Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project/Familienamen 1811 (Marrum)

Watchers
Share

Note: Reformatted from Tresoar, with y/Y changed to ij/IJ; for the purposes of linking names to the Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project

Back to Ferwerderadeel

Marrum

Kinderen Kindskinderen
fol.3Albarda, Willem, MarrumJan 19, Maaike 17, Benze 15, Kornelis 8, Johanna 3Afbeelding
fol.4vArk, Meindert Pieters van der, MarrumSiebe Pieters 8 (stiefzoon)Afbeelding
fol.4vArk, Simon Pieters van der, MarrumAfbeelding
fol.1Bakker, Schelte Teunis, MarrumAfbeelding
fol.6vBeetsolts, weduwe van Adam Duif, MarrumJohannes 45, Martinus 47Afbeelding
fol.7Bijlsma, Jan Kornelis, MarrumKornelis 34, Maaike 22Afbeelding
fol.26vBijlstra, Pieter Baukes, MarrumBauke 34, Hallum, Auke 31, Hallum, Antje 28, BlijaAfbeelding
fol.22Binnema, Lieuwe Aanes, MarrumAne 13, Bennediktus 11, Jabes 5Afbeelding
fol.1vBoer, Jan Keimpes de, MarrumKeimpe 36, Vrouwenparochie, Gooikje 33, Pieter 22(v. ?) Kornelis 7, Jan 5, beiden wonende te NijkerkAfbeelding
fol.13vBoer, Jother Balthasar de, MarrumReinder 2, Wijtske 1Afbeelding
fol.31Boer, Pieter Tjeerds de, NijkerkReinder 22, Ferwerd, Maaike 21, Dirkje 19, Tjeerd 17, Tjalle 16, Pieter 14, Jacob 12Afbeelding
fol.2Boer, Ulbe Abes de, MarrumAbe 2, Eeke 4 wekenAfbeelding
fol.23vBoermans, Douwe Folkerts, MarrumAfbeelding
fol.23vBoermans, Pieter Folkerts, MarrumPieter 10, Dirk 4, Folkert 2, Gerben 3/4Afbeelding
fol.25vBoersma, Dirk Siebes, MarrumAfbeelding
fol.17Boersma, Hendrik Jans, MarrumAfbeelding
fol.10vBoersma, Jan Gerrits, MarrumWillem 47Afbeelding
fol.23Boersma, Tjepke Siebes, MarrumSiebe 37, Pieter 34, Vrouwenparochie, Trijntje 26Afbeelding
fol.25Boersma, Wigle Siebes, MarrumSiebe 22, Pieter 14, Aan 7, Dirk 10Afbeelding
fol.33Bosch, Douwe Lieuwes, NijkerkLieuwe 12, Neents 10, Rinske 5Afbeelding
fol.26Bosch, Jan Gerrits, MarrumNeents 13, Hettje 9, Gerrit 7Afbeelding
fol.29Bosch, Jan Lieuwes, MarrumAfbeelding
fol.8Bosch, Jelle Hendriks, MarrumSjouke 7, Hendrik 6, Douwe 2Afbeelding
fol.21vBosch, Siebe Sipkes, MarrumSipke 45, Franeker, Sieds 40, St. Annaparochie, ...? 38, Martinus 35, Franeker, Jan 27, Ferwerd, Dirk .?, Ferwerd, Sjouke (ovl) St. Annaparochie(v. Sjouke) Auke 20, Reinder 18, Sjouke 15Afbeelding
fol.34vBosma, Wieberen Arjens, NijkerkNieske 8, Rinske 1Afbeelding
fol.28Botma, Johannes Nuttes, MarrumBottje 40, Debora 38, Nutteb 34, Nijkerk, Hessel 31, Jacob 28, Elisabet 26Afbeelding
