Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project/Familienamen 1811 (Blija)

Watchers
Share

Note: Reformatted from Tresoar, with y/Y changed to ij/IJ; for the purposes of linking names to the Ferwerderadeel and Leeuwarderadeel Project

Back to Ferwerderadeel

Blija

fol. naam kinderen kindskinderen
49Aalzum, Hendrik Bouwes van, HogebeintumAfbeelding
9Abbinga, Abe Abes, BlijaAfbeelding
8Abbinga, Gerben Abes, BlijaAbe 12, Sas 10, Harmen 8, Sjoukje 5, Tjitske 2Afbeelding
48vAkkermans, Alle Sijmons, LichtaardSipke 12, IJtske 9, Trijntje 5Afbeelding
46vAlgera, Gerke Gerbens, ReitzumFoekje 34, Tijtje 20, Eelkje 18, Grietje 14Afbeelding
20vAlma, Sake Sjoerds, BlijaTjitske 9, Janke 8, Sjoerd 7, Jan 6, Gosse 4Afbeelding
4vAmelander, Bokke Jacobs, BlijaAntje 1Afbeelding
23Ark, Pieter Pieters van der, BlijaJitske 11, Trijntje 7, Gerlof 9 maanden, Pieter 9 maandenAfbeelding
2vBakker, Claas Lieuwes, BlijaTrijntje 7, Lieuwe 2Afbeelding
24vBakker, Hidde Pieters, BlijaAaltje 33, Pieter 22Gertje 1Afbeelding
24Banga, Jan Idses, BlijaAntje 6, Ids 1Afbeelding
15Beintum, Willem Klases, BlijaGrietje 42, Klaas 37, Doetje 34, Wintje 32, Jan 26, Gerrit 23Willem 10, Trijntje 8, Gerritje 6, Japke 4, Gerlof 2, Gertje 1Afbeelding
22vBekema, Beern Sjoerds, BlijaJan 31, Janke 28, Sjoerd 22, Abe 19Afbeelding
3Blijstra, Jan Klazes, BlijaAfbeelding
40Boer, Johannes Sijdses de, JislumSijtske 4Afbeelding
23vBoersma, Bokke Cornelis, BlijaCornelis 8, Jakle 6, Klaas 6Afbeelding
19Boersma, Evert Cornelis, BlijaAntje 22, Cornelis 18, Jacob 16, Jitske 15, Jakle 12, IJtje 11, Johannes 8, Evert 6Afbeelding
23vBoersma, Fokke Pieters, BlijaHarmen 13, Rinske 9, Trijntje 1Afbeelding
41vBoersma, Hendrik Pieters, JislumFoekje 17, Antje 14Afbeelding
19vBoersma, Jakle Cornelis, BlijaAfbeelding
16vBoersma, Jan Cornelis, BlijaNijnke 9, Cornelis 8, Trijntje 5, IJtje 2Afbeelding
31Boersma, Pieter Pieters, WanswerdPieter 5, Sjeuke 2, Eeltje 2 wekenAfbeelding
27vBoersma, Rinse Fokkes, WanswerdAfbeelding
33vBoersma, Steven Andries, WanswerdTaeke 40, Antje 34, Jan 32, Jitze 28, Akke 25, Jitske 22;Afbeelding
37vBoersma, Sijbe Andries, WanswerdVroukje 8, Tjitske 6, Andries 4, Klaaske 1Afbeelding
13vBoes, Sijtze Eeltjes, BlijaIJtske 18, Tijtje 16, Lijsbet 13, Eeltje 9, Ruurd 6Afbeelding
30Bogaart, Willem Hendriks, WanswerdAfbeelding
4Bokkenga, Hendrik Bokkes, BlijaMaaike 26, Pijtje 21, Bokke 19, Otte 17, Klaas 13, Tjitske 10, IJmkje 5Afbeelding
3vBokkenga, Pieter Bokkes, BlijaMinke 19, Maaike 14Afbeelding
23vBolma, Aldert Hessels, BlijaAfbeelding
