Person:John Smith (567)

Browse
John Washington Smith
Facts and Events
Name John Washington Smith
Gender Male
Birth? 28 Jan 1854 Dade, Missouri, United States
Census? 1900 Floyd, Texas, United States3 J-Pct
Census? 1910 Floyd, Texas, United States3 J-Pct
Census? 1920 Lockney, Floyd, Texas, United States
Death? 18 Jan 1943 Hale, Texas, United States