Source:Hertz, Flemming. Fra Hofjuvelerens Hjørne

Watchers
Browse
Source Fra hofjuvelerens hjørne
en fortelling som også handler om kgl. hofjuvelerer Peter Hertz 's virksomhed i 150 år 1834-1984
Author Hertz, Flemming
Coverage
Year range 150 - 1984
Surname Hertz
Subject History
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher P. Hertz
Date issued 1984
Place issued K?benhavn
Citation
Hertz, Flemming. Fra hofjuvelerens hjørne: en fortelling som også handler om kgl. hofjuvelerer Peter Hertz 's virksomhed i 150 år 1834-1984. (K?benhavn: P. Hertz, 1984).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.