9Bontekoe, Taeke Gosses, BlijaAkke 11, Gerrit 9, Riemke 7, Gosse 4, Antje 2Afbeelding
50vBoonstra, Folkert Ruurds, HogebeintumFokke 27, Jelke 21, Anne 17Afbeelding
45vBosch, Gerrit Lieuwes, ReitzumPiebe 19, Jan 17, Fetze 13, Aant 10, Aaltje 8, Trijntje 1Afbeelding
51Bouwma, Cornelis Scheltes, HogebeintumSchelte 28, Pier 25Afbeelding
51Breuls, Lambertus Ellerts, HogebeintumElle 6, Epke 4, Maaike 2Afbeelding
19vBroersma, Feijke Melles, BlijaPierAfbeelding
53vBroersma, Jan Melles, HogebeintumAfbeelding
36vBrouwer, Gileam Hansen, WanswerdAfbeelding
1Brouwer, Petrus Pzn., BlijaAmelia Johanna 36, Petronella Juliana 32, Fokalijna 26Afbeelding
24Bruinsma, Bruin Geerts weduwe, Hendrikje Sijbrens, BlijaGeert 7, Melle 5, Sijtske 1Afbeelding
17vBuis, Eeltje Gerrits, BlijaGertje 1/4Afbeelding
39vBuma, Klaas Sierks, JislumGrietje 35, Akke 30Afbeelding
40Buma, Menze Hendriks, Jislum broer. OegeAfbeelding
17Burmania, Cornelis DirksJan 12, Dirk 10, Auke 9Afbeelding
17Burmania, Tjeerd Dirks, BlijaPieter 17, Dirk 14Afbeelding
49Cuipers, Pieter Dirks, HogebeintumEelke 9, Rinske 5, Lieukje 3, Dirkje 1Afbeelding
43Damsma, Pieter Wijbrens, GenumPieter 18, Gertje 17, Hiaere 4Afbeelding
21vDamstra, Dirk Jans, Blija (Door comparitie van zijn broer Pieter)Afbeelding
21vDamstra, Pieter JansJeltje 8, Jitske 4Afbeelding
5vDijk, Lieuwe Reitzes van, BlijaJan 13, Lijsbet 10, Antje 6, Janke 4, Goffe 1Afbeelding
20vDijkma, Johannes Sijmons, BlijaSjoerdtje 2Afbeelding
29Dijkstra, Abe Lamberts, WanswerdJacob 20, Baukje 20, Antje 17, Lambert 14Afbeelding
41Dijkstra, Cornelis Willems, JislumWillem 18, Pieter 15Afbeelding
45vDijkstra, Jilt Pieters, ReitzumAfbeelding
17vDijkstra, Sijmon Taekes, BlijaTaeke 32, Anne 25, Lijsbet 23(van ?) Jan 6, Sijmen 4Afbeelding
52vDijkstra, Tjeerd Sjoerds, HogebeintumAfbeelding
47vDistra, Jan Tjallings, LichtaardAfbeelding
34vDouwma, Jan Sijbrens, WanswerdJanke 45Afbeelding
34Douwma, Sijbren Oedses, WanswerdLieukje 25, Oeds 23, Jan 8Afbeelding
6Dreijer, Aris Arjens, BlijaPieter 9, Arjen 6, Jacob 4, Aris ½Afbeelding
16Dreijer, Fopke Arjens, BlijaArjen 7, Aaltje 5, Marten 2Afbeelding
7Dreijer, Gerben Arjens, BlijaAfbeelding
20Dreijer, Pieter ArjensArjen 20, Coenraad 15 Familienaam niet opgegeven/ingeschrevenAfbeelding
41Driesem, Pieter Popkes, JislumRinske 10, Pier 7, Geeltje 6, Pietje 2Afbeelding
28vEidema, Sas Minnolts, WanswerdAfbeelding
1vEisma, Jilje Jurjens wed., Rinske Jans, BlijaJan 25, Jurjen 23, IJebeltje 21, Tijttje 19, Leeuwarden, Cornelis 15, (dochter van Jilje Jurjeus ovl Hindeloopen 10 mei 1801) Rinske Jans, (in 1824 arbeidster Blija)Afbeelding
