Person:Gerrit Swart (4)

m. 12 Oct 1901
 1. Gerrit Johannes Swart1902 - 1986
 2. Sytske Johannes Swart1904 - 1904
 3. Meindert Johannes Swart1905 - 1980
 4. Sytse Johannes Swart1907 - 1960
 5. Sytske Johannes Swart1908 - 1909
 6. Sytske Johannes SwartAbt 1909 - 1909
 7. Klaas Johannes Swart1911 - 1998
 8. Dirkje Johannes Swart1914 - 2008
m. 26 Apr 1928
 1. Grace Swart1929 - 2000
 2. John Swart1931 - 2014
Facts and Events
Name Gerrit Johannes Swart
Gender Male
Birth[1] 19 Jan 1902 Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Immigration[3] 17 Nov 1923 New York City, New York, United Statesaboard the Nieuw Amsterdam
Marriage 26 Apr 1928 Dantumadeel, Friesland, Netherlandsto Bontje Halbes Halbesma
Other[4] 5 Oct 1928 New York City, New York, United Statesaboard the Rotterdam
Census[8] 22 Apr 1930 Whitinsville, Worcester, Massachusetts, United States28 A Street
Census[5] 19 Apr 1940 Whitinsville, Worcester, Massachusetts, United States
Death[6][7] 4 Nov 1986 Whitinsville, Worcester, Massachusetts, United States
Burial[2] Riverdale Cemetery, Northbridge, Worcester, Massachusetts, United States
Image Gallery
References
 1. Geboorteakte, in Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Aktenummer 9, 1902, Primary quality.

  Den twintigsten Januari negentienhonderd en twee, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Ferwerderadeel: Johannes Swart, oud, vier en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende Ferwerd, die aangifte deed, dat den negentienden Januari dezes jaars, des namiddags te zeven uur, te Ferwerd, een kind is geboren van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam Gerrit gegeven zal worden; van welk kind bevallen is Minke Talma, zijne echtgenoote, zonder beroep bij hem inwonende Deze aangifte is geschied in tegenwoordigheid van Wijtse Kroes, oud acht en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Ferwerd, en van Andries Miedema, oud negen en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Ferwerd. Hiervan heb ik deze akte opgemaakt, en na voorlezing met den comparant en de getuigen geteekend.

  English Translation: 20th January 1902, appeared before me, Official of the Burgerlijken Stand of gemeente Ferwerderadeel: Johannes Swart, 24 years old, laborer, living in Ferwerd, who gave notice that 19th January of this year, 7 p.m., Ferwerd, a child has been born of the male gender, to which the name Gerrit will be given; to which child gave birth, Minke Talma, his wife, without occupation, living with him. This notification has been done in the presence of Wijtse Kroes, 38, laborer, living in Ferwerd, and Andries Miedema, 29, laborer, living in Ferwerd. Of this I have drawn up this certificate, and after having read it signed with the appearer and the witnesses.

 2. Gravestone.

  "Thanks be to God who has given us the victory through our Lord Jesus Christ."
  -1st Corinthians XV 57

 3. New York Passenger Lists, 1820-1957, Primary quality.

  Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_3414; Line: 25; ; Page Number: 40

  Name: Gerrit J Swart
  Arrival Date: 17 Nov 1923
  Birth Year: abt 1902
  Birth Location: Holland, Netherlands
  Birth Location Other: ferwerd
  Age: 21
  Gender: Male
  Ethnicity/Race­/Nationality: Dutch
  Port of Departure: Rotterdam
  Port of Arrival: New York, New York
  Ship Name: Nieuw Amsterdam

 4. New York Passenger Lists, 1820-1957.

  Microfilm Serial: T715; Microfilm Roll: T715_4358; Line: 10; ; Page Number: 42

  Name: Gerrit Swart
  Arrival Date: 5 Oct 1928
  Birth Year: abt 1902
  Birth Location: Holland, Netherlands
  Birth Location Other: ferwerda
  Age: 26
  Gender: Male
  Ethnicity/Race­/Nationality: Dutch
  Port of Departure: Rotterdam, Netherlands
  Port of Arrival: New York, New York
  Ship Name: Rotterdam

 5. Worcester, Massachusetts, United States. 1940 U.S. Census Population Schedule.
 6. State of Massachusetts. Massachusetts Death Index, 1970-2003. (Boston, MA), Cert #058507.
 7. Social Security Administration. Social Security Death Index: Death Master File, database. (Alexandria, Virginia: National Technical Information Service).
 8. Worcester, Massachusetts, United States. 1930 U.S. Census Population Schedule.