Source:Jämtlands Läns Fornskriftsällskap. Sockenbeskrivningar Från Jämtland Och Härjedalen 1818-1821

Watchers
Source Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818-1821
insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap
Author Jämtlands läns Fornskriftsällskap
Coverage
Place Jämtland, Sweden
Year range 1818 - 1821
Subject History
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher AB. Wisénska Bokhandeln
Date issued 1941 (Lund : Håkan Ohlssons Boktryckeri)
Place issued Östersund
Citation
Jämtlands läns Fornskriftsällskap. Sockenbeskrivningar från Jämtland och Härjedalen 1818-1821: insända till Jämtlands läns Kungl. Hushållningssällskap. (Östersund: AB. Wisénska Bokhandeln, 1941 (Lund : Håkan Ohlssons Boktryckeri)).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.