Source:Bielski, Jerzy. Emigranci Ze Śląska Opolskiego Do Republiki Fedralnej Niemiec

Watchers
Source Emigranci ze Śląska opolskiego do Republiki Fedralnej Niemiec
Realizacja Zapisu protokolarniego z Helsinek w województwie opolskim (1975-1979)
Author Bielski, Jerzy
Coverage
Place East Germany
Opolskie, Poland
Year range 1975 - 1979
Subject Passenger/Immigration records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Instytut Slaski w Opolu
Date issued 1986
Place issued Opole
Citation
Bielski, Jerzy. Emigranci ze Śląska opolskiego do Republiki Fedralnej Niemiec: Realizacja Zapisu protokolarniego z Helsinek w województwie opolskim (1975-1979). (Opole: Instytut Slaski w Opolu, 1986).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.