Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project/Familienamen 1811 (Ferwerd)

Watchers
Share

Note: Reformatted from Tresoar, with y/Y changed to ij/IJ; for the purposes of linking names to the Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project

Back to Ferwerderadeel

Ferwerd

Kinderen Kindskinderen
fol.35vAlbertsma, Jan Alberts, FerwerdAlbert 4Afbeelding
fol.22vAltena, Johannes Petrus Epeus van, FerwerdHector Livius 3, A. 1Afbeelding
fol.34vAndersma, Andries Pieters Jan Hiddes Hiddema als stiefvader over de kinderen van zijn vrouw, FerwerdDouwe 21, IJmkje 18, Hiltje 14Afbeelding
fol.36vAndrae, Roelof Hendriks, FerwerdHendrik 16, Sijtske 13, Claas 11, Andries 2 (geb. Ferwerd 14 mei 1809)Afbeelding
fol.33vBakker, Kornelis Kornelis, FerwerdgeenAfbeelding
fol.8Berg, Trijntje Meinderts van der, FerwerdHemme 18, Meindert 16, Anke 10Afbeelding
fol.19vBijlstra, Dirk Klases, FerwerdHendrikje 4½, Christoffel 2Afbeelding
fol.26vBlom, Rinkus Geerts, FerwerdGeert 18, Wabke 16, Aaltje 15, Jetze 11Afbeelding
fol.35Boer, Auke Sjoerds de, FerwerdAntje 28Afbeelding
fol.18vBoersma, Hendrik Geerts, FerwerdStijntje 18, Geert 12, Douwe 15, Anne 8, Aukje 6Afbeelding
fol.1vBoersma, Jan Dirks, FerwerdDijtske 26, Gerben 23, Wijtske 20, Tjitske 17, Pietje 14, Dirk 11, Froukje 7, Rinske 3¼Afbeelding
fol.20Boersma, Maaike, FerwerdAfbeelding
fol.19vBoersma, Tjeerd Andrijs, FerwerdGrietje 30, Blija, Andries 28, Jelle 19,Afbeelding
fol.4Boes, Einte Eeltjes, FerwerdTietje 13, Grietje 10, Eeltje 6, Ruurd 1/4Afbeelding
fol.6vBoes, Johannes Eeltjes, FerwerdIJtske 22, Eeltje 19, Ane 16Afbeelding
fol.16Boes, Trijntje Jans, FerwerdJan ?, Antje 20Afbeelding
fol.37Bokma, Pieter Bokkes, FerwerdTrijntje 40, Antje 37Afbeelding
fol.37vBonga, Pieter Jacobs, Ferwerd, Sjieuwke Jaspers SijlstraJacob 25, Afke 19, Sjiuwke 16, Trijentje 8 (geb 23 Mei 1803 )Afbeelding
fol.26Boomstra, Derk Hendriks, FerwerdAfbeelding
fol.15vBoonstra, Baukje Alles, FerwerdCornelis 31, Alle 23, Antje 25, Feijkje 18, Sake 20Sake 5 (v. Cornelis), Baukje 3, Marten 1½ (v. Alle)Afbeelding
fol.29Boonstra, Jochum Hendriks, FerwerdAntje 27, Sijbrigje 25, Hendrik 23, Lieuwkje 16, Lieuwe 15Afbeelding
fol.15Bos, Evert Jetses, FerwerdAfbeelding
fol.24vBosma, Pieter Pieters, FerwerdJoukje 10, Rintje 7, Hein 4, Kunske 1, Pieter 1Afbeelding
fol.28vBouma, Jan Ruurds, FerwerdCornelis 41, Ruurd 38, Pieter 35, Sijmon 32, Jacob 28Jan 16, Antje 11, Grietje 9, Jasper 7, Sijmke 5, Claaske 3, Antje 12, Baukje 10, Jan 8, Maike 6, Gelt 4, Sijmon 2, Sijberen 4, Jan 2, Tettje 1Afbeelding