fol.35vBraaksma, Jelle Jeppes, NijkerkBaukje 21, Ferwerd, Trijntje 16, Jeppe 14, Ferwerd, Doede 11, Trijntje 10Afbeelding
fol.3vBrandsma, luitzen Wilkes, MarrumAafke 4, Jacob 1Afbeelding
fol.19vBrantsma, Brant Oebles, MarrumOeble 9Afbeelding
fol.2vBruinsma, Andele Alberts, MarrumAfbeelding
fol.4Buurstra, Gooitsen Sapes, MarrumSipke 28, Saape 20Afbeelding
fol.2Cas, Jan Johannes, MarrumJohannes 8, Klaaske 3Afbeelding
fol.10vClaprot, Jan Machiels, MarrumHendrik 4, Antje 1Afbeelding
fol.5Coopmans, Dirk Dirks, MarrumSeeske 21, Pieter 16, Jan 14, Dirk 6Afbeelding
fol.37vCoopmans, Hendrik Dirks kinderen voogd, Marten Dirks, MarrumTjalling 13, (geb Nijkerk 6 mei 1798), Dirk 11, (geb Nijkerk 19 mei 1800), Reinder 9, Sijtske 7Afbeelding
fol.2vCoopmans, Marten Dirks, MarrumJanke 28, Dirk 2Afbeelding
fol.22Cramer, Jan Luurtses, MarrumGrietje 2, Jan 3/4Afbeelding
fol.22Cuperus, Jan Dirks, MarrumDirk 38, Leeuwarden, Gepke 36, Nijkerk, Marten 33, Aede 30, Hallum, Tettje 23, Seike 21, Antje 19, Grietje 16Afbeelding
fol.14vDeurhof, Anne Douwes, MarrumAfbeelding
fol.33vDijk, Bauke Wijtzes van, vrijgezel, NijkerkAfbeelding
fol.18Dijk, Frans Lieuwes van, MarrumLieuwe 12, Janke 11, Sijtze 8, Valentijn 4Afbeelding
fol.30Dijk, Hillebrand Baukes van, MarrumBauke 23, Hiltje 25 te Ferwerd, Geertje 20, Jan 18, Meindert 15Afbeelding
fol.16vDijk, Jan Aates van, MarrumAte 24 op de Kleine Garste, Tjerk 16Afbeelding
fol.13Dijk, Jochum Lieuwes, MarrumLieuwe 12, Bauke 10, Aaltje 6, Weike 1Afbeelding
fol.9Dijk, Lieuwe Baukes van, MarrumHidde 19 te Hallum, Bauke 12, Anne 7Afbeelding
fol.34vDijk, Meindert Baukes van, NijkerkBauke 17 te Hallum, Minke 16, Hendrik 14, Jeldert 9, Seije 6, Brant 4, Wijtze 1Afbeelding
fol.34Dijk, Wijtze Baukes van, weduwe, NijkerkHendrikje 9, Pieter 5Afbeelding
fol.22vDijkstra, Douwe Douwes, MarrumIJkje 18, Leendert 12, Aafke 8, Willemke 5Afbeelding
fol.29vDijkstra, Eeltje Feijes, MarrumDieuke 32, Bontje 30, Teije 27, Sieds 20 te Hallum, Guijtje 21, Tjaltje 20, Andries 18, Antje 16, Dirk 14, Klaas 12Afbeelding
fol.37vDijkstra, Jan Pieters, Reinder Alberts Wielenga als voogd, Marrum(v. Jan Pieters en Jitske Gerrits) Hendrik 23, Gerrit 18, * 20 oktober 1793, Liebbe Siebe 14, * 10 augustus 1797, Gerben 12, * 21 september 1799Afbeelding
fol.38Dijkstra, Jentje Pieters, Dirk Dirks Coopmans als voogd, MarrumJentje Pieters 13Afbeelding
fol.33Dijkstra, Jop Meinderts, NijkerkDirk 39, Hittje 33, Tjitske 36, Marrum, Gritje 34 Hallum, Meindert 32, Finkum, Trijntje 28;(v. Gritje) Lijsbert 13Afbeelding
