Douwe Oebles, LekkumJanke 1Afbeelding
fol.8Kuipers, Gerben Jochums, BritsumJochum 12Afbeelding
fol.64vKuipers, Tomas Jurjens, LekkumAntje 13, Auke 10, Hiltje 5, Jan 4, Gerrit 2Afbeelding
fol.35Lammertsen, Crijn Lammerts, JelsumLammert 14, Klaas 12, Sjoukje 8Afbeelding
fol.23vLange, Marten Jans de, CornjumFreerk 1/2Afbeelding
fol.58vLaverman, Hidde Gosses, LekkumJakob 23, Gosse 18, Rinske 11Afbeelding
fol.55Laverman, Johannes Gosses, LekkumGrietje 11, Pier 9, Gosse 6, Romkje 1Afbeelding
fol.63Let, Klaas K van der, LekkumKlaas 42Afbeelding
fol.4vLettinga, Durk Piers, BritsumPier 26Afbeelding
fol.52Lettinga, Pier Dirks, LekkumTaadje 1Afbeelding
fol.37vLoenen, Tjalling Volkerts van, JelsumAfbeelding
fol.12Marijnus, Keimpe Pieters weduwe, Wietske Jans, BritsumJan 31, Pieter 27, Sietske 23, Doetje 20, Jacobus 17 getekend door: \"Jan Keimpes Marijnes per order mijn moederAfbeelding
fol.11vMarinus, Jan Keimpes, BritsumgeenAfbeelding
fol.53Mark, Dirk Gerrits van der, LekkumGerrit 11, Akke 7, Doetje ¼Afbeelding
fol.54Mark, Hendrik Idses van der, LekkumAkke 16, Ludske 14, Jantje 7Afbeelding
fol.53vMark, Ids Pieters van der, LekkumHendrik 47, Pietje 42, Bregtje 38Afbeelding
fol.32Mebius, Wiebe, JelsumPetrus Bartholomeus 12Afbeelding
fol.62vMeer, Eelke Sietzes van der, LekkumSietze 50, Keimpe 48, Teedske 36, Douwe 25Afbeelding
fol.68Meer, Gerrit Jans van der, MiedumTjipke 35, Baukje 33, Doede 23, Anne 15Afbeelding
fol.55vMeer, Keimpe Eelkes van der, LekkumAntje 17, Henderik 15, Eelkje 8Afbeelding
fol.63vMeer, Mient Keimpes van der, LekkumKeimpe 34, Pieter 31, Taedske 28Afbeelding
fol.49Meij, Auke Jans van der, JelsumArjaantje 7, Tjitske 5, Jan 1Afbeelding
fol.54vMeijer, Beerend Eintes, LekkumEinte 33, Marijke 31Afbeelding
fol.41vMeijer, Hendrik Jans, JelsumAfbeelding
fol.54vMendel, Hendrik Pieters, Lekkum. Ambtenaar: MindelBauke 4, Neeltje 3Afbeelding
fol.66Meulen, Age Douwes van der, MiedumAfbeelding
fol.27Meurs, Arie van, CornjumAfbeelding
fol.37vMiedema, Doede Gerbens, JelsumGerben 10, Jurjen 8, Andries 2Afbeelding
fol.39vMiedema, Gerben Gepkes, JelsumJan 30, Tetje 26Afbeelding
fol.66Miedema, Gosse Haijes, MiedumTietje 15, Rienske 13, Haije 9, Grietje 7, Trijntje 4, Siebe 1Afbeelding
fol.57vMiedema, Jan Nannes, LekkumAfbeelding
fol.10Miedema, Jochum Siebes vrouw, Antje Sijjes, BritsumSiebe 6, Sijje 4, Pieter 2Afbeelding
fol.13vMiedema, Tijtje Sijes, BritsumBeitske 6, Riemer 1Afbeelding
fol.25vMiedema, Willem Gerbens, CornjumAfbeelding
fol.10Miedema, Willem Lieuwes wed., Hinke Broers, BritsumLieuwe Willems 27, Aaltje 23, Tjitske 21, Antje 16Afbeelding
fol.4Minnema, Siebe Siebes, BritsumJauke 20, Siebe 9, Menke 5Afbeelding