fol.27Bouma, Jan Scheltes, FerwerdAfbeelding
fol.8Braak, Gerben Jacobs, FerwerdJacob 41, Klas 8, Gerrit 4Afbeelding
fol.14Braak, Hendrik Jacobs, FerwerdGerrit 14, Baukje 10, Jacob 3Afbeelding
fol.12vBraak, Saake Jacobs, FerwerdJacob 5, Pieter 2Afbeelding
fol.8vBraaksma, Pieter Jeppes, FerwerdBaukje 16, Gerben 14, Jippe 12, Anne 8, Jan 5, Jelle 2 1/2Afbeelding
fol.7vBrens, Wieger Roelofs (tekent Bens), FerwerdAkke 16Afbeelding
fol.34Brims, Willem Jacobs, FerwerdLolkje 10, Rinse 6½Afbeelding
fol.10vBroersma, Poppe Jans, FerwerdAfbeelding
fol.2Brouwer, Atte (Otte) Sieberens, FerwerdSijberen 38, Lijkele 26, Claas 24, Maaike 21, Trijntje 18Antje 4 3/4, Attje 2, Afke 1Afbeelding
fol.14vBruin, Eeltje Sijmons de, FerwerdAfbeelding
fol.7vBruin, Homme Sijmons de, FerwerdAfbeelding
fol.24Burmania Schratenbach, Aaltje Romkes van, FerwerdJohanna Wilhelmina 15, Lucia Barbara 11, Anna Dadana 8Afbeelding
fol.9vBuursma, Minze Douwes, FerwerdDouwe 12, Hiltje 11, Gerrit 9, Anne 3, Tjalling 2Afbeelding
fol.13Buursma, Vroukje Hemmes, FerwerdRinske 21, Douwe 20, Anske 18, Hemme 16, Antje 15, Trijntje 13, Wijtske 11, Johannes 9, Gabe 6Afbeelding
fol.35Cloosterman, Reinder Dirks kinderen, Sijmon Dirks Oosterwal als stiefvader over de kinderen van zijn vrouw, Aagje Freerks, FerwerdSaaske 22, Dirk 16, Aaltje 14, Freerk 12, geb 5 apr 1799Afbeelding
fol.19Coopmans, Foeke Jacobs, FerwerdJacob 8 1/2, Antje 6, Klaaske 4Afbeelding
fol.28vCoopmans, Gerben Gelts, FerwerdBaukje 24, IJttje 24, Antje 20, Gelt 18, Anne 15, Jan 13, Maaike 11, Pietje 8Afbeelding
fol.30vDamstra, Dirk Aedges, FerwerdTrijntje 23, te BlijaAfbeelding
fol.24Diepenbosch, Heimen Freriks van, FerwerdAfbeelding
fol.25vDijk, Hendrik Taekes van, FerwerdTaeke 26, Antje 20, Doeke 18, Dirk 9(van ?) Hendrik 1Afbeelding
fol.27vDijk, Jan Joukes van, FerwerdSaapke 45, Watze 40, Trijntje 37, Meindert 32Jan 11, Tjalling 9, Dirkje 10, Jouke 5, Antje 3, Reinder ½, (v. Watze)Afbeelding
fol.1vDijk, Lijkele Joukes van, FerwerdJelke 43 te Wouterswoude, Akke 22, Jouke 3Afbeelding
fol.25vDijk, Taeke Jans van, FerwerdAfbeelding
fol.31Dijkman, Nammen Klaases, FerwerdKlaas 30, Willem 25, Tjisse 21, Coenraad 11, Jacob 9Afbeelding
fol.16Dijkstra, Alle Douwes, FerwerdAukje 28, Aaltje 25Afbeelding
fol.26Dijkstra, Jacob Tjalles, FerwerdAntje 23, Dirkje 21, Boukje 20, Tjaltje 15, Trijntje 13, Jacob 12, Wijtske 9, Wopkje 6Afbeelding
fol.7Dijkstra, Rienk Jacobs, FerwerdHendrik 22, Jacob 19, Jan 18Afbeelding
fol.28Dijkstra, Taeke Sijmons, FerwerdSijmon 6, Jan 2Afbeelding
