Source:Alm, Jens M. Hadaland Almenning Gjennom Tidene : Lut Og Lunnendi I Sameie Og Utmark

Watchers
Source Hadaland almenning gjennom tidene : lut og lunnendi i sameie og utmark
Author Alm, Jens M
Coverage
Place Tingelstad, Oppland, Norway
Jevnaker, Oppland, Norway
Brandbu, Oppland, Norway
Lunner, Oppland, Norway
Gran, Oppland, Norway
Eina, Oppland, Norway
Subject Deed/Land records
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Utgitt av Brandbu almenning
Date issued Eina almenning, Gran almenning, Jevnaker almenning, Lunner almenning, Tingelstad almenning, 1975
Place issued Gran [Norway]
Citation
Alm, Jens M. Hadaland almenning gjennom tidene : lut og lunnendi i sameie og utmark. (Gran [Norway]: Utgitt av Brandbu almenning, Eina almenning, Gran almenning, Jevnaker almenning, Lunner almenning, Tingelstad almenning, 1975).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.