11Ekema, Dirk Pieters, BlijaEke 46, Tomas 44, Grietje 34;(van ?) Trijntje 7, Paulus 3, Jacob ½Afbeelding
8vElzinga, Hendrik Lucas, BlijaMientje 13, Taetske 8, Pijtje 4Afbeelding
48vFaber, Abraham Sijbrens, LichtaardAfbeelding
35Faber, Jan Fransen, WanswerdAntje 12, Frans 9, Sipke 7, Rinske 6, Wijbren 3, Jan 1Afbeelding
44vFaber, Jan Tjommes, GenumTjomme 36, Andries 3, Hendrik 30Afbeelding
40vFaber, Johannes Jans, WanswerdAntje 4Afbeelding
2Faber, Johannes Luitjens, BlijaAfbeelding
13vFeenstra, Albert Jans, BlijaAfbeelding
54vFennema, Cornelis Sjoerds, HogebeintumJohannes 13Afbeelding
54Fennema, Tiette Hansen, HogebeintumAfbeelding
33Ferwerda, Jan Willems, WanswerdWillem 27, Tijs 25, Evert 20Afbeelding
43vFerwerda, Sjoerd Eiberts, GenumAfbeelding
5Folkertsma, Eeltje Johannes, BlijaSijmke 19, Trijntje 17, Johannes 15, Grietje 14, Bote 13, Baukje 13, Klaaske 11, IJnske 6, Klaas 3Afbeelding
8vFolkertsma, Piebe Johannes, BlijaJohannes 21, Otte 19, Sijmke 14, Folkert 9, Pijtje 5Afbeelding
12vGilles, Fredrik, BlijaElizabet Petronella 14, Catarina 13, Hillegenda 11, Lambertus 6, Jacobus 4, Anna 2Afbeelding
33vGraanstra, Pieter Johannes, WanswerdAfbeelding
10Grofsmid, Aede Andries, BlijaPijtje 5, Tabe 3 wekenAfbeelding
9vGrootje, Gerben Alberts, BlijaAfbeelding
44vHaan, Hattum Pieters de, GenumAfbeelding
42vHaas, Jitze Cornelis de, GenumTrijntje 11, Andries 1Afbeelding
32vHaas, Rinze Cornelis de, WanswerdJan 7, Cornelis 4, Akke 1Afbeelding
11vHalbetsma, Sjoerd Sijmons, BlijaAntje 44, Sijmon 43(van ?) Klaas 6, Tetje 8, Sjoerd 1Afbeelding
42vHansma, Dirk Johannes, GenumAfbeelding
28Hansma, Gosse Johannes, WanswerdRixtje 10, Johannes 4Afbeelding
21Hartmans, Jorrit Hartmans weduwe, Maaike Reinders, BlijaHiske 36, Dieuke 28, Hartman 26, Gertje 22Afbeelding
22Hartmans, Reinder Jorrits, BlijaJorrit 10, Pieter 8, Maaike 5, Johanna 2Afbeelding
25Havinga, Hendrik Clases, BlijaBaukje 23, Klaas 19, Jan 11Afbeelding
20Havinga, Jan Clases, BlijaLijsbet 24, Romke 22, Grietje 19Afbeelding
5Heckman, Beern, BlijaAnneke 16Afbeelding
49vHeide, Gerrit auf ter, HogebeintumAfbeelding
12Heide, Tjeerd Geerts van der, BlijaAfbeelding
30Hellema, Lijkele Wijgers, WanswerdWijger 8, Akke 6, Grietje 4, Wijtske 1Afbeelding
5vHellinga, Abe Sierks, BlijaTrijntje 7, Wijtske 2Afbeelding
1Hellinga, Anne Sijmens, BlijaSijmen 12, Jitze 9, Trijntje 4, Antje 1Afbeelding
3vHellinga, Feijke Annes, BlijaTrijntje 25, Anne 23, Itske 18, Bote 17Afbeelding
50vHellinga, Ids Annes, HogebeintumAfbeelding