fol.64Molenaar, Anne Ales, LekkumTrijntje 6, Aaltje 5, Klaas 3, Jannigje 1Afbeelding
fol.17vMolenaar, Bauke Johannes, CornjumBaukje 7, Johannes 3Afbeelding
fol.16Molenaar, Johannes Pieters wed, Baukje Sienes Vonk, BritsumJetje 50 (IJtje)Afbeelding
fol.53Mulder, Bauke Siebrens, LekkumEgbertje 36, Lolkje 34, Siebren 32, Antje 30, Pieter 25, Grietje 24Afbeelding
fol.19vNicolai, Allardus Lieuwes, CornjumLieuwe 21, Baukje 18, Trijntje 15, Rinske 12, Riemkje 9, Reinder 5Afbeelding
fol.3vNicolaij, Klaas Watzes, BritsumKlaaske 18, Watze 17, Haaije 14, Aaltje 11, Froukje 9Afbeelding
fol.2vNicolaij, Sjoerd Watzes, BritsumWatze 14, Douwe 14Afbeelding
fol.48Oensema, Pier Oenses, JelsumAfbeelding
fol.17Offerhaus, Leonardus, CornjumMargaretha 22, Henricus 20, Hermannus Johannes 19, Epeus Wielinga 17, Catharina 11, Johannes 9, Margaretha Fossea 6Afbeelding
fol.49vOlijnsma, Kornelis Jans, JelsumJan 29, Klaas 28, Dieuke 26, Willem 24, Gerben 14, Grietje 10, Marta 3Afbeelding
fol.36vOlivier, Lourens Lourens, JelsumBaukje 25, Jan 23, Cornelis 21, Sipke 18, Sjouke 16Afbeelding
fol.33vOlivier, Louw Lourens, JelsumKlaas ½Afbeelding
fol.17vOosterhof, Sander Ruurds, CornjumTrijntje 5, Ruurd 1Afbeelding
fol.7Oudland, Durk Saakes, Britsum. Nooit gehuwd geweest.Afbeelding
fol.16Oudland, Saakje Saakes, Britsum. Ongehuwd,Afbeelding
fol.38vPalstra, Tjalling Wietses, JelsumAaltje 5, Wietske 3, Jantje ½Afbeelding
fol.29vPekel, Jacob Jans weduwe, Wietske Dirks, CornjumJan 32, Dirk 29, Trijntje 24, Frijtzen 21, Sjeuke 18, Hedzer 15Afbeelding
fol.52Piersma, Haring Seerps, LekkumGrietje 34Afbeelding
fol.49vPijl, Hidde Aans, JelsumAfbeelding
fol.26Pijpstra, Douwe Oenes, CornjumAfbeelding
fol.22vPijpstra, Ludzer Oenes, CornjumAafke ½Afbeelding
fol.29Pijpstra, Oene Douwes weduwe, Aafke Ludzers, CornjumLudzer 30, Douwe 30, Saakje 26, Sape 22Afbeelding
fol.39vPoelstra, Gerben Siemens, JelsumTaedske 6Afbeelding
fol.15Porte, Jochum Filippus, BritsumBroer 20, Jetje 18, Hendrik 14Afbeelding
fol.52vPostma, Folkert Sjoerds, LekkumSjoerd 38, Sipkje 34Afbeelding
fol.14vPostma, Jacob Jacobs, BritsumMinke 35, Aaltje 24Afbeelding
fol.28vPostma, Jan Aans, CornjumAfbeelding
fol.62Postma, Sipke Sipkes, LekkumSjouke 11, Woutertje 9, Grietje 6, Sipkje 4, Klaas 2, Sipke ½Afbeelding
fol.17Postumes, Pieter Pieters, CornjumKlaas 17, IJtske 15, Hendrikje 13, Pieter 11, Klaasje 9, Baukje 7, Trijntje 2Afbeelding
fol.15vReitsma, Harmen Reitzes, BritsumReitse 3, Maaike 3/4Afbeelding
fol.13vRiemersma, Broer vrouw, Tijtje Sijes Miedema, BritsumBeitske 6, Riemer 1Afbeelding
fol.21vRitsma, Jan Cornelis, CornjumMaike 13, Rinske 12, Hendrika 10, Aafke 7, Cornelis 1Afbeelding
