Person:Haije Terpstra (3)

Watchers
Browse
m. 23 May 1773
 1. Haije Ulbes Terpstra1773 - 1856
m. 10 MAY 1801
 1. Wikje Haijes Terpstra1803 - 1837
 2. Wijbren Haijes Terpstra1805 - 1849
 3. Hendrikje Haijes Terpstra1811 - 1852
 4. Ulbe Haijes Terpstra1811 - 1879
 5. Klaas Haijes Terpstra1814 - 1847
Facts and Events
Name Haije Ulbes Terpstra
Gender Male
Birth[2] 21 Oct 1773 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Christening[2] 21 Nov 1773 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Marriage 10 MAY 1801 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlandsto Hijke Wijberens
Death[1][3] 27 Jun 1856 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Overlijden, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Blad 21, 1856, Primary quality.
 2. 2.0 2.1 Herv. gem. Stiens, doop, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, DTB 476, 1619-1811.
 3. Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1856

  Overledene  : Haye Ulbes Terpstra
  Overleden op: 26 juni 1856
  Wonende te  : Stiens
  Tekst: landbouwer; vader van Ulbe, idem Hallum, wijlen Wikje (in leven vrouw van Sjoerd Meinderts Kooistra; moeder van Meindert en Hylkje Sjoerds Kooistra, vrouw van Homme Jacobs Kalma), wijlen Wybren (1e man van Maartje Pieters Posthumus, thans vrouw van Lipke Sjoerds v.der Woude, landbouwer; vader van Haye, idem, Pieter en minderjarige Ulbe en Wybren Wybrens Terpstra), wijlen Hendrikje (vrouw van Anne Klazes Boersma, landbouwer Britsum; moeder van minderjarige Wikje, Klaas en Haye Annes Boersma) en wijlen Klaas Hayes Terpstra (man van Sijke Simons Baarda, landbouwersche; vader van minderjarige Haye en Simon Klazes Terpstra) (5 staken elk 1/5).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron  : Tresoar
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 11079
  Dagregisternr.: 4869
  Register IV  : 11253