Source:Spyra, Janusz. Žydzi W Bielsku, Białej I Okolicy

Watchers
Source Žydzi w Bielsku, Białej i Okolicy
materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r.
Author Spyra, Janusz
Polak, Jerzy
Coverage
Place Biała, Galizien, Austria
Bielsko-Biała, Ślaskie, Poland
Bielitz, Schlesien, Austria
Katowice, Poland
Year range 1996 - 1996
Subject Church records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Muzeum Okregowe w Bielsku-Bialej
Date issued 1996
Place issued Bielsko-Biala
Citation
Spyra, Janusz, and Jerzy Polak. Žydzi w Bielsku, Białej i Okolicy: materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r. (Bielsko-Biala: Muzeum Okregowe w Bielsku-Bialej, 1996).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.