Person:Henricus Schregardus (9)

Ds. Henricus Schregardus
b.ABT 1636
m. 19 JUL 1663
 1. Margriet Schregardus1664 -
m. 13 FEB 1673
 1. Ds Wouter Schregardus1674 - 1749
 2. Johannes Schregardus1676 - 1761
 3. Auckje Schregardus1678 - ABT 1767
 4. Frederik Schregardus1681 -
 5. Isaak Schregardus1683 -
 6. Feickjen Schregardus1686 -
 7. Henricus Schregardus1688 -

Henricus liet zich op 1 april 1651 in Franeker als stud.phil. inschrijven. In 1656 was hij al candidaat. Blijkbaar had hij geen geluk in het vinden van een gemeente. Hij studeerde verder als min. cand. in Groningen vanaf 27 november 1658 en Leiden vanaf 10 mei 1659 en sloot zijn studie af als Dr.med. te Franeker met het proefschrift 'De Tremore'. Zijn dubbele beroep oefende hij van 3 augustus 1663 tot 16 april 1683 te Rinsumageest uit. Daarna te Dokkum tot aan zijn overlijden. Volgens het besluit van de Gedeputeerde Staten van Friesland van 17 juli 1687 werd hem toegestaan zijn dubbele beroep uit te oefenen zolang zijn ambt als dominee daardoor niet gehinderd werd. Reeds in 1652 solliciteerde hij als leraar aan de latijnse school te Franeker. Ter gelegenheid van het huwelijk tussen professor Johannes Greydanus en Yttie Pieters Wimersma op 2 juli 1654 schreef Henricus een echtseergedicht. Dit is gedrukt en uitgegeven bij Ids Alberts te Franeker (Prov.Bibl. Nr.17480). Voorts schreef hij een gedicht ter gelegenheid van de promotie van dezelfde Johannes Greydanus en een fries gedicht dat besproken werd in Sljucht en Rjucht van 17 december 1927. Verder is nog een latijns vers van hem bekend in zijn Lijkzuchten over het Godsaligh versterven van Maria Corvinus, eegade van Ludovicus Parent, professor in de Franse taal te Franeker, ontslapen op 6 september 1652. Henricus deed in Franeker belijdenis op 24 april 1653. In 1700 bezit hij de helft van de boerderij ´Pesenwal´ onder Nes, groot 60 pondematen. In 1708 zijn zijn erven en de erven Isaac Wolfganck, zijn zwager, ieder voor de helft eigenaar van deze boerderij die in 1712 verkocht werd. Hij was eigenaar van een graf in de Galileërkerk te Leeuwarden. Op 28 maart 1696 verkoopt hij met zijn vrouw 6 pondematen van de Sinnemazathe onder Witmarsum, Rijpeyndt groot in totaal 70 pondematen.


Grafzerk in de kerk van Rinsumageest. Foto by Hessel de Walle

Facts and Events

Name Ds. Henricus Schregardus
Gender Male
Birth? ABT 1636
Marriage 19 JUL 1663 Franeker, Friesland, Netherlandscivil
to Feyckien Luitinga
Marriage License 24 JAN 1673 Leeuwarden, Friesland, Netherlandsto Hiltje Wolters Wolfganck
Marriage 13 FEB 1673 Leeuwarden, Friesland, Netherlandscivil
to Hiltje Wolters Wolfganck
Death? 6 JUL 1702 Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Netherlands
Other[1][2] Familiewapen
Burial? Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Wapenboek der Studenten afkomstig uit Franeker.
 2. [Provinciale bibliotheek van Friesland, 413 Hs], Nederlansche Leeuw 1986 kol 339vv.
  Beschrijving van het wapen van Henricus Schregardus:
  In zilver een golvende linkerschuinbalk van azuur, beladen met een gekroonde slang met pijlpuntige tong van goud, geplaatst in de richting van de balk en vergezeld van een kievit en een bladerkrans, beide van sinopel;
  dekkleden: sinopel en zilver en goud;
  wrong: sinopel en zilver;
  helmteken: een zittende eekhoorn van natuurlijke kleur.