Source:Ospevika, Norway. KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, OSPEVIKA

Watchers
Source KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, OSPEVIKA
Coverage
Place Ospevika, Norway
Subject Cemetery records
Publication information
Type Website
Citation
KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, OSPEVIKA.
Repositories
http://home.online.no/~kjendal/ospevika.htmlFree website

Usage Tips