fol.29vDijkstra, Pieter Douwes, MarrumTjietske 34, Folkert 31, Ferwerd, Douwe 28, Rinse 26, Bauke 20, FerwerdAfbeelding
fol.8Dijkstra, Pieter Taekes, MarrumAfbeelding
fol.27Dijkstra, Sieberen Taekes, MarrumTrijntje 29Afbeelding
fol.14vDolstra, Gerrit Hendriks, MarrumTrijntje 4Afbeelding
fol.3Eerste, Adams Sipkes de, MarrumGrietje 22Afbeelding
fol.5vEewal, Dirk Pieters, MarrumMaaike 44, Trijntje 41Afbeelding
fol.8Engbrenghoff, Gerrijt Martens, MarrumAntje 29, Blija, IJkje 25, Willemke 22, Trijntje 19, Marten 16, Hessel 13, Lijsbert 10, Jetske 7Afbeelding
fol.17vFeenstra, Jan Tjebbes, MarrumTjebbe 17, Jacob 14, Aate 11, Antje 6Afbeelding
fol.15Fellenga, Balling Klases, MarrumKlaas 28, Tietje 21Afbeelding
fol.9Ferwerda, Pieter Jacobs, MarrumHijke 19, Maaike 11, Jacob 7, IJke 7Afbeelding
fol.5vFerwerda, Wopke Doekes, MarrumAfbeelding
fol.28vFinnema, Auke Eeltjes, MarrumEeltje 31, Kinke 26, Siebren 24, Eelke 12Afbeelding
fol.6vFriesma, Fokke Jacobs, Marrum Tekent \"Friesema\" ambt. \"Friesma\"Luietske (6), Eeke (1)Afbeelding
fol.36vGalama, IJsbrand Franses, NijkerkFrans 26, Trijntje 21Afbeelding
fol.20Gerritsma, Sieberen Gerrits, MarrumAfbeelding
fol.16Greidanus, Jacob Siebes, MarrumBaukje 2, Siebe 1Afbeelding
fol.3vGroef, Jan Hanses, MarrumAfbeelding
fol.28vGroot, Ansche Gabes de, MarrumTjitske 15, Johannes 13, Antje 12, Riemke 10, Lieutske 6, Hessel 3, Aebele 5Afbeelding
fol.10Groot, Dirk Tomas de, MarrumRuurd 13, Maaike 9, Tomas 7, Gerk 1/2Afbeelding
fol.19Groot, Watse Gabes de, MarrumAntje 15, Gabe 1/2Afbeelding
fol.21vGroot, Wijberen Pieters de, MarrumTjitske 42, Hallum, Pieter 38, Nijkerk, Johannes 35, Trijntje 31, Hallum, Geiske 29, Britsum, Antje 26Afbeelding
fol.10Gros, Hans Jans, MarrumJan 1Afbeelding
fol.8vGros, Luitzen Annes, weduwe, MarrumAntje 18, Hallum, Siebren 17, Anne 8, Kornelis 4Afbeelding
fol.7Haan, Klaas Meinderts de, MarrumMeindert 8, Geertje 8, Rienk 6Afbeelding
fol.12Heide, Jan Wijtzes van der, MarrumAfbeelding
fol.26Hiddema, Aeble Hiddes, MarrumSjuttje 7, Foeke 5, Hidde 3, Hette 1Afbeelding
fol.26Hiddema, Freerk Hiddes, MarrumSjuttje 23, Wopkje 20Afbeelding
fol.32Hima, Abe Heins, NijkerkJan 38, Schiermonnikoog, Hein 36, Leeuwarden, Maaike 30, Hallum, Pietje 27, Vrouwenparochie, Rintje 24, Dirk 18, beiden Marrum, Abe 16, Ferwerd, Anne 14, Marrum, Klaas 9, Tjeerd 7, Pieter 4Afbeelding
fol.36vHima, Klaas Heins, NijkerkAfbeelding
fol.36Hima, Willem Heins, NijkerkHein 33, Marrum, Pietje 32, Janke 30(van Pietje), Roelof 6Afbeelding
