Person:Frederik Schregardus (47)

Watchers
m. 21 MAY 1741
 1. Antje Schregardus1743 -
 2. Lijsbeth Schregardus1744 - 1785
 3. Hiltje Schregardus1746 - 1811
 4. Frederik Schregardus1748 - 1826
 5. Aukjen Schregardus1751 -
 6. Aukjen Schregardus1754 - 1833
 7. Magiel Schregardus1756 -
 8. Martjen Schregardus1758 -
m. 17 APR 1774
 1. Hendrik Fredriks Schregardus1774 - 1824
 2. Jan Schregardus1777 - 1835
 3. Machiel Schregardus1779 - 1835
 4. IJbele Schregardus1782 - 1831
 5. Trijntje Schregardus1782 - BEF 1826
 6. Sake Schregardus1785 -
 7. Frederik Schregardus1789 -
 8. Lolkje Schregardus1791 - 1845
 9. Saakje Schregardus1791 - 1872
 10. Frederik Schregardus1794 - 1832
Facts and Events
Name Frederik Schregardus
Gender Male
Christening? 8 DEC 1748 Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 17 APR 1774 Aalsum, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlandscivil
to Taetske Jans Hettema
Death[1] 20 FEB 1826 Wierum, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands

Blijkens een koopovereenkomst van 25 februari 1774 hebben Frederik Schregardus, meerderjarige vrijgesel en Teatske Jans, gesterkt en met approbatie van haar vader, beiden woonachtig onder Aalzum een huis c.a. gekocht van Cornelis Pytters Heeringa, huisman te Wierum. Dit betreft een pand in de Muntsjesteeg te Wierum. Vanaf die tijd tot aan de tweede wereldoorlog werd het bakkersbedrijf van vader op zoon en tenslotte dochter daar uitgeoefend. Frederik bezat een chais in 1802; hij was lid van de municipalen raad van Nes in de periode 1811-1815. Op 23 juli 1812 schrijft de maire van Nes, dat Frederik tesamen met de kastelein Sjoerd Pieters Feenstra in de commissie tot uitdeling van Soupes zitting heeft. Hij ondertekent een verklaring van 26 februari 1814 waarin de gemeente Nes de souvereiniteit opdraagt aan Willem Frederik van Oranje Nassau. Als in maart 1814 300 lasten haver voor de Russische legers van Friesland naar Zwolle geleverd moeten worden is Frederik Schregardus ook een van de deelnemers. 12 wagens en 24 paarden waren via Leeuwarden en Gorredijk zes dagen onderweg. Alhoewel hij op 20 december 1820 tot de meest aanzienlijke en gegoede inwoners van Nes behoorde, beleefde hij vroeger moeilijker tijden. Op 20 augustus 1793 leent hij 200 Caroli gulden van de diakonie. Op 28 juli 1796 was deze lening afgelost. Het echtpaar deed gezamenlijk belijdenis te Wierum op 8 februari 1788. In 1819 en 1820 was Frederik ouderling.

References
 1. Memories van Successie
  Kantoor Dokkum, overl. jaar 1826

  Overledene  : Frederik Hendriks Schregardus
  Overleden op: 20 februari 1826
  Wonende te  : Wierum
  Tekst:
  mr.bakker; gehuwd; vader van Jan, mr.bakker Aalsum, Michiel, idem aldaar, Iebele, idem, Frederik, idem Nes, Saakje (vrouw van Gerrit Jans Dijkstra, koopman aldaar), Lolkje (vrouw van Kornelis Dirks Hartman, landbouwer), wijlen Trijntje (vrouw van Pieter Baukes Zwanenburg, grofsmidsknecht; moeder van Riemke en Taetske Pieters Zwanenburg) en wijlen Hendrik Frederiks Schregardus (man van Antje Tjepkes Wierstra; vader van Taetske, vrouw van Ulbe Gerrits Buwalda, korenmolenaar, Liskje, vrouw van Dirk Romkes Doedema, mr.bakker Nes en minderjarige Frederik, Dieuke, Trijntje en Aukje Hendriks Schregardus).

  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

  Bron:
  Memories van successie 1818-1927
  Toegangsnr.  : 42
  Inventarisnr. : 3006
  Dagregisternr.: 612