Person:Minse bij de Weg (1)

Watchers
m. 8 mrt 1823
 1. Minze bij de Weg1824 - 1826
 2. Geertje Poppes bij de Weg1826 - 1927
 3. Dieuwke bij de Weg1828 - 1903
 4. Joukjen bij de Weg1831 - 1855
 5. Minse bij de Weg1834 - 1917
 6. Taekje bij de Weg1836 - 1862
 7. Neeltje bij de Weg1839 - 1935
m. 5 mei 1855
 1. Antje bij de Weg1857 - 1938
 2. Allertje bij de Weg1858 - 1913
 3. Akke bij de Weg1859 - 1945
 4. Poppe bij de Weg1860 - 1929
 5. Geertje bij de Weg1861 - 1934
 6. Wiebe de Boer1864 - 1938
 7. Joukjen bij de Weg1867 - 1870
 8. Cornelis bij de Weg1871 - 1911
Facts and Events
Name Minse bij de Weg
Gender Male
Birth[1] 4 jun 1834 Cornwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 5 mei 1855 Wonseradeel, Friesland, Netherlandsto Wypkje Wiebes de Boer
Death[2] 28 feb 1917 Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Geboorte, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Akte: B 3, 4 jul 1834.
 2. Overlijden, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Akte A 35, 28 feb 1917.
 3.   Beroep: Boerebedrijf en armvoogd te Zurich.
 4.   1877: Makkum, notaris C. C. Ledeboer
  Inventaris
  - Minze Poppes bij de Weg te Zurich, weduwnaar van Wypkje de Boer, zij als
  erflater, voor zich en in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Antje
  20 jr, Allertje 19 jr, Akke 17 jr, Poppe 15 jr, Geertje 13 jr, Wiebe 11 jr en
  Kornelis bij de Weg 6 jr
  - Cornelis Wiebes de Boer te Kornwerd, in kwaliteit, tevens als toeziend voogd
  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99024
  Repertoirenr.: 151 d.d. 24 augustus 1877
 5.   1882: Makkum, notaris C. C. Ledeboer
  Provisionele en finale toewijzing
  - Cornelis Velding te Makkum, in kwaliteit
  - Wieger Cornelis Harmens, verkoper
  - Doutzen Dijkstra te Zurich, weduwe van Murk Scheltes Elgersma, verkoper voor
  zich en in kwaliteit, tevens als moeder van en voogd over Reinskjen, Jeltje,
  Wietske, Martha, Schelte, Marten, Simon, Oepke, Siebe, Auke en Doetje Elgersma
  - Wiebe Cornelis de Boer te Kornwerd, verkoper
  - Jurre Douwes Reitsma te Kornwerd, verkoper
  - Gerlof Cornelis de Boer te Kornwerd, verkoper
  - Taeke Thomas Tjeerdema te Zurich, verkoper
  - Allertje Minzes bij de Weg te Zurich, verkoper
  - Akke Minzes bij de Weg te Zurich, verkoper
  - Cornelis Dijkstra te Kornwerd, verkoper
  - Cornelis Wiebes de Boer te Kornwerd, weduwnaar van Hieke Tjeerds Rinia,
  verkoper voor zich en in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Herre,
  Tjeerd, Douwe, Ynte en Antje de Boer
  - Minze Poppes bij de Weg te Zurich, weduwnaar van Wypkje de Boer, verkoper
  voor zich en in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over ''
  Poppe, Geertje,
  Wiebe en Cornelis bij de Weg

  Betreft de koop van een perceel weiland te Zurich, koopsom fl. 1766
  - De Diaconie der Hervormde Gemeente Makkum, koper
  - Pieter Obes Postma te Kornwerd, diaken
  Betreft de koop van een perceel weiland te Zurich, koopsom fl. 1756
  - De Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Zurich, koper
  - Meinte Abes Brandsma te Zurich, kerkvoogd
  - Anne Zwart te Zurich, kerkvoogd
  - Jan Anthoons Barneveld te Zurich, kerkvoogd
  Betreft de koop van een perceel weiland te Wons, koopsom fl. 643
  - Sietske Abes Brandsma te Wons, weduwe van Gerlof Wiebes Terpstra, koper
  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99029
  Repertoirenr.: 78 en 97 d.d. 22 april 1882
 6.   1882: Makkum, notaris C. C. Ledeboer
  Boedelscheiding
  - Doutzen Dijkstra te Zurich, weduwe van Murk Scheltes Elgersma, voor zich en
  in kwaliteit, tevens als moeder van en voogd over Reinskjen, Jeltje, Wietske,
  Martha, Schelte, Marten, Simon, Oepke, Siebe, Auke en Doetje Elgersma
  - Cornelis Dijkstra te Kornwerd, in kwaliteit, tevens als toeziend voogd
  - Cornelis Velding te Makkum, in kwaliteit
  - Wyger Cornelis Harmens te Harlingen
  - Obe Sikkes Westra te Harlingen
  - Cornelis Wiebes de Boer te Kornwerd, weduwnaar van Hieke Tjeerds Rinia, voor
  zich en in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Herre, Tjeerd, Douwe,
  Ynte en Antje de Boer
  - Wiebe Cornelis de Boer te Kornwerd, voor zich en in kwaliteit, tevens als
  toeziend voogd
  - Jurre Douwes Reitsma te Kornwerd, gehuwd met Meintje Cornelis de Boer
  - Gerlof Cornelis de Boer te Kornwerd
  - Minze Poppes bij de Weg te Zurich, weduwnaar van Wypkje de Boer, voor zich en
  in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Poppe, Geertje, Wiebe en
  Kornelis bij de Weg
  - Taeke Thomas Tjeerdema te Zurich, gehuwd met Antje Minzes bij de Weg
  - Allertje Minzes bij de Weg te Zurich
  - Akke Minzes bij de Weg te Zurich
  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99029
  Repertoirenr.: 150 d.d. 27 juli 1882
 7.   1882: Makkum, notaris C. C. Ledeboer
  Boedelscheiding
  - Minze Poppes bij de Weg te Zurich, weduwnaar van Wypkje de Boer, voor zich en
  in kwaliteit, tevens als vader van en voogd over Poppe, Geertje, Wiebe en
  Kornelis bij de Weg
  - Cornelis Wiebes de Boer te Kornwerd, in kwaliteit, tevens als toeziend voogd
  - Taeke Thomas Tjeerdema te Zurich, gehuwd met Antje Minzes bij de Weg
  - Allertje Minzes bij de Weg te Zurich
  - Akke Minzes bij de Weg te Zurich
  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99029
  Repertoirenr.: 151 d.d. 27 juli 1882
 8.   1883: Makkum, notaris C. C. Ledeboer
  Boelgoed
  - de Armvoogdij van Zurich en Kornwerd
  - Jan Arjens Buwalda te Zurich, armvoogd
  - Rienk Zwaagstra te Kornwerd, armvoogd
  - Minze Poppes bij de Weg te Zurich, armvoogd
  Bron:
  Toegangsnr.  : 26
  Inventarisnr.: 99030
  Repertoirenr.: 150 d.d. 22 september 1883