fol.20vHoekstra, Arjen Tjerks, MarrumTjerk 17, Nijkerk, Sijtse 15, IJtje 1Afbeelding
fol.25vHoekstra, Dirk Johannes, MarrumTrijntje 5Afbeelding
fol.15Hoekstra, Foeke Jelderts, MarrumSeike 6, Jeldert 4, Abraham ¼Afbeelding
fol.32vHoekstra, Friese Jans, NijkerkJantje 7, Jan 4Afbeelding
fol.24vHoekstra, Gerben Pieters, MarrumAfbeelding
fol.19vHoekstra, Harmen Lucas, MarrumSjoerd 18, Baukje 15, Sjoukje 11Afbeelding
fol.30Hoekstra, Jan Jacobs, MarrumFokje 14, Jetske 12, Jacob 10, Wiebe 7, Wopke 5Afbeelding
fol.19Hoekstra, Jentje Jilderts, MarrumJildert 2Afbeelding
fol.5Hoekstra, Jurjen Jans, MarrumJan 10, Jantje 6Afbeelding
fol.8vHoekstra, Kaaltje Jelderts, MarrumIJde 4Afbeelding
fol.4vHoekstra, Pieter Reinders, MarrumReinder 21, Maaike 18, Holwerd, Hidde 14, FerwerdAfbeelding
fol.12vHoekstra, Saake Lucas, MarrumGosse 28, hallum, Baukje 25, Akke 23, Lucas 20, Trijntje 16Afbeelding
fol.33vHoekstra, Tijs Pieters, NijkerkTeunis 9, Trijntje 8Afbeelding
fol.24vHoekstra, Tjeerd Pieters, MarrumPieter 15, Tijs 8, Gerrit 5, Andries ½Afbeelding
fol.14Hoekstra, IJsbrant Sjoukes, Marrum,Jan 28, Hallum, Mareike 25, Nijkerk, Trijntje 20, Hallum, Sjoukje 18, Geertje 15, Harmen 12, Sjouke 9, Hendrikje 3Afbeelding
fol.16Holwerda, Eeltje Klaases, MarrumMaaike 10, Grietje 8, Harmen 6, Klaas 4, IJtje 1Afbeelding
fol.25Holwerda, Lieuwe Fransens, MarrumRinske 9, Frans 6, Tietje ¼Afbeelding
fol.12vHoogeveen, Pieter Tijssens, MarrumGrietje 27, Hallum, Simon 26Afbeelding
fol.17vHoornstra, Sijmen Douwes, MarrumDouwe 8, Klaas 1Afbeelding
fol.12Hoot, Arjen Lieuwes, MarrumAafke 22, Sieberigje 16, Grijtje 14, Lieuwe 11, Jantje 5Afbeelding
fol.15vHoot, Foeke Lieuwes, MarrumLieuwe 17, Grietje 14, Jurjen 10, Wijtske 6Afbeelding
fol.3vHouwsma, Willem Jans, tekent \"Housma\", MarrumFettje 3, Jan 1Afbeelding
fol.26vHovinga, Tjeerd Alberts, MarrumAfbeelding
fol.11vHuis, Abe Aukes van, MarrumAfbeelding
fol.27vHijlkema, Trijntje Kornelis, MarrumHiltje 9, Geertje 8, Antje 5, Hielke 3, Boote 1Afbeelding
fol.36Jong, Paulus Simons de, vrijgezel, NijkerkAfbeelding
fol.31Jong, Ritske Tiemens de, vrijgezel, NijkerkAfbeelding
fol.34Joustra, Jan Nuttets, NijkerkNuttet 13Afbeelding
fol.30vKappelman, Harmanus, Marrumarbeider, geb Schüttorf 1773, ovl W. Nijkerk, 22 sept. 1826, gehuwd met Hectora Theodora van Burenstein Zie ook: Hijlke Wisses van der Werf, fol. 11v (H.K. geeft geen kinderen op, maar zijn vrouw heeft 2 kinderen)Afbeelding
