Source:Leeuwen, Simon Van. Batavia Illustrata, Ofte Verhandelinge Van Den Oorspronk, Voortgank, Zeden, Eere, Staat en Godtsdienst Van Oud Bataviën

Watchers
Source Batavia illustrata, ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van oud Bataviën
mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentijque stukken en bewijsen
Author Leeuwen, Simon van
Gouthoven, W. van
Coverage
Place Netherlands
Year range 1556 - 1648
Subject History
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Genealogical Society of Utah
Date issued 1979
Place issued Salt Lake City, Utah
Citation
Leeuwen, Simon van, and W. van Gouthoven. Batavia illustrata, ofte Verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van oud Bataviën: mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en authentijque stukken en bewijsen. (Salt Lake City, Utah: Genealogical Society of Utah, 1979).
Repositories
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center

Usage Tips

May be ordered through the nearest Family History Center.

FHL film numbers

  • 1181559 Item 2