19Hellinga, Jurjen Sierks, BlijaSierk 7, Pieter 4Afbeelding
50Hellinga, Jurjen Sijmons, HogebeintumAfbeelding
17vHiddinga, Pieter Paulus, BlijaJan 7, Harmen 4Afbeelding
15vHoekema, Sijtze Eintes, BlijaLuitske 19, Grietje 16, Maaike 14Afbeelding
44Hoekstra, Binne Binnes, GenumAfbeelding
52Hoekstra, Louw Lieubbes, HogebeintumAfbeelding
49vHoekstra, Marten Fokkes, HogebeintumAfbeelding
16vHoekstra, Uilke Jans, BlijaAfbeelding
32vHoekstra, IJtzen Klazes, WanswerdKlaas 2Afbeelding
44Hofman, Sierk Cornelis, GenumAfbeelding
53Holwerda, Taeke Ulbes, HogebeintumUlbe 26, Maaike 25, Gerrit 23, Pieter 19, Albertje 15Afbeelding
35vHooghiemstra, Taeke Pieters, WanswerdAfbeelding
10Hoogstra, Rinse Ekes, BlijaEke 36, Cornelis 26, Fokeltje 22Afbeelding
44Hoornsma, Andries Feijes, GenumAndries 21, Akke 20Afbeelding
38Hornstra, Klaas Klases, WanswerdSteven 4, Klaas ½Afbeelding
46vHuizinga, Haring Jeltes, ReitzumJelte 17, Willem 9, Grietje 5, Geeske 2Afbeelding
22vHuizinga, Hendrik Willems, BlijaAfbeelding
29Huizinga, Tomas Baukes, WanswerdSijtske 12, Baukje 10Afbeelding
28vIdzinga, Dirk Pieters, WanswerdHessel 27, Pieter 24Afbeelding
53IJzenbeek, A. weduwe, B.J. de Schepper, HogebeintumAfbeelding
35vJaarda, Jarig Minnolts, WanswerdAfbeelding
27vJansma, Andries Willems c.s., Wanswerd geen kinderen zuster: Antje broers: Oeble, Harmen 14-3-1812Afbeelding
11vJansma, Igle Jans, BlijaJan 16, Hiltje 12, Ane 8, Fokeltje 4Afbeelding
6vJansma, Pier Tjeerds, BlijaBaatje 17, Pieterkje 15Afbeelding
34vJansma, Wijbren Sipkes, WanswerdAntje 18, Jan 15, Lijsbet 13, Sipke 11Afbeelding
45vJoha, Pieter Aukes, ReitzumSjoukje 9, Maria Louise 11, Thomas 5, Antonius 3Afbeelding
45Joha, Thomas, ReitzumMaria 37, Antonius 32Afbeelding
52vJong, Frans Jans de, HogebeintumAfbeelding
21vJong, Jacob Anes de, BlijaAfbeelding
45Jong, Jan Sijmons de, ReitzumFoekje 34, Sijmon 21Afbeelding
24vJong, Sjoerd Clases de, BlijaKlaas 11, Janke 9, Dirk 6, Eke 3 wekenAfbeelding
8Jong, Sijmen Aukes de, BlijaBaukje 17, Antje 15, Auke 13, Gelt 8Afbeelding
47Jong, Sijmon Klases de, LichtaardKlaas ½Afbeelding
32vJong, Wilhelmus Jans de, WanswerdMinke 3, Katrina 2, Bote ½Afbeelding
49Jong, Willem Harmens de, HogebeintumHarmen 3, IJtje 1Afbeelding
40vJong, Wijtze Jitzes de, JislumBeitske 16, Jitze 14, Trijntje 11, Hendrik 9, Klaas 1, IJpe 8 wekenAfbeelding
53Jong, IJede Jans de, HogebeintumJan 4, Jetske 1Afbeelding
33Jongsma, Sipke Wijbrens, WanswerdDieuke 48, Wijbren 45, Grietje 46Afbeelding
14vJongsma, Ulbe Sipkes, BlijaAfbeelding
6Jonker, (Teede) Tiede Jans, BlijaAfbeelding