fol.28Dijkstra, Wijbe Douwes, FerwerdAfbeelding
fol.26Dorhout, Anne Joekes, FerwerdJanke 8, Joeke 7, Trijntje 5, Antje 3, Hendrik 1/2Afbeelding
fol.1vDouwema, Wijtze Douwes, FerwerdAfbeelding
fol.22vDuiff, Eildert, FerwerdWillem 10, Hendrik 3½Afbeelding
fol.5Echten, Jildert Klaases van, FerwerdKlaas 20Afbeelding
fol.11vEijlander, Kornelis Karstens, FerwerdgeenAfbeelding
fol.27vFeddema, Paulus Jacobs, FerwerdAfbeelding
fol.3vFellinga, Andries Folkerts, FerwerdWijtske 39, Folkert 37, Hiltje 24, Geeltje 30, BlijaAfbeelding
fol.10Ferwerda, Atte Doekes, FerwerdDoeke 10Afbeelding
fol.3vFerwerda, Jarig Piers, FerwerdAntje 12, Pier 9, Pieter 6Afbeelding
fol.7vFerwerda, Mintje Aukes, FerwerdPietje 28, Auke 21Afbeelding
fol.26vFerwerda, Rinse Doekes, FerwerdSjoerd 8, Atje 5, Elske 2 wekenAfbeelding
fol.13Feijma, Mient Feijes, FerwerdFeije 21, Wijtske 16Afbeelding
fol.25vFinnema, Jan Gerrits, FerwerdAlbert 10, Gerrit 8, Tittje 6, Antje 3, Voekje ½Afbeelding
fol.33Folkertsma, Doeke Johannes, FerwerdJohannes 8, Sijmke 5, Dieuwke 1 3/4, Jan ½Afbeelding
fol.11vFolkertsma, Hidde Johannes, FerwerdIJske 21, Sijmke 19, Johannes 18, Wijpkje 16, Janke 9, Ulkje 7Afbeelding
fol.2vGorter, Bernardus AukesWijtske 18, Reims 13, Jitske 12, Aukje 9, Antje 5Afbeelding
fol.7Grevenstein, Saapke Klazes, FerwerdSijtske 23, Akke 20, Pieter 16, Gertje 13Afbeelding
fol.17Groenewoud, Johannes Sjoerds, FerwerdSjoerd 8, Jacob 6, Grietje 3, Dirk 3/4Afbeelding
fol.25Groot, Sjoerd Tomas de, FerwerdKlaas 12, Tomas 9, Tjitske 7, Maaike 5, Dirk 2Afbeelding
fol.36Haan, Jan Franses kinderen de, Ferwerd Gerrit Jacobs Wester als stiefvader van de kinderen van zijn vrouwFrans 26, Bouwe 21 (* 16-07-1790 v. Jan Franses en Antje Saapes)Afbeelding
fol.4vHalbersma, Sijmen Sjoerds, FerwerdFettje 10, Klaas 8, Sjoerd 1Afbeelding
fol.4Hallema, Gerrit Worps, FerwerdMinke 8, Trijntje 7, Zijtze 2½Afbeelding
fol.24vHarkema, Harmen Baukes, FerwerdBauke 7, Jetske 4½Afbeelding
fol.18Haijema, Haije Pieters, FerwerdAfbeelding
fol.32vHaijema, Marten, FerwerdSijtske 22½, Johannes 21, Trijntje 16 1/4, Luitzen 14½, IJmkje 4 3/4, Jan 2½Afbeelding
fol.15vHellinga, Grietje Martens, FerwerdIJmkje 25, Grietje 32(van ?), Martje 5Afbeelding
fol.11Hettema, Andrijs Hettes, FerwerdHette 25, woonplaats onbekend, Sijke 19, Baukje 15, Jan 17, Klaaske 13, Pietje 10, Antje 7, Jantje 4Afbeelding
fol.6Heijde, Wieger Baukes van der, FerwerdBauke 2½Afbeelding
fol.6Heijenga, Jacob Sipkes, tekent "Hijenga", FerwerdRomke 12, Sipke 7Afbeelding
fol.34vHiddema, Jan Hiddes, FerwerdAfbeelding
