Person:Jon Tørres (2)

Watchers
Browse
Jon Larsen TØRRES
b.1 APR 1831 Røros
d.1910 Røros
  1. Jon Larsen TØRRES1831 - 1910
  1. Lars Jonsen TØRRES1863 - 1952
  2. Petronelle TØRRES1866 - 1934
Facts and Events
Name Jon Larsen TØRRES
Gender Male
Birth? 1 APR 1831 Røros
Death? 1910 Røros

Jon bodde i Mørkstugata 20 med kone, tre barn og "midlertidigTjenestepige" på 18 år ved folketellingen 1865. Jon står oppført som"Huusfader, Jordbruger og Selveier" i 1865. Da bodde han i hus nr. 20 på "Mørkstugadens østside", 35 år, med kone, 30, og to barn, Anne Kjerstine, 5 og Lars, 3, og en "midlertidig" tjenestepike. Da hadde han 1 hest, 5 kyr og 3 får, og var eier og bruker av matr.nr. 56.I 1881 solgte han huset på auksjon for 1900 kr til Finborud, som drev handel her. Mørkstugata har navn etter arresthuset Mørkstuggu, som en ikke vet hvor lå.I 1890 kjøpte han hus nr. 49 i Mørkstugata (?) for 900 kr.

Ved siden av et lite småbruk drev han i all sin tid malmkjøring ogkullkjøring for kobberverket. På 1800-tallet ble bøndenes skysspliktopphevet, og det ble opprettet offentlige skyss-stasjoner.

Under anlegget på Rørosbanen i 1870-årene var Jon innehaver av Rørosskyss-stasjon i Mørkstugata. Han holdt fem faste hester om sommeren, tre omvinteren og leide dessuten mange hester, opptil 15 enkelte dager.

Han døde av mavekreft. Kirkeboka 1831,1910. Rørosboka, 4/140, 167, 1/310.Folketellingen 1865, mikrofilm HF 365, RA.