6vJonker, Bartel Jans, BlijaJan 1Afbeelding
38vJousma, Sijmen Tijssen (tekent Jousma, ambt.: Jausma), JislumWopke 18, Tijs 14, Taetske 9Afbeelding
32Kalma, Dirk Bouwes, WanswerdAfbeelding
18Kamminga, Bokke Pieters, BlijaAfbeelding
21vKamstra, Tijs IJpes, BlijaTijtje 28, IJpe 26, Remkje 23, Saake 20, Dirkje 18Afbeelding
11Keizer, Christoffel, BlijaAfbeelding
28Keuning, Tjeerd Clases, WanswerdWijpke 18Afbeelding
18vKienstra, Frans Jans, BlijaAfbeelding
36Kingma, Dirk Botes, WanswerdAfbeelding
33Kingma, Gosse Jans, WanswerdJan 6, Albert 4Afbeelding
37vKingma, Jan Jacobs, WanswerdAfbeelding
35Kingma, Jan Johannes, WanswerdJitske 28, Johannes 25, Aede 23, Jacob 21, Lieuwe 18, Trijntje 15, Gosse 12, Jinze 3, Tijtje 3, Antje 2Afbeelding
37Kingma, Jitze Jacobs, WanswerdJacob 3/4Afbeelding
6Klok, Jacob Johannes, tekent \"Klak\", BlijaJohannes 46, Jan 43, IJtje 39, Grietje 31, Tjerk? 26, Anne 25;(v. ?) Jan 18, Wijtske 8, Wijbe 4, Jacob 1, Minke 1Afbeelding
3vKooistra, Douwe Bokkes, BlijaAfbeelding
7Koopmans, Jan Gelts, BlijaHoukje 12, Baukje 9, Trijntje 8, Maaike 4Afbeelding
54vKoopmans, Klaas Jacobs, HogebeintumAfbeelding
8Koopmans, Pieter Gelts, BlijaGelt 30, Folkert 27Gelske 8, Pieter 5, Nieske 3Afbeelding
48Kooij, Piebe Hedsers van der, LichtaardAfbeelding
48vKooijker, Jilt Minnes, LichtaardAfbeelding
1Krop, Jan Sijbrens, BlijaKeimpe 36, Sijbren 30, Sijtske 25(v. ?) Wijke 6Afbeelding
13Landsman, Klaas Otzes (Atzes), BlijaAfbeelding
29Laurman, Bauke Gerbens, BlijaAfke 19Afbeelding
37Leest, Tjeerd Sijbes van der weduwe, WanswerdSijbe 6Afbeelding
12vLep, Lijkle Wigles van der, BlijaWigle 24, Baukje 21, Trijntje 12, Jacob 11, Fredrik 17, Klaaske 7Afbeelding
43vLeij, Waling Freerks van der, GenumFreerk 28, Dirk 24, Reinder 18(van ?) Fokje 1, Waling 5, IJede 3, Antje 1, Dirk 1/4Afbeelding
26Loonsma, Dirk Pieters, BlijaAfbeelding
10vMaij, Jurjen Jetzes van der, BlijaGerrit 6, Jetze 4, Daniël 2Afbeelding
38vMeer, Pieter Mients van der, WanswerdAfbeelding
39Mellema, Sijbe Klaases, JislumBoele 37, Igle 35, Antje 32, Tjisse 26, Semkje 24, Sijke 23, Afke 20, Jurjen 17, Beitske 15, Minze 12Afbeelding
31vMemerda, Gerrit Ritskes, WanswerdRitske 3/4Afbeelding
42Memerda, Ritske, Jislum Ritske is 2 jaar, geboren 13 juni 1810.Afbeelding
13Meij, Jan Goffes van der, BlijaWopkje 45, Dieuke 42, Martinus 31Afbeelding
7vMeij, Lieubbe Beerts van der, BlijaAfbeelding
42vMeijer, Gjalt Jans, GenumJaldert 5, Janke 7Afbeelding
55Miedema, Beern Klazes, HogebeintumHinke 9, Klaas 6, IJmkje 2Afbeelding
47vMiedema, Harmen Minnes, LichtaardAfbeelding