fol.8vHima (Heima), Jan Heins (tekent Hima, ambt. Heima), FerwerdPietje 24, Hein 14Afbeelding
fol.22Hoek, Tijs Harmens van der, FerwerdHarmen 2½, Gerrit 1Afbeelding
fol.10Hoekstra, Aant Berends, FerwerdBaen 30, Hijke 35Afbeelding
fol.38vHoekstra, Cornelis Liebes, FerwerdAfbeelding
fol.25Hoekstra, Meinte Jans, FerwerdRoelof 14, Jan 13, Lieuwe 8, Jacob 2Afbeelding
fol.37Hof, Sijtze Cornelis, FerwerdCornelis 4, Klaaske 1Afbeelding
fol.9Hohle, Johannes, FerwerdAfbeelding
fol.22vHolwerda, Johannes Pieters, FerwerdAfbeelding
fol.27vHoogendijk, Klaas Pieters, FerwerdJan 32, Oege 31, Pieter 27, Tomas 25, Janke 23, Lijsbert 17, Sjoukje 14, Lammert 12, Froukje 10Afbeelding
fol.30vHoogland, Bienze Pieters, FerwerdIJttje 6, Pieter 4, Jan 1Afbeelding
fol.38vHoogland, Pieter Watses kinderen, FerwerdPier 18, Johannes 15 Roorda, Jacob Bottes, als administrator over de kinderen van Pieter Watses HooglandAfbeelding
fol.31vHoogland, Watze Pieters, FerwerdSijtske 6, Antje 5, Pieter 3/4Afbeelding
fol.29Hoogterp, Maaike Jetzes, FernwerdFokke 22, Jetze 21, Willem 20Afbeelding
fol.21Hoogterp, Tjalle Tijssens, FerwerdRiemke 3/4Afbeelding
fol.18vHouwsma, Klaas Jans, FerwerdAntje 1Afbeelding
fol.5Huisenga, Ale Renses, FerwerdAfbeelding
fol.25IJver, Jasper Eintes van den, tekent "IJver", FerwerdEinte 12, Lieubbe 10, Vroukje 8, Saeske 6, Riemke 12 wekenAfbeelding
fol.15vJansma, Alle Pieters, FerwerdAntje 2½, Tjitske ¼Afbeelding
fol.9vJansma, Jan Meintes, FerwerdWijke 16, Leentje 14, Meindert 9, Nuttert 7, Baukje 3, Trijntje ¼Afbeelding
fol.34vJennema, Hendrik Pieters, FerwerdAntje 27, Pietje 23, Pieter 13Afbeelding
fol.1Jong, Wopke Sjoerds de, FerwerdSjoerd 8, Sijtze 5, Trijntje 1Afbeelding
fol.27Jongsma, Sijmon Sijtzes, FerwerdSijtze 19, Claas 17, Antje 14, Trijntje 10, Joukje 8, Jan 6Afbeelding
fol.23vJonkman, Wijbe Nannes, FerwerdJacob 8, Klaaske 6Afbeelding
fol.11vKienstra, Kristiaan Franses, FerwerdFrans 31, Hittje 32, Leeuwarden, Sibbeltje 16Afbeelding
fol.31Kienstra, Pieter Jans, FerwerdAfbeelding
fol.33vKlaver, Andrijs Roelofs, FerwerdPietje 8½, Jeltje 7½, Roelof 6½, Antje 4½, Meindert 2½, Doeitje 2½, Maaike 3 maandenAfbeelding
fol.19vKlaver, Sijbe Roelofs, FerwerdgeenAfbeelding
fol.32vKlein, Johannes Johannes, FerwerdGiesbert 13, Johannes 9, Tjitske 2Afbeelding
fol.3vKollum, Jan Gerks, FerwerdAfbeelding
fol.18Kroes, Gerrit Jans, FerwerdAfbeelding
fol.15Kroes, Hendrik Jans, FerwerdWijtse 14, Jan 11, Aldert 5, Trijntje 3, Antje 2, Lieuwkje ¼Afbeelding
fol.13vKrol, Dirk Jans, FerwerdAfbeelding
