Source:Šembera, Alois Vojtěch. Mapa Země Moravské S Částmi Pohraničnými Sleska, Čech, Rakous I Uher

Watchers
Source Mapa země Moravské s částmi pohraničnými Sleska, Čech, Rakous i Uher
Author Šembera, Alois Vojtěch
Coverage
Place Czechoslovakia
Subject Maps/Gazetteers
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Šembera
Date issued 1881
Place issued Víden
Citation
Šembera, Alois Vojtěch. Mapa země Moravské s částmi pohraničnými Sleska, Čech, Rakous i Uher. (Víden: Šembera, 1881).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.