Person:Åsulf Voje (1)

Watchers
Browse
Åsulf Knutsson VOJE
b.1657 Drangedal
d.1699
  1. Sigrid Knutsd. VOJE - 1724
  2. Olav Knutsson TVEIT1643 - 1669
  3. Gunnar Knutsson NAAS1645 - 1695
  4. Åsulf Knutsson VOJE1657 - 1699
  1. Stian Åsulfsson VOJE1693 - 1757
Facts and Events
Name Åsulf Knutsson VOJE
Gender Male
Birth? 1657 Drangedal
Death? 1699

Han overtok Nordre Voje om lag 1680. Han var den første av ætten på gården,og den har siden holdt seg der. Han døde 42 år, 2 måneder gammel.

Skifte etter ham 4. juni 1700. Han etterlot seg enken Torberg Stiansdatter og tre umyndige sønner, Stian, Knud og Peder. Av jordegods hadde han i Nordre Voje ni tønner med bygsel og herlighet, verdt 200 riksdaler, i Joklerød en hud tre skinn, verdt 67 riksdaler, dessuten to mæler i hver av Vrålstad, Bustrak, Søndre Voje i 25 riksdaler, en sag i Åkvåg i Søndeled en tønne med bygsel en og en halv hud, Tallak Sveinungsson Kvastad var skyldig 20 riksdaler, til sammen 357 riksdaler, med løsøret verdt 405 riksdaler. Gjelden var på 180 riksdaler.Gården hadde en hest, ti kuer, to kviger, tre sauer og tre geiter.Boet fratrukket gjeld og skifteomkostninger ble på 224 riksdaler, enken arvet 112 rd., sønnene arvet for 37 riksdaler hver. Enken arvet i Nordre Voje en part verdt 75 riksdaler. Stian arvet i Nordre Voje med bygsel og herlighet for 25 riksdaler, i Åkvåg for seks rd., en halv sorthvit ku og ellers dyne, sal, laken osv.Drangedalsboka skriver at Torberg senere ble gift med Stian Olsson Sannes. Bygdeboka for Holt i Aust-Agder skriver at Torberg Stiansdatter fra Kvastad i Holt senere ble gift med Tallak Sveinungsson på Kvastad. Deres eldste sønn skulle være født 1685. Selv om vi går ut fra at skiftet etter Åsulf Voje ble holdt mange år etter hans død (lite sannsynlig), kan dette ikke stemme. Alle Åsulfssønnene var umyndige år 1700, slik at de umulig kunne ha fått en yngre halvbror, født i morens nye ekteskap allerede i 1685.Oldn. vagr=våg, en liten, noe innestengt buk. Voje ligger mellom to kiler av Toke. i 1528 Woye, 1585 Wogø, 1600/1700-tallet Woye, men uttalen har visst i hundrevis av år vært Våje.

Kirkeboka 1699. Drangedalsboka, s. 657. Bjørn Holte, I/115. Bamble skifteprotokoll 2, 1695-1705, s. 161A, RA. Holt bygdebok, s. 377.