Source:Kerkyras, Ionian Islands, Greece. Istorika Mnemeia Kai Oekosema Tou Katholikou Kai Agglikou Nekrotapheiou Kerkyras = Historical Monuments and Coats of

Watchers
Source Istorika mnemeia kai oekosema tou katholikou kai agglikou nekrotapheiou Kerkyras = Historical monuments and coats of arms of the Catholic and Anglican cemeteries of Kerkyra
Author Typaldos-Laskaratos, Iōannēs
Coverage
Place Kerkyras, Ionian Islands, Greece
Subject Cemetery records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Athenai
Citation
Typaldos-Laskaratos, Iōannēs. Istorika mnemeia kai oekosema tou katholikou kai agglikou nekrotapheiou Kerkyras = Historical monuments and coats of arms of the Catholic and Anglican cemeteries of Kerkyra. (Athenai).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.