fol.14vRitsma, Saake Minnes weduwe, Klaaske Sipkes, BritsumMinne 27, Sipke 25, Dieuke 21, Teertje 16, Wimkje 14Afbeelding
fol.31Ronda, Gatse Jans, JelsumJan 11, Sipke 9, Baukje 7, Pieter en Geertje 4, Dieuke 1Afbeelding
fol.4vRoorda, Gerrit Taco\'s, BritsumSjoerdrika 14, Taco 10, Johannes Friso 8, Jan 6Afbeelding
fol.38Roorda, Hendrik Sakes, JelsumSake 21, IJmkje 20, Ulbe 16Afbeelding
fol.22Siebringa, Jan Siebrens, CornjumAfbeelding
fol.37Sijlstra, Sipke Fedderiks, JelsumAfbeelding
fol.42vSijtstra, Samuel Sijtses weduwe, Maike Lieuwes, JelsumMetje 13, Lolkje 10, Jan 6Afbeelding
fol.67Sinnema, Aan Jans, MiedumJan 2, Sjoukje 1Afbeelding
fol.44vSinnema, Abe Louws, JelsumAfbeelding
fol.66vSinnema, Eelze Tjibbes, MiedumTjibbe 44, Sieds 40, Grietje 38, Pietje 36, Jetske 28, Simkje 24Afbeelding
fol.67Sinnema, Jan Tjibbes weduwe, Sjoukje Aans, MiedumTjibbe 40, Antje 40, Aan 32, Mient 26,Afbeelding
fol.59Sinnema, Jelte?, LekkumAfbeelding
fol.62vSinnema, Klaas Oenses, LekkumMaike 11, Oense 6, Douwe 2Afbeelding
fol.31vSinnema, Willem Louws, JelsumLouw 19, Jan 11Afbeelding
fol.39Sloot, Gosse Geerts, JelsumAfbeelding
fol.56Smedinga, Louw Hendriks, LekkumAfbeelding
fol.38vSmidje, Minne Jakobs, JelsumTjitske 11, Uilkje 10, Jakob 5Afbeelding
fol.68Span, Ruurd Sjoerds, MiedumBavius 50, Sjoerd 37Afbeelding
fol.58vSpan, Sjoerd Ruurds, LekkumBerber 8, Ruurd 6, Willem 4Afbeelding
fol.58Span, Wiebren Bavius, LekkumBavius 32Afbeelding
fol.48Spar, Reinder Hendiks, JelsumHendrik 13, Fokke 12, Antje 6Afbeelding
fol.55Spoelstra, Rinse Aukes, LekkumOeble 20, Auke 18, Hitje 9, Sikke 7, Trijntje 5, Tjipke 3, Jisse 21 wekenAfbeelding
fol.65vSteenstra, Tjitse Heins, LekkumHein 52, Atze 34, Lijsbert 32, Hiske 30(v. Hein) Tjitze 14Afbeelding
fol.35vStienstra, Pieter Sjoerds, JelsumGrietje 9, Akke 7, Dieuke 5, Epkje 2, Fredrik 5 wekenAfbeelding
fol.48vStienstra, Willem Sjoerds, JelsumTjerk 2, Grietje ¼Afbeelding
fol.10vStikkersma, Durk Rienks, BritsumFijtje 10Afbeelding
fol.46vStookstra, Ruurd Feikes weduwe, Akke Gerrits, JelsumJitske 17, Feikje 15, Trijntje 8Afbeelding
fol.47Straatsma, Albert Klases, JelsumGeertje 16, IJmkje 11Afbeelding
fol.68vSwart, Dirk Sakes, MiedumAfbeelding
fol.9vTerpstra, Bokke Gerrits, BritsumPieter 20, Lipkje 17, Gerrit 15, Tjalling 12Afbeelding
fol.61Terpstra, Sietse Hoites, LekkumHoite 10, Klaas 7, Arjen 3, Walle 1Afbeelding
fol.43vTjoeg, Jan Hessels van der, JelsumSinskje 23Afbeelding
fol.42Tjoeg, Tiete Hessels van der, JelsumAfbeelding
fol.24vTolsma, Ane Oenes, CornjumAnskje 1Afbeelding
fol.49Tolsma, Jan Harings, JelsumSjoukje 16, Hendrik 14, Haring 9Afbeelding
fol.1vTromp, Tiete Solkes, LekkumSolko Walle 1Afbeelding
