Place:Britsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameBritsum
TypeDorp
Coordinates53.25272°N 5.78287°E
Located inLeeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

BRITSUM of Britzum, d., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Leeuwarderadeel, arr., kant. en 1 u. N. van Leeuwarden, aan de Stienzer vaart, 1/4 u. van den algemeenen rijweg of Hoogendijk. Het telt 52 h. en 320 inw., die hun bestaan vinden in den landbouw.

De inw., die hier allen Herv. zijn, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Leeuwarden, ring van Stiens, behoort en hier ééne kerk heeft. De eerste, welke, zoo ver bekend is, hier het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest Meinardus Schotanus, die, in het jaar 1626, van hier als Hoogleeraar naar Franeker is beroepen. De kerk is, met de fraaije pastorie, en de kom van het dorp, op eenen zeer hoogen terp gelegen, van waar men een uitmuntend gezigt heeft op de rondom gelegen vruchtbare bouwvelden en weiden, waar tusschen de breede vaart, de Stienzermeer, door kronkelt.

Men heeft hier eene nieuwe school, die gemiddeld door 35 leerlingen bezocht wordt. Vroeger stond hier de sterkte Britsenburg (zie het vorige art.), en men ziet enkele overblijfsels van onderscheidene stinzen, meerendeels gedurende de twisten der Schieringers en vetkoopers gebouwd, als: Lettinga, Jornsma, Tjessinga, Eringa of Geringa, Jeltinga, Swynserhuis enz. Op een dier sloten, met name Lettinga-state, werd in het jaar 1641 de beroemde Vestingbouwkundige Menno Baron van Coehoorn geboren. Hij † den 17 Maart 1704. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 2:752)

Research Tips

Resources

Cemeteries

Photograph collections

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Britsum.