fol.11Keiser, Hendrik Joostens, MarrumAfbeelding
fol.6Keuning, Klaas Klases, MarrumKlaas 1Afbeelding
fol.1Koolhaas, Willem Jans, MarrumEke 20, Lea 13, Tomas 8Afbeelding
fol.16Kuiphof, Harmen Benderts, MarrumBendert 45, Andries 43, Feikje 36, Pieter 34Afbeelding
fol.37Lange, Pieter Willems de kinderen, Klaas Heins Hima voogd.Sjoukje 22, Maaike 20, Willemke 15Afbeelding
fol.27Lelia, Rendert Wiebes, MarrumWijbe 16, Antje 14, Aaltje 12, Baukje 10, Seike 5Afbeelding
fol.18Lepstra, Klaas Jurjens, MarrumReina 13, Lijsbert 8, Klaaske 6, Bendert 1Afbeelding
fol.18Leij, Hendrik Tabes van der, MarrumTabe 20, Maaike 16, Aaltje 9, Luitske 7, Rienk 13, Jan 11, Akke 2Afbeelding
fol.21Loon, Dirk Eeltjes van der, MarrumPieter 13, Tjitske 10, Hieke 3Afbeelding
fol.33vLoon, Pieter Eeltjes van der, NijkerkEeltje 9, IJtske 5Afbeelding
fol.28Meer, Gerrit Jacobs van der, MarrumAfbeelding
fol.22Meer, Jan Jacobs van der, MarrumJetske 12, Jacob 8, IJnsche 6, Geertje 4, Geert 1/2Afbeelding
fol.7vMeer, Pieter Jacobs van der, MarrumJetske 4, Reinder 2Afbeelding
fol.1Meister, Koenraad Willems weduwe, Antje Gerrits, MarrumSaapke 31, Gerrit 25, IJfke 23, Sjoukje 20 geboren 22-10-1791Afbeelding
fol.23Mellema, Offe Jurjens, MarrumHinke 25, Jan 23, in dienst, Marten 19, WanswerdAfbeelding
fol.29vMeulen, Martinus Engberts van der, MarrumEngbert 11, Janke 9, Jan 7, Anne 5, Antje 2Afbeelding
fol.32vMeij, Jan Jans van der, NijkerkAdriaantje 1Afbeelding
fol.23vMiedema, Dirk Lolkes, MarrumAfbeelding
fol.9vMiedema, Hendrik Jelles, MarrumDirk 19, Klaaske 14, Jan 11, Seeske 9, Pietje 7, Jantje 3, Jelle ¼Afbeelding
fol.7Miedema, Johannes Lolkes, MarrumAfbeelding
fol.23Miedema, Klaas Annes, MarrumAnne 24, Hallum, Sieds ?, Joukje 11, Weike 9, Jan 6Afbeelding
fol.24Miedema, Lolke Jelgers, MarrumTrijntje 11, Antje 8, Jeltje ½Afbeelding
fol.1vMiedema, Tjalling Feijes, MarrumFeije 40, Hallum, Jan 37, Nijkerk Zie ook Hallum fol. 39: Teije Tjallings MiedemaAfbeelding
fol.35vMiedema, Wiebe Gerbens, NijkerkAfbeelding
fol.25Miersma, Hette Joostens, MarrumJoost 26, Jetske 23, Teunis 21, Sijtske 18, Sipke 16, Rinske 13, Pieter 10Afbeelding
fol.1vMuntingh, Henricus, MarrumAfbeelding
fol.35Nauta, Dirk Doedes, NijkerkAfbeelding
fol.16vNieuwhof, Benedictus Lieuwes weduwe, MarrumLijdia 37, Lieuwe 27, Nuttet 22Afbeelding
fol.27vOlivier, Sieberen Alefs, MarrumAfbeelding
fol.18vOosten, Douwe Pieters van, MarrumPietje 17, Rinsumageest, Pieter 14, Sijtske 9, Rinske 6Afbeelding