fol.57Veen, Fokke Hendriks van der, LekkumTrijntje 40, Hendrik 34, Maike 28Afbeelding
fol.53vVeen, Hendrik Fokkes van der, LekkumSjoukje 8, Fokke 3Afbeelding
fol.39Veen, Klaas Wierds van der, JelsumGrietje 7, Wierd 5, Seije 1Afbeelding
fol.15Vinstra, Jelle Piekes weduwe, Antje Harmens, Britsum \"dat zij is weduwe van Jelle Piekes en heeft geene kinderen\"Afbeelding
fol.13Vinstra, Rinze Harmens, BritsumgeenAfbeelding
fol.16Vonk, Baukje Sienes, weduwe van Johannes Pieters Molenaar, BritsumJetje 50 \"dat zij heeft een Dochter bij haar woonagtig genaamd Jetje 50 jaar\" w. get. \"S.W. Nicolaij, per order Baukje Sienes Vonk\"Afbeelding
fol.7Vries, Anne IJsbrants de, Britsum Sietske 17, Baukje 16, Foekje 14, IJke 12, IJsbrant 10, Sietse 8, Lijsbert 6, Bauke 4, Grietje 1Afbeelding
fol.23vVries, Jelle Jantjes de, CornjumHendrik 21, Jantje 19, Beeke 17, Klaasje 14, Neeltje 11, Freerkje 9, Eibert 7, Tjitske 6, Sjoerd 3, Baukje 1Afbeelding
fol.33Wagenaar, Oeble Hessels, JelsumAntje 10 wekenAfbeelding
fol.60Wal, Frans Aukes van der, LekkumEvert 21, Antje 18Afbeelding
fol.21Wal, Jan Pieters van der, CornjumGerrit 8, Rinse 6, Baukje 4, Wintje 1Afbeelding
fol.11Wal, Pieter Eelkes de, BritsumEelke 12, Hieke 10, Hendrik 8, Frankje 6, Trijntje 4, Saakje 1Afbeelding
fol.36Wal, Sjerk Lauws de, JelsumLauw 12, Frankje 10, Hotze 6, Taede 3, Tetje ½Afbeelding
fol.14War, Gjalt Andries van der, BritsumDieuke 3Afbeelding
fol.50vWesterhuis, Rinze Gerrits, JelsumLubbes 36, Gooitske 33, Gerrit 27, Lijsbet 25, Antje 23Afbeelding
fol.59vWierdsma, Wierd Bouwes, LekkumBouwe 6, Lijsbet 4, Jelke 1Afbeelding
fol.6Wieringa, Anne Jacobs, BritsumGeeske 2 wekenAfbeelding
fol.36Wijngaarden, Pieter Jans, JelsumJan 17, Sipke 9, Tietje 2Afbeelding
fol.24vWobbema, Jakob Freerks, CornjumLijsbet 17, Trijntje 15, Freerkjen 12, Pieter 8Afbeelding
fol.6Woude, Gerben Jans van der, BritsumgeenAfbeelding
fol.42Woude, Pieter Jochums van der, JelsumTrijntje 8, Klaas 7, Geertje 4Afbeelding
fol.22Woude, Sape Pieters van der, CornjumIJmkje 7, Pieter 3Afbeelding
fol.55vWoude, Wiebe Jans van der, LekkumTjitske 2Afbeelding
fol.18vWoudsma, IJsbrand Pieters, CornjumTjitske ½Afbeelding
fol.65Woudsma, Jan Baukes, LekkumFrederik 20Afbeelding
fol.34vWoudsma, Klaas Pieters, JelsumGeertje 6, Pieter 4, Trijntje 1Afbeelding
fol.41Zee, Thomas Ruurds van der, JelsumTrijntje 30Afbeelding
fol.45vZijlstra, Ate Hoites, JelsumTjeerd 11, IJtje 9, Hoite 6, Jan 4, Taekle 1Afbeelding
fol.50Zijlstra, Fedderik Doekes, JelsumTjitske 31, Sipke 29, Dieuke 25, Jitske 21, Trijntje 17, Doeke 12Afbeelding
fol.51Zijtstra, Cornelis Zietses, JelsumTrijntje 13Afbeelding