Source:Bricka, Carl Frederik. Den Danske Adel I Det 16de Og 17de Aarhundrede

Watchers
Source Den danske adel i det 16de og 17de aarhundrede
samtidige levnetsbeskrivelser, uddragne af trykte og utrykte ligprædikener
Author Bricka, Carl Frederik
Coverage
Place Denmark
Subject Family tree
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Vilhelm Trydes boghandel
Date issued 1913
Place issued K?benhavn
Citation
Bricka, Carl Frederik. Den danske adel i det 16de og 17de aarhundrede: samtidige levnetsbeskrivelser, uddragne af trykte og utrykte ligprædikener. (K?benhavn: Vilhelm Trydes boghandel, 1913).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.