fol.11Kuipers, IJtske Jans, FerwerdAize 24, doel de verklaring, Trijntje 22 (w.g. A.H. Cupers)Afbeelding
fol.21vLeo, Frans Ottes, FerwerdTettje 22, Hogebeintum, Otte 20, Trientje 16Afbeelding
fol.3Leij, Rienk Jans van der, FerwerdJan 19, Dieuwke 14, Johannes 11Afbeelding
fol.10Lienstra, Harmen Reimers, tekent "Lijnstra", FerwerdRiemer 1/2Afbeelding
fol.37vLoon, Taekele Tjeerds van, FerwerdGerritje 6, Wopkje 6, Sjoertje 3Afbeelding
fol.19Looxma, Age, FerwerdJohannes 15, T.M.T. Looxma 4Afbeelding
fol.26vLouwerman, Lolle Louws, FerwerdPieter 20, Janke 15Afbeelding
fol.13vLijkelama, Nanne Lijkeles, FerwerdLijkele 21, Johannes 20, Klaas 16, Tietje 11Afbeelding
fol.18vMan, Dirk Dirks de, FerwerdAntje 10, Jacoba 8, Baukje 6, Pijttje 4½, Dirkje 2½, Renske 2½Afbeelding
fol.32Meekma, Cornelis Jacobs, FerwerdJacob 1/4Afbeelding
fol.28Meekma, Jacob Cornelis kinderen, Ferwerd, Dirk Crol treedt op als administrator over de kinderen van Jacob Cornelis, FerwerdSjoerd 26, Johannes 21, Sijtske 19Afbeelding
fol.23Meekma, Klaas Jacobs, FerwerdJacob 1/2Afbeelding
fol.37Meulen, Sijmon Eeltjes van der, FerwerdEeltje 29, Fettje 28, Anne 21, Gerrit 14(v. ?) Antje 6, Sijmon 3½, Jelle ¼Afbeelding
fol.32Meij, Foppe Jans van der, FerwerdJan 4, Romke 2Afbeelding
fol.14vMeijer, Rindert Jans, FerwerdJan, WorkumHessel 16, FerwerdAfbeelding
fol.5vMeijer, Sasker Eintes kinderen, stiefvader D.GerritsGrietje 25, Janke 23, Rinze 21 (geb 25 jan 1790)Afbeelding
fol.24Miedema, Harmen Keimpes, FerwerdKeimpe 39, Claas 33(v. ?) Harmen 18, Maaijke 16, Tjitske 9, Trientje 6, Tjitske 1Afbeelding
fol.15Miedema, Nanne Meinderts, FerwerdTrijntje 7½, Meindert 3½, Janje 2½Afbeelding
fol.20Nijp, Christoffel Jacobs, Ferwerd . Tekent NiepTrijntje 29, Jacob 27, Aaltje 24, Haaike 19½, Doetje 16, Jan 13, Doeke 10, Reinder 7, Jantje 3(v. Jacob) Boukje 3/4Afbeelding
fol.36vOenstra, Oebele, FerwerdGaeske 9Afbeelding
fol.35vOlivier, Louw Alefs, FerwerdAkke 5, Gertje 3, Alef 2, Antje 3 wekenAfbeelding
fol.35Oosterwal, Sijmon Dirks, FerwerdAfbeelding
fol.23vOoijes, Jan Jansen, FerwerdMaaike ?, Jan ?Afbeelding
fol.14vPapma, Johannes Fransens, FerwerdFrans 36Johannes 2½, Brand 1Afbeelding
fol.9Pasma, Jacoba Klaases, FerwerdGertje 18, Lieuwkje 14, Ruurd 10Afbeelding
fol.30Plantinga, Cornelis Harrits, FerwerdRenske 13, Lijsbert 11, Jacob 8, Afke 7, Aukje 4, Trijntje 1Afbeelding
fol.4vPloeg, Baukje Gerbens van der, FerwerdLieuwe 27, Antje 22, Akke 20Afbeelding
fol.21Ploeg, Hillebrand Pieters van der, FerwerdJetske 19, Pieter 17, Andries 9, Antje 13, Sieds 2Afbeelding
