Source:Bromander, Axel. En Skolman Berättar

Watchers
Source En skolman berättar
en släktkrönika med försök till miljö- och folklivskildring, person - och skolhistoria jämte glimtar ur folkrörelser och kyrkoliv
Author Bromander, Axel
Coverage
Place Sweden
Subject Directory records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Föreningen för Svensk Undervisningshistoria
Date issued 1963
Place issued Stockholm
Citation
Bromander, Axel. En skolman berättar: en släktkrönika med försök till miljö- och folklivskildring, person - och skolhistoria jämte glimtar ur folkrörelser och kyrkoliv. (Stockholm: Föreningen för Svensk Undervisningshistoria, 1963).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.