20Miedema, Jan Annes, BlijaAnne 25, Aaltje 23, Wijke 22, Engbert 15, Klaas 11Afbeelding
46vMiedema, Taede Gerbens, LichtaardJanke 26, Tetje 24, Einte 20, Fokeltje 16, Tjitske 11Afbeelding
26Minnen, Aebe Engels van, BlijaEngele 11Afbeelding
4vMonsma, Pieter Eiberts, Blija zrs. Maaike 23, Trijntje 21, Mintje 6, broer Bodes 13Afbeelding
32Nijboer, Sijbren Jans, BlijaAfbeelding
46Noorda, Pieter Jans, ReitzumAfbeelding
17Noorderbaan, Claas Martens, BlijaAfbeelding
16Noorderbaan, Frans Martens, BlijaHendrik 20, Marten 16, Jan 12, Klaas 6Afbeelding
22Oosterbaan, Gerben Gerrits, BlijaJitske 2, Gerrit 3 wekenAfbeelding
22vOosterbaan, Melle Gerrits, BlijaGerrit 13, Sijke 11, Jantje 7, Foeke 5, Antje 1Afbeelding
26vOosterga, Jelle Gerbens, WanswerdGerben 6, Bauke 4, Leentje 11Afbeelding
2vPasma, Tijs Tijssen, BlijaBaukje 39Afbeelding
3Peizel, Gerrit, BlijaAfbeelding
9vPheiffer, Daniël Johannes, BlijaJohannes 22, Klaas 19Afbeelding
50vPiepker, Rommert Teunis, HogebeintumAfbeelding
51Ploeg, Jacob Jochums van der, HogebeintumAfbeelding
31Ploeg, Taede Jurjens van der, WanswerdAfbeelding
4Ploeg, Tjeerd Alderts van der, BlijaAfbeelding
14vPloeg, Tomas Klases van der, BlijaAfbeelding
26vPollius, Henricus, WanswerdTjalling 28, Johanna Magdalena 22Afbeelding
34vPoortinga, Dirk Gerbens, WanswerdAntje 13, Janke 11, Gerben 9, Dirk 5, Rinske 3, Sjeuke 2 dagenAfbeelding
34Poortinga, Rinze Gerbens, WanswerdAntje 4, Gerben 2, Jan ¼Afbeelding
41vPoortinga, Wijbe Gerbens, JislumWijbe 1, Gerben 4 wekenAfbeelding
14vPostma, Frans Fransen, BlijaTrijntje 27Afbeelding
20vPostuma, Pieter Pieters weduwe, Antje Sjoerds, BlijaLijsbet 18, Grietje 15, Pieter 13Afbeelding
19Postumus, Hendrik Sierks, BlijaHiltje 17, Dirk 12, Aaltje 7, Nieske 4, Sierd 1Afbeelding
25vPostumus, Marten Sierds, BlijaAfbeelding
16vPostumus, Sierd Sierds, BlijaSierd 7, IJmkje 4, Tjeerd 2, Jilles ½Afbeelding
37Pot, Sijmen Pieters, WanswerdSijmon 1Afbeelding
6vPousma, Jan Ales, BlijaAfbeelding
33Prins, Jan Eiberts, WanswerdAntje 15, Tjitske 10, Antje 8, Eibert 5, IJmkje 3Afbeelding
38vReidendein, Tjerk Lijkles, JislumAfbeelding
2vRenema, Teunis Reinders, BlijaImkje 23, Reinder 21Afbeelding
47Rijpstra, Anne Beerns, LichtaardAfbeelding
43vRijpstra, Gerrit Cornelis, GenumPieter 38, Aaltje 33, Tijs 4Afbeelding
39Ringma, Herke Sijbes, JislumAaltje 9, Sijbe 5, Bauke 3Afbeelding
40Roeda, Dirk Foppes, JislumSijtske 25, Foekje 21, Janke 17, Fopkje 15, Antje 13, Foppe 11, Jantje 8, Jan 4Afbeelding
52Roeda, Jochum Foppes, HogebeintumJouke 30, Aatje 23Afbeelding
13Roos, Johannes, BlijaAfbeelding
