Person:Trijntje Spoelstra (6)

Watchers
Browse
Facts and Events
Name Trijntje Aukes Spoelstra
Gender Female
Birth[2] 21 Oct 1777 Lekkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Christening? 30 Nov 1777 Lekkum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Death[1][3] 30 Aug 1821 Huizum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Overlijden, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte 67, 1821, Primary quality.
 2. Herv. gem. Lekkum, Miedum, doop, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, DTB 474, 1711-1811.
 3. Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1821

  Overledene  : Trijntje Aukes Spoelstra
  Overleden op: 30 augustus 1821
  Wonende te  : Huizum
  Tekst:
  vrouw van Tjepke Jesses Algera, landbouwer (enige testamentair erfgenaam); geen kinderen; zuster van Hans, te Leeuwarden, IJsbrand, aldaar en wijlen Rinze Aukes Bontekoe (vader van Oeble, Sikke, Hitje, Trijntje, Tjepke en Jisse Rinzes Spoelstra, allen te Lekkum), wijlen Tjepke Aukes (vader van Hitje Tjepkes Spoelstra, te Tzum) en wijlen Keimpe Aukes (vader van Auke, te Lekkum en Sybe Keimpes, aldaar) (5 staken elk 1/5); lijfdracht ad fl. 300,- voor haar nichtjes Hitje Hanzes Bontekoe, te Leeuwarden, Hitje IJsbrands Bontekoe en genoemde Hitje en Trijntje Rinzes Spoelstra. Saldo fl. 910,54.

  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 11009
  Dagregisternr.: 474