Person:Anders Haugen (7)

Watchers
Browse
Anders A HAUGEN
b.1683 Røros
d.1757 Røros
  1. Anders A HAUGEN1683 - 1757
  1. Anders Andersen Haugen1722 - 1788
  2. Guri HAUGEN1725 -
Facts and Events
Name Anders A HAUGEN
Gender Male
Birth? 1683 Røros
Death? 1757 Røros

I skiftet etter faren i 1713 er Anders 30 år. 88Han drev først som kjører ved Verket. I 1740 er han gruveknekt ved Storwartz. I 1754 arbeidet han og sønnen Anders ved Christianus Sextus. Sønnen er ført opp mellom unge knekter. Rørosboka, 4/438. RHD 1757.Anders H.H 176 var berggesell ved kobberverket.Han var gift to ganger, sønnen Anders og datteren Karen er fra 1. ekteskap. Han bodde påHalvorvollen, som ble overtatt av yngste sønn fra 2. ekteskap, Halvor. I 2. ekteskap var han gift med Kirsti Halvorsdatter, og hadde to sønner med henne.Rørosboka nevner ham både som sønn og svigersønn til Halvor Eriksen på Riisvollen. Boet hadde en liten stue med et sengested, 3 små vinduer, samt kjeller under, et lite fehus, to små høylader på en bygslet tomt.I skiftet etter Anders 1713 var det uenighet mellom barna av 1. ekteskap og stemoren. Anders og Karen fra 1. ekteskap nevnte at det ikke var holdt skifte etter deres mor før faren giftet seg igjen. Stemoren sa at det i hennes tid med faren ikke hadde vært noe til deling, men at faren hadde gitt "bekostning til datterens festeøl". Karen fikk lik lodd med brødrene; enken arvet 12 riksdaler og de 4 barna 3 rd. hver. Rørosboka 4/438, 535.Skifteprotokoll for Røros, mikrofilm HF 1845, s. 164, RA. Guri hadde iallfall to sønner, Jon og Anders, og en datter, Karen. Rørosboka, 4/438 17789 Berit bodde på Støa på Stormoen. Hun fikk fem barn, Ingeborg (1720), Anders og Guri er de eldste. Hun døde 81 år gammel, og ble begravet 31. jan. 1768.Rørosboka nevner at hun stammer fra Lang-Knut-gården, dvs. må være datter av Lars Knudsen. Dette kan passe med årstallene for Lars og Berit, men motsies av skiftet etter Lars, der Berit ikke nevnes blant barna. Rørosboka, 4/438. Kirkeboka for Røros 1768.I 1754 var Anders gruvearbeider ved Christianus Sextus. Året etter festet han i Enarsvola en setervoll som hadde ligget øde en tid. Han overtok bruket Støa på Stormoen, gnr. 133, bnr.1, etter foreldrene. Gården på Stormoen ble vurdert til 100 rd.: en stue uten loft, med kjøkken og forstudør. I stuen fantes en jernvindovn med rør, et bord, et fast sengested og to veggbenker, i kjøkkenet en skorsten, I gården var det et stabbur, et fehus med to høilader, et gammelt ildhus av sten samt et vedskjul, som sammen med et engstykke var innhegnet. Løsøre var på 26 rd. og 2 kyr. Rørosboka, 4/439. Skifteprotokoll for Røros Bergret, mikrofilm HF 1847, pag. 335, RA. Kirkeboka 1788. Ekstraskatten 1762, Rentekammeret, RA.