12Schaaf, Herke Gerbens van der, BlijaGerben 26, Jan 12Afbeelding
38Schaaf, Jildert Meinderts van der, WanswerdMeindert 27, Jan 26, Grietje 22Afbeelding
5vSchaafsma, Meindert Jans, BlijaAfbeelding
45Scheltema, Saake Scheltes, GenumTrijntje 14, Eeltje 10, IJtje 7, Tetje 5, Trijntje 5 wekenAfbeelding
53Schepper, B.J. de, weduwe A. IJzenbeek, HogebeintumImilius Josinus 21, Catarina 20, Amilia 18Afbeelding
5Slager, Meindert Pieters, BlijaGertje 32, Pieter 29, Ane 26, Antje 25( v. ?) Meindert 3, Eke 3/4Afbeelding
45Sloot, Jelle Jans van der, BlijaAfbeelding
27Slooten, Pieter Melis van, WanswerdAntje 22, Melis 18, Meindert 10, Rinske 10, Janke 3Afbeelding
30vSloten, Pieter Jans van der, WanswerdJan 5, Jitze 3Afbeelding
35Smedinga, Hattem Jans, WanswerdAfbeelding
2Smits, Pieter Dirks, BlijaAfbeelding
12vSpeul, Otte Jans, BlijaAfbeelding
23Steegstra, Ane Eintes, BlijaNieske 47, Neents 45, Trijntje 40, Corneliske 34, Aaltje 31, Pijtje 25Afbeelding
34Steen, Klaas Jans van der, WanswerdJanke 32, Dieuke 25Afbeelding
29vStege, Hendrik Berents ter, WanswerdAfbeelding
25Sterk, Cornelis Jans, BlijaAndries 25, Hendrik 22, Douwe 21Afbeelding
12Sterkenburg, Ane Abes, BlijaJan 35Jacob 9, Janke 7, Eke 5, Dieuwke 3Afbeelding
18Stienstra, Feije Montes, BlijaAfbeelding
43Straatsma, Oenze Tjeerds, GenumTjeerd 59, Taeke 53, IJtje 46, Klaas 44, Afke 42(v. ?) Oenze 37, Hiltje 32, Klaaske 28, Oenze 26, Eeltje 27, Cornelis 20, Pieter 11, Antje 8, Jeltje 1Afbeelding
42Swart, Aaltje Lieuwes, Jislum Zij geeft voor haar zoon Ritske (2) de familienaam Memerda op.Afbeelding
18Sijtsma, Sijbe Sijtzes, BlijaGrietje 13, Sijtze 9Afbeelding
31Talsma, Dirk Baukes, Wanswerd. Amt. TolsmaBauke 30, Aaltje 27, Hendrik 25, Vroukje 22, Doetje 20, Dieuke 15, Jan 12, Harmen 10Afbeelding
30vTalsma, Jan Baukes, Wanswerd. Ambt. \"Tolsma\"Wijbren 20, Vroukje 18, Baukje 24, Bauke 15, Antje 11, Neeltje 9, Jinze 6, Tijtje 5, Harmen ½Afbeelding
46Talsma, Klaas Aukes, ReitsumAfbeelding
29vTamminga, Dirk Fransen, WanswerdAfbeelding
42Tamminga, Dirk Teuwis, GenumOenze 11, Saakje 8Afbeelding
31vTamminga, Hette Dirks, WanswerdSipke 24, Antje 18, Saapke 21Afbeelding
29vTamminga, Marten IJtzens, WanswerdSijtske 21, IJtje 18, Froukje 19, Sjoukje 16, Andries 13, IJtzen 12, Doetje 10, Dirk 8, Jan 3Afbeelding
36vTamminga, IJtzen Jans, WanswerdJan 28, IJsaäk 27, Dirk 25, Marijke 23, Lieuwe 18Afbeelding
18vTeitsma, Andries Fransen, BlijaKlaas 42, IJebeltje 39, Tjalling 34, Bokke 27, Vroukje 26, Frans 21, Cornelis 18, Antje 16, Houkje 14(v. ?) Andries 1½Afbeelding
