Person:Klaas Keekstra (1)

Klaas Rinzes Keekstra
d.14 AUG 1826 Engwierum
m. 30 MAY 1784
 1. Antje Renses Keegstra1785 - 1871
 2. Kornelis Renzes Keegstra1786 - 1855
 3. Hessel Rinzes Keegstra1787 - 1853
 4. Tjetske Renzes Keekstra1790 - 1868
 5. Klaas Rinzes Keekstra1792 - 1826
 6. Maaike Rinses Keegstra1795 - 1858
m. 30 APR 1814
 1. Rinze Klazes Keekstra1815 - 1878
 2. Trijntje Klazes Keegstra1817 - 1889
 3. Johannes Klazes Keekstra1819 - 1860
 4. Sytze Klazes Keekstra1821 - 1907
 5. Pietje Klazes Keekstra1824 - 1848
 6. Klaas Klazes Keekstra1826 - 1860
Facts and Events
Name Klaas Rinzes Keekstra
Alt Name Klaas Renzes Keegstra
Gender Male
Birth[1] 30 APR 1792 Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Christening? 27 MAY 1792 Burum, Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederland
Occupation? 1814 Bakkersknecht, wonende te Eestrum
Marriage 30 APR 1814 Kollumerland en Nieuw Kruisland, Friesland, Nederlandto Geeske Johannes Windstra
Death[2] 14 AUG 1826 Engwierum

Overlijdensakte Oostdongeradeel, 1826, blad nr. 30 - Klaas Renzes Keekstra, overleden 14 augustus 1826, oud 34 jaar, gehuwd. Overleden te Engwierum, in Huis No. 43 op 14 augustus 1826.

RAF toegang 8 inv. nr. 4065 nr. 393: Keegstra, Klaas Rinses, loteling lichting 1812 mairie Burum; Vervangen door Jan Pieter van der Veer, metselaar te Leeuwarden.

J.A. Paasman: Personen uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog in de periode 1810-1813 betrokken bij het leger en de marine onder Napoleon: Keegstra, Klaas Rinzes geb. Burum 30.04.1792 wonende aldaar, z.v. Rinze Hessels Keegstra en Pytje Cornelis.

Extract uit het Doopboek van de hervormde gemeente Burum: In den jare 1792, den 27sten Mey is te Burum gedoopt het kind van de echtelieden Rinze Hessels en Pietje Cornelis, geboren aldaar den 30 sten April 1792 en is genaamd Klaas.

References
 1. .

  Herv. gem. Burum en Munnekezijl, doop 1680-1811. DTB 447. Tresoar

 2. Memories van Successie
  Kantoor Dokkum, overl. jaar 1826

  Overledene  : Klaas Rinzes Keegstra
  Overleden op: 14 augustus 1826
  Wonende te  : Engwierum
  Tekst:
  man van Geeske Johannes (Winstra), winkeliersche; vader van minderjarige Renze, Trijntje, Sytze, Johannes, Pietje en Klaas Klazes Keegstra. Geeske tekent met familienaam.

  Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron:
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 3007
  Dagregisternr.: 188