fol.12vPloeg, IJtje Tjeerds van der, FerwerdTjeerd 19, Blija, Wintje 16, Trijntje 12½Afbeelding
fol.29vPolma, Jan Sijbes, FerwerdSijbe 15, Rinske 13, Jesseltje 12, Gerrittje 10, Gerrittje 5, Jan 3, Gerlof 1Afbeelding
fol.20Pompsma, Wijpkje Alles, FerwerdMaaike 33. (die krijgt familienaam "Boersma", zie: Maaike Boersma)Afbeelding
fol.2Poorta, Leendert Jans, FerwerdAfbeelding
fol.29vPortma, Jildert Pieters, FerwerdPieter 13, Hendrik 16, Reino 13, Tietje 11, Aaltje 6, Jacob 1Afbeelding
fol.37vPosthumus, Cornelis Jorrits, FerwerdAfbeelding
fol.17vPostmus, Antje Taekes, Ferwerd6. Voor de kinderen de naam "Smeding"Afbeelding
fol.6Postmus, Taeke Taekes, Ferwerd. Ambt. "Pasmus"Aaltje 33, IJbeltje 29, Marrum, Fokeltje 28, Marrum, Hettje 25, Taeke 21Afbeelding
fol.2vRam, Johannes Klaazes, FerwerdKlaas 25, Lammert 23, Rinze 20, Leeuwarden, Hendrik 16, Trijntje 12(v. ?) Grietje 2, Johannes 1/4Afbeelding
fol.36Regnerius, Tunis Jacobs, FerwerdAfbeelding
fol.27Reitsma, Binne Pieters, FerwerdPieter 8, Cornelis 4Afbeelding
fol.30Riemersma, Hendrik Gerrits, FerwerdGerrit 14, Renske 8, Riemke 6, Catrina 6, Cornelis 3, IJttje 1Afbeelding
fol.17Riesema, Baukje AEbes, FerwerdPieter 46, Jan 40, Claas 25(v. ?) Trientje 9, Baukje 8, Maaijke 4Afbeelding
fol.6vRijpma, Lolke Andries, FerwerdAfbeelding
fol.31vRijpma, Ritske Liebes, FerwerdHarmen 14Afbeelding
fol.32Rijpma, Ruurd Ruurds, FerwerdRuurd 16, Paulus 13, Jouke 8Afbeelding
fol.31Rijpstra, Pieter Martens, FerwerdMartsen 2, Jan 1Afbeelding
fol.29vRijpstra, Sipke Ruurds, FerwerdHarmen 30, Tjetske 27, Aaltje 25, Ruurd 21, Evert 18Afbeelding
fol.23Roorda, Jacob Bottes, FerwerdMartinus 19, Dirkje 16, Wijtske 12, Attje 10, Jacob 5Afbeelding
fol.20vRoorda, IJzak Alberts, FerwerdHinke 1¼Afbeelding
fol.9vSchaaf, Jouke Johannes van der, FerwerdJohannes 32, Sake 28, Pieter 24, Meindert 19, Geiske 26(v. Johannes) Jouke 6, Ate ½Afbeelding
fol.7Schipper, Jan Jans, FerwerdAkke 33, Jan 26, Taeske 24, Sijbe 22Afbeelding
fol.37vSijlstra, Sjieuwke Japers, weduwe Bonga Pieter J.4, FerwerdAfbeelding
fol.12vSikkema, Douwe Pieters, FerwerdPieter 26Afbeelding
fol.2vSjordema, Jan Lubberts, FerwerdLubbert 4Afbeelding
fol.17vSmeding, Jacob Douwes, weduwe, Antje Taekes, FerwerdWillemke 23, Douwe 27, Aaltje 18, Taeke 13, Tjitske 11, (geb. 5 okt. 1800) Rintske 8Afbeelding
fol.16vSment, Baukje Johannes, FerwerdWillemke 30, Janke 16, Fredrik 10Afbeelding
fol.34Smid, Dirk Boukes, FerwerdBauke 12, Sibbeltje 10, IJttje 8, Jacoba 5Afbeelding
fol.8Smid, Tomas Tjalles, FerwerdTjaltje 16, Wijke 13Afbeelding