7Teitsma, Frans Fransen, BlijaLijsbet 20, Pieter 15Afbeelding
2Teitsma, Gerrit Fransen, BlijaAntje 41, Frans 39, IJbeltje 33Afbeelding
47Teitsma, Pieter Pieters, LichtaardAfbeelding
36Teitsma, Sijbren Jans, WanswerdJeltje 34, Trijntje 26, Jan 20, Welmoet 19Afbeelding
22Terpstra, Daniël Klases, BlijaAfbeelding
50Terpstra, Dirk Wijbrens, HogebeintumAfbeelding
48Terpstra, Douwe Wouters, LichtaardAfbeelding
32Terpstra, Ette Jacobs, WanswerdJacob 25, Vroukje 24, Rien 21, Afke 23, Aaltje 13Afbeelding
28vTerpstra, Jetze Eelkes, WanswerdFoekje 18, IJtje 17, Wijtske 15, Fokje 14, Eelke 12, Oeble 10, Pijbe 9, Michiel 7, Janke 5, Harmen 3Afbeelding
35vTerpstra, Jinze Wijbrens, WanswerdWijbren 18, Jacob 16, Jan 14, Baukje 12, Eeltje 5Afbeelding
51vTerpstra, Oeble Jantjes weduwe, Grietje Douwes, HogebeintumJan 23, Douwe 22, Doetje 20, Tjitske 6Afbeelding
48Terpstra, Ouwe Hijlkes, LichtaardOuwe 7, Maaike 6, Hedser 3, Jelle 1Afbeelding
38Tingma, Sake Jacobs, WanswerdSijtske 7, Jacob 5, Antje 3, Dieuke ½Afbeelding
25vTolma, Johannes Hattums, BlijaAfbeelding
41vTolma, Klaas Klasen, JislumWijtske 22Afbeelding
30Tuik, Taeke Sijbes van der, WanswerdVroukje 49, Sijbe 46(v. ?) Sas 20, Taeke 17Afbeelding
53vTuin, Frans Gerrits van, HogebeintumAfbeelding
50Tuin, Gosse Gerrits van, HogebeintumGerrit 3, Grietje 1Afbeelding
26Unema, Claas Jans, BlijaAfbeelding
4Unema, Ids Jans, BlijaJan 17, Dirk 13, Hessel 12Afbeelding
20vUnema, IJtske Jans, Blija5Afbeelding
15Vaarsma, Sijbe Klases, BlijaAfbeelding
39Veenstra, Haring Tjallings, JislumAfbeelding
11Velde, Geert Klases van der, BlijaAfbeelding
11vVellema, Dirk Klases, BlijaTijtje 42, Frans 39, Neeltje 31Dirk 12, Trijntje 11, Antje 8, Joeke 6, Klaas 4, Frans 1Afbeelding
51vVeltman, Pieter Piers, HogebeintumAfbeelding
41Veltman, Sijmon Abeles, JislumAfbeelding
40vVeltman, Wijbren Abeles, JislumSijtske 19Afbeelding
4vVerbeek, Otte Johannes, BlijaTrijntje 46, Johannes 44, Sijtske 44(v. ?) Baukje 20, Otte 12, Jacob 11, Wijtske 8, Hendrik 6, Maaike 3, Pijtje ¼Afbeelding
25Visser, Benediktus Annes, BlijaAnne 43Afbeelding
49vVisser, Jan Jarigs, HogebeintumKlaas 9, Antje 5, Jarig 3 wekenAfbeelding
36vVisser, Jan Pieters, WanswerdAfbeelding
52vVisser, Jochum Fredriks, HogebeintumAfbeelding
36Vogelzang, Wijger Pieters, WanswerdGijsbert 27Afbeelding
39vVries, Dirk Heins de, JislumHein 1Afbeelding
42Vries, Harmen Aebeles de, GenumAfbeelding
15vVries, Pieter Pieters de, BlijaAfbeelding
37vVries, Sasker Fokkes, de WanswerdAfbeelding
14Vries, Wigle Lucas de, BlijaAfbeelding
30vVries, Wijtze Fokkes de, WanswerdCornