Source:Wajda, Kazimierz. Migracje Ludności Wiejskiej Pomorza Wschodniego W Latach 1850-1914

Watchers
Source Migracje ludności wiejskiej Pomorza wschodniego w latach 1850-1914
Author Wajda, Kazimierz
Coverage
Place Pommern, Preußen, Germany
Gdańsk, Poland
Koszalin, Poland
Pomorze, Poland
Year range 1850 - 1914
Subject Passenger/Immigration records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Polska akademia nauk
Date issued 1969
Place issued Wrocław [Poland]
Citation
Wajda, Kazimierz. Migracje ludności wiejskiej Pomorza wschodniego w latach 1850-1914. (Wrocław [Poland]: Polska akademia nauk, 1969).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.