Place:Buren, Ameland, Friesland, Netherlands


NameBuren
Alt namesBuerensource: Fryslân-Fryske Akademy
TypeDorp
Coordinates53.44717°N 5.79958°E
Located inAmeland, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

BUREN (pronunciation), geh. op het eil Ameland, prov. Friesland, griet. Ameland, arr. en 6 a 7 u. N. van Leeuwarden, kant. en 2 1/2 u. N. ten W. van Holwerd, 1/2 u. O. van Nes, onder welk d. het behoort, in een voor dit eiland vrij vruchtbaar oord; met eene school, die door een gemiddeld getal van 25 a 30 leerlingen bezocht wordt, 23 h. en ruim 200 inw., die meest hun bestaan vinden in landbouw en veeteelt. Ook heeft men er eene in 1856 opgerigte kalkbranderij, alsmede eene eendekooi. De ingezetenen zijn meest R.K. en behooren tot de statie van Nes. Volgens de overlevering der ingezetenen zoude dit plaatsje voor anderhalf of twee eeuwen zeer in aanzien geweest zijn, daar het meer dan vijftig groote en kleine vaartuigen in zee had, welke op de Eider, de Wezer en de Elve handelden. In de nabijheid van dit geh. is de begraafplaats gelegen, waar men wil, dat weleer de hoofdkerk des geheelen eilands zoude gestaan hebben, en waar thans ook de gestrande drenkelingen begraven worden. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 2:829)

Research Tips

Resources

Photograph collections

Websites

For more information, see the EN Wikipedia article Buren, Friesland.