Person:Tjitske Tjepkes (1)

Watchers
Tjitske Tjepkes
 
Facts and Events
Name Tjitske Tjepkes
Alt Name Tjeetke Tjipkes Andringa
Alt Name Tjitske Tjipkes
Alt Name Tjetske Tjepkes
Gender Female
Death[1] 11 May 1822 Wijtgaard, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1822

  Overledene  : Tjitske Tjipkes Andringa
  Overleden op: 11 mei 1822
  Wonende te  : Wytgaard
  Tekst: weduwe van Tjalling Klazes Terpstra (overleden 1798); vrouw van Lieuwe Sjoerds Faber, koemelker (testamentair erfgenaam voor 1/8); moeder van Klaas, timmerknecht Tjerkwerd, Akke (vrouw van Douwe Jans Bijlsma, slager), Antje (vrouw van Willem Douwes Boermans, arbeider), Minke (vrouw van Pieter de Faber, slager), Wytske (vrouw van Wybren Rinses Huismans, koopman Oosterw/b?ierum), Grietje (vrouw van Jacob Sytzes Roorda, landbouwer Swichum) en Tjipke Tjallings Terpstra, arbeider. Saldo fl. 3.932,89.

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 11010
  Dagregisternr.: 874