fol.5vSpaak, Sijmen Tjeerds, FerwerdJantje 35, Beitske 29, Tjeerd 22, Grietje 14, Klaas 7Afbeelding
fol.29Speulstra, Fintje Ottes, FerwerdOtte 23, Lieuwe 18Afbeelding
fol.3Stienstra, Anne Gerrits, Ferwerd. Tekent "Strienstra"Grietje 10, Gerrit 5, Jantje ¼Afbeelding
fol.13vStolte, Mink Klases, FerwerdDirkje 8, Klaaske 7, Tettje 5, Klaas 3, Berber 1½Afbeelding
fol.18Swart, Tjerk Pieters, FerwerdPieter 5Afbeelding
fol.19Tadema, Pieter Botes, FerwerdBote 16, Gertje 13, Meindert 10, Ruurd 3, Mettje 1Afbeelding
fol.21Tasma, Tjipke Jelis, FerwerdJan 4 3/4Afbeelding
fol.22Terpstra, F.M. weduwe, Akke Tjipkes, FerwerdAfbeelding
fol.31vTilma, Pier Jans, Ferwerd. Ambt:"Tillema"Jan 28, Sijberen 25, Gerlof 22, Hiltje 19Afbeelding
fol.38Velde, Jan Willems van der, Ferwerd Watze Pieters Hoogland als armvoogd van Ferwerd voorJan Willems, een wees, FerwerdAfbeelding
fol.10vVelde, Kornelis Gerbens van der, FerwerdGerben 37Kornelis 17, Jan 11, Jouke 9, Trijntje 6, Watze 4Afbeelding
fol.34Velde, Marten Klazes, FerwerdKlaas 15, Jochum 13, Saape 9, Anne 8, Janke 4Afbeelding
fol.38Velde, Pieter Klazes van der, Ferwerd Watze Pieters Hoogland als armvoogd van Ferwerd voorPieter Klaases, een wees, FerwerdAfbeelding
fol.10vVelde, Sake Gerbens van der, FerwerdTrijntje 27, Fettje 23, Gerben 15, Klaaske 11Afbeelding
fol.30vVelde, Tomas Klazes van der, FerwerdAfbeelding
fol.36vVinnema, Pieter Gerrits, FerwerdAntje 11, Saake 8, Gerrit 6, Janke 3Afbeelding
fol.14Vlietstra, Auke Jacobs, FerwerdSjoukje 10, Mintje 6, Jelmer 5Afbeelding
fol.16vVoersma, Tjitske Jans, FerwerdKlaaske 13, Jan 12, Sas 9Afbeelding
fol.16Vries, Aldert Harmens de, FerwerdHarmen 26, Sipke 24, Jouke 20, Aaltje 11Afbeelding
fol.2Vries, Bindert Wiegers de, FerwerdAfbeelding
fol.5vVries, Dirk Gerrits de, FerwerdAlbe 19, Rinske 16, Jan 14Afbeelding
fol.8Vries, Hendrik Alberts de, FerwerdAfbeelding
fol.28Vries, Jippe Hendriks de, FerwerdEeke 10, Hendrik 3/4Afbeelding
fol.33Vries, Louw Alberts de, FerwerdAlbert 10, Anne 4, Antje 1/2Afbeelding
fol.4vVries, Meindert Gerrtis de, FerwerdAfbeelding
fol.24vVries, Ruurd Gerrits de, FerwerdPieter 25, Grietje 11(v. Pieter) Ente 3¼, Jan 1½Afbeelding
fol.23Vries, Sijtze Gaeles de, FerwerdGaele 12, Janke 10, Andrijs 8, Trijntje 5, Pietje 2, Sjoukje 8 wekenAfbeelding
fol.38Waf, Pieter Johannes, weeskind, Ferwerd. Armvoogd Watse Pieters HooglandAfbeelding
fol.36Wagenaar, Mient Hendriks, FerwerdMinke 12, Hendrik 11, Jan 8, Reinder 6, Ale 5, Reinouw 4Afbeelding
fol.3Wal, Dirk Jans van der, FerwerdWatze 20, Aaltje 17, Anne 13, Romke 11, Antje 6, Jan 9 maandenAfbeelding