fol.9Osinga, Jacob Tjerks weduwe, Janke Teunis, MarrumHiske 20, Hallum, Teunis 17, Maaike 16Afbeelding
fol.12Oudeman, Jan Piers, MarrumAfbeelding
fol.25vPalma, IJnse Sijbes, MarrumSiebe 5, Tjitske 3Afbeelding
fol.16vPasma, AEde AEdes, MarrumAfbeelding
fol.17Pasma, Dirk AEdes, MarrumAfbeelding
fol.29Pasma, Jan Jans, MarrumAfbeelding
fol.32vPasma, Jan Jans, NijkerkFroukje 1Afbeelding
fol.7vPasma, Rinse Rinses, MarrumRinse 11Afbeelding
fol.27Pastma, Bregtje Watses, MarrumWatze 23, Ternaard, Jan 20, Pieter 15Afbeelding
fol.17vPloeg, Daniël Hessels van der, MarrumAfbeelding
fol.21Ram, Melle Jacobs, MarrumAttje 19, Klaaske 15Afbeelding
fol.34vRegnerus, Douwe Teunis, NijkerkTeunis 12, IJbeltje 10, Doetje 7, Johannes 5Afbeelding
fol.37Regnerus, Jacob Teunis kinderen voogd, Reinder Lieuwes Regnerus, NijkerkTeunis 23, Ferwerd, Antje 20, Doetje 18, Hallum, Lea 9, HallumAfbeelding
fol.31vRegnerus, Lieuwe Teunis, NijkerkJantje 19, Hallum, Doetje 16, Grietje 14, Froukje 10, Teunis 8, Hendrik 4, Reinder 2Afbeelding
fol.34Regnerus, Reinder Lieuwes, NijkerkAfbeelding
fol.6Reitsma, Anne Dirks, MarrumSjoukje 4, Dirk 1Afbeelding
fol.28Reitsma, Hessel Jelles, MarrumMaaike 8, Tjitske 5, Jeltje 4Afbeelding
fol.20Rimmersma, Rimmer Minnes weduwe, MarrumTjitske 16, Gepke 12, Trijntje 14Afbeelding
fol.6vRoo, AElse Jans de, MarrumJan 22, Rinske 20, Klaas 18, Hendrik 15, Froukje 13, Jeltje 10, Ruurd 7Afbeelding
fol.14Scheper, Wijtse Koerts, MarrumJacob 16, IJbeltje 14, Lolke 9Afbeelding
fol.4Schoetjen, Bendert Jelles, MarrumAfbeelding
fol.2vSikstra, Pieter Joosten, MarrumSijteke 34Afbeelding
fol.3Smedema, Tiete Harmens, MarrumAfbeelding
fol.6Smith, Kornelis Siebrens, MarrumSiebren 17, Nieske 12, Wopke 8, Geertje 5, Trijntje 1Afbeelding
fol.4Smits, Cristiaan, MarrumPieter 2, Antje ½Afbeelding
fol.20vSmits, Dirk Ulbes, MarrumUlbe 37, Genum, Johannes 23, Genum, Trijntje 32, Lijsbert 22, Hogebeintum, Freerk, ovl(v. Freerk) Foeke 4, Dieuwke 1Afbeelding
fol.11vSmits, Jan Popkes, MarrumPopke 23, Ferwerd, Siebren 18, Hallum, Johannes 15, Jan 14, Jelle 7, Janke 4Afbeelding
fol.19Soodsma, Falentijn Jans, MarrumJan 46, Ruurd 44, Pieter 42, Tjepke 38, Franeker, Hendrik 38, Pietje 34Afbeelding
fol.7vSoodsma, Sijtse Jans, MarrumTjetske 39, Hallum, Jacob 33, Joukje 28, Hallum, Pieter 26, Jan ovl(v. Jan) Sijtze 15, IJbeltje 13, Gerrijt 9, Jacob 6, Janke 2Afbeelding
fol.20vSpenster, Sipke Gerrits, MarrumGerrit 37, Terhorne, Tijntje 35, Grouw, Jurjen 33Afbeelding
fol.14vStaal, Jacob Dirks, MarrumSara 14, Aane 6Afbeelding
fol.20Steegstra, Andries Wopkes, MarrumGeertje 24, Nieske 22, te Hallum, Wopke 17, Krelis 14, Jelle 10, Sjouke 8, Lijsbert 2Afbeelding
fol.37vSteensma, Jan Willems kinderen, (ovl mr schoenmaker), MarrumSeijke 20, geb 7.7.1790, Dirkje 16, geb 7.12.1792Afbeelding
fol.8vSteensma, Marten Jans weduwe, MarrumGellantje 33, Jan 31, te Ferwerd, Dirk 20(v. Gellantje) Fopke 5Afbeelding
fol.29Stelp, Bauke Sijberens, Marrum (later: Stelpstra)Siebren 26, Daniel 19, Froukje 16Afbeelding
fol.32Stelp, Sijtze Sieberens, NijkerkGeertje 19, Antje 10, Siebren 7Afbeelding
fol.11Stienstra, Albert Tjeerds, MarrumHoukje 19, Watse 17, te Nijkerk, Aaltje 14, Hijke 12, Trijntje 10Afbeelding
fol.24Stienstra, Jacob Siedses, MarrumIJtske 13, Baukje 10, Sieds 6, Beerent ¼Afbeelding
fol.17Swart, Pieter Klases, MarrumKlaas 9, Hendrik 5, Rinske 1Afbeelding
fol.31vSwart, Ruurd Klaases, NijkerkKlaas 5, Johannes 4, Ankje 2, Rinske 1/8Afbeelding
fol.13vSijtsema, Pieter Geerts, MarrumGeert 19, Pieter 17, Groningen, Trijntje 14, Albert 12, Sijtse 9, Grietje 6, Wijpkje 4, Wieger 3/4Afbeelding
fol.10vTerpstra, Dirk Piers, MarrumAfbeelding
fol.30vTerpstra, Gerrit Eelkes, MarrumWijtske 21, Rinse 18, IJtje 16, Eeltje 14, Eelke 9, Lieuwe 6, Jan 3Afbeelding
fol.28vTerpstra, Piebe Eelkes, MarrumGrietje 16, Eelke 12Afbeelding
fol.30vTerpstra, Wijtze Eelkes, MarrumTietje 29, Eelke 26, te Nijkerk, Wijtske 20, Jelle 20, IJtje 18, Sjoerd 14, Jitse 11, Jelte 7, Jan 4(v. Tietje) Lijsbert 3Afbeelding
fol.18vVeen, Wieger Hendriks van der, MarrumSjoukje 19, Maaike 14, Pieter 12, Hendrik 7, Antje 2Afbeelding
fol.13vVetuin, Frans Oenes, Marrum x 1816/Frans O. FetuinAfbeelding
fol.31Vries, Bartle Oedses de, NijkerkAntje 12, Maaike 10, Trijntje 9, Pieter 6, Beitske 2Afbeelding
fol.21vVries, Bouwen Siedses de, MarrumEelkje 47, Vrouwenparachie, Gelt 45, Sieds 49, Finkum, Jan 39, Nijkerk, Simon 37(v. Dirk, Marrum), Gelske 16, Jelske 13Afbeelding
fol.35Vries, Gerrit Oedses de, NijkerkTrijntje 22Afbeelding
fol.10Vries, Hendrik Wiebes de, MarrumWiebe 6, Trijntje 3, Gerrit 1Afbeelding
fol.24vVries, IJsbrand Oedzes de, MarrumHendrik 20, Wijtze 14, Maaike 10Afbeelding
fol.14Vries, Jan Jans de, MarrumAfbeelding
fol.13Vries, Jasper Johannes de, MarrumJohannes 7, Aaltje 4, Grietje 2, Luitse 3/4Afbeelding
fol.5vVries, Johannes Gerbens de, MarrumGerrijt 30, Beetgum, Gerben 27, Nijkerk, IJfke 22Afbeelding
fol.11Vries, Pieter Gerrits de, MarrumGerrit 8, Antje 6, Joost 3, Harmen 2Afbeelding
fol.13Vries, Saake Harmens de, weduwe, MarrumAntje 25, Hallum, Harmen 23, Klaas 20, Nijkerk, Jelke 18, Trijentje 8Afbeelding
fol.36vWaart, Sijtze Teunis de, NijkerkAfbeelding
fol.38Wagenaar, Jan Scheltes kinderen voogd, Dirk Pieters Eewal, Marrum(v. Jan Scheltens en Geertje Hendriks) Willem Jans 21, geb. 30.8.1790, Dieuwke 17, geb. 2.12.1793Afbeelding
fol.38Waij, Foekje Lieuwes van der, MarrumBinne 15Afbeelding
fol.11vWerf, kinderen Hijlke Wisses van der, Marrum. (geb in Dronrijp)Tietje 11 en Hijlke 7, MarrumAfbeelding
fol.33Wester, Pieter Feijes, NijkerkWintje 16, Ferwerd, Gerk 10, BirdaardAfbeelding
fol.22vWesterhuis, Jan Jans, MarrumTrijntje 30, Grouw, Lijsbert 29, Ferwerd, Pier 25, Antje 23Afbeelding
fol.9vWielen, Hendrik Rienks van der, MarrumAfbeelding
fol.9vWielen, Jan Rienks van der, MarrumDirk 4, Luietske 3/4Afbeelding
fol.18Wielen, Lieuwe Rienks van der, MarrumLuitske 13, Aagje 8, Pietje 5, Rienk 3Afbeelding
fol.19vWielen, Teunis Rienks van der, MarrumLijsbert 11, Rienk 6Afbeelding
fol.2Wielinga, Reinder Alberts, MarrumAlbert 27, Aaltje 25, Lieuwe 24, Antje 22Afbeelding
fol.35Wierda, Pier Sijtses, NijkerkOene 5, Sjoukje 2Afbeelding
fol.31vWiersma, Andries Meinderts, NijkerkGrietje 28, Marten 26, Meindert 22Afbeelding
fol.35vWiersma, Beert Goffes, NijkerkGoffe 46, Hallum, Sieds 41, Marrum, Trijntje 36, Hallum, Jan 32, Dirk 31Afbeelding
fol.30Wiersma, Seije Dirks, MarrumDirk 14, Jantje 12, Tjitske 6, Pieter 1Afbeelding
fol.5Wierstra, Doetje Pieters, Marrum. Tekent \"Weerstra\"Trijntje 4Afbeelding
fol.36Wierstra, Gerben Jans, MarrumJoukje 38, St. Annaparochie, Jan 36, Hallum, Tijtje 33, Marrum, Jacob 28, Grijtje 25, Ferwerd, Douwe 23Afbeelding
fol.37Wierstra, Gosse Goffes weduwe, Taetske Willems, NijkerkWillemke 26, Geiske 24, Sjoukje 15Afbeelding
fol.15vWierstra, Ruurd Pieters, MarrumPieter 24, Trijntje 20, Haitske 13Afbeelding
fol.21Wijnstra, Tomas Oeges, MarrumPieter 11, Oege 9, Douwe 8, Bauke 4Afbeelding
fol.15Winkel, Gerrit Pieters, MarrumPieter 12, Weike 10, Bauke 7, Geertje 5, Trijntje 2Afbeelding
fol.24Woude, Tjeerd Daniëls van der, 18, vrijgezel, MarrumAfbeelding
fol.26vWijbenga, Kornelis Minnes, MarrumGeertje 21, Nijkerk, Berber 18, Minne 13, Beerent 10, Evert 8, Gritje 5, Trijntje 1Afbeelding
fol.15vWijnstra, Pieter Oeges, MarrumAfbeelding
fol.12vIJpma, Kornelis Gerrits, MarrumTjietske 20, Antje 18, Gerrit 11, Tjepke 3Afbeelding
fol.32Zuidema, Alle Beernts, NijkerkAfbeelding
fol.27vZuidema, Johannes Meinderts, vrijgezel, MarrumAfbeelding