Source:Szygowski, Juliusz. Historia Rodziny Szygowskich Herbu Trzaska

Watchers
Source Historia rodziny szygowskich herbu Trzaska
Koneksje szlachty Mazowieckiej na podstawie relacji sa̧dowych, oblat, zapisów, nadań Królewskich etc.
Author Szygowski, Juliusz
Coverage
Subject History
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Oficyna poetów i malarzy
Date issued 1979
Place issued Londyn
Citation
Szygowski, Juliusz. Historia rodziny szygowskich herbu Trzaska: Koneksje szlachty Mazowieckiej na podstawie relacji sa̧dowych, oblat, zapisów, nadań Królewskich etc. (Londyn: Oficyna poetów i malarzy, 1979).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.