fol.17vWal, Jan Sipkes van der, FerwerdJan 18Afbeelding
fol.38vWal, kinderen Sieds Doedes van der, voogd: Watse Pieters Hoogland, armvoogd, FerwerdBregtje 16, Akke 14, Ritske 14, Gerben 12Afbeelding
fol.13Walle, Nuttert Tijssens de, FerwerdTijs 40Jantje 17, Wikje 14, Gelske 9, Nuttert 6, Andrijske 3, Geeltje ¼Afbeelding
fol.12Walle, Romke Tijssens de, FerwerdGelske 43Afbeelding
fol.17Walle, Sake Tijssens de, FerwerdHendrik 35, Tijs 33(v. Hendrik) IJttje 6, Johantje 3; (v. Tijs) Andries 2Afbeelding
fol.12Walle, Tjisse Tijssens de, FerwerdTijs 31, Douwe 29, Getske 25(v. Tijs) Jantje 6, Tjisse 5, Fokeltje 3, Anne 1, Douwe 1; (v. Douwe) Antje 1Afbeelding
fol.23vWallendal, Oetsen Jacobs, FerwerdJacob 34Klaaske 4, Hans 2Afbeelding
fol.12Walstra, Tjepke Hendriks, FerwerdAfbeelding
fol.9Walstra, Wopke Minkes, FerwerdMelle 6 3/4Afbeelding
fol.21vWendelaar, Mient Teunis, FerwerdNeeltje 28, Oudkerk, Trijntje 26, WartenaAfbeelding
fol.35vWester, Gerrit Jacobs, FerwerdJohannes 9Afbeelding
fol.32vWesterveld, Beerend Jans, FerwerdJan 30, Barendina 27, Elisabet 22, Geertruida 23, Anna Catrina 18Afbeelding
fol.21vWierda, Anne Sijtzes, FerwerdSijke 19, Auke 17Afbeelding
fol.16vWierda, Jan Sijtzes, FerwerdSijtze 22, Sijke 19, Welmoed ?, Nieske 13, Gaele 10Afbeelding
fol.14Wierdsma, Martinus Gerlofs, FerwerdGerlof 8, Marike 6, Grietje 3Afbeelding
fol.1Wiersma, Dirk Gerlofs, FerwerdAtje 6, Gerlof ?, Pieter 1Afbeelding
fol.33vWiersma, Gosse Gaffes, FerwerdGosse 31, Jouke 27, Trijntje 28, Lijsbert 21, Sjoukje 19, IJtske 16(v. ?) Akke 3Afbeelding
fol.20vWiersma, Hessel Johannes, FerwerdAfbeelding
fol.20vWiersma, Jan Johannes, FerwerdAfbeelding
fol.22Wiersma, Klaas Gerlofs, FerwerdMarijke 9, Pietje 6, Trijntje ¼Afbeelding
fol.30Wiersma, Wieger Wiegers, FerwerdAntje 22, Sijke 19, Grietje 16, Jarig 11Afbeelding
fol.11Wijnstok, Jan Jansen, FerwerdAfbeelding
fol.5Wijnstok, Lieubbe Jans, FerwerdGertje 24, Klaas 18, Akke 13, Jantje 8Afbeelding
fol.6vWijnstra, Ate Oenes, Ferwerd. Tekent "Wienstra"Jasper 25, Welmoed 21, Eke 15Afbeelding
fol.20Wortelaar, Bauke Freerks, FerwerdSjieuwke 8, Trijntje 7, Freerk 4Afbeelding
fol.1Wijmstra, Bauke Jentjes, FerwerdTrijntje 38, Tijs 36, Jenke 28, Jentje 25Afbeelding
fol.33IJpeij, Klaas Willems, FerwerdWillem 27, Frans 24, Sijtze 20, Anne 16(van ?), Grietje 6, Tjaltje 4, Klaas 2Afbeelding
fol.17vZeilstra, Tjeerd Hoites, FerwerdTjipke 52, Rinske 54(v. Tjipke) Tjeerd 23, Teite 16, Anne 7Afbeelding
fol.4Zijlstra, Sijtze Hendriks, FerwerdHendrik 27, Boukje 22, Tjeerd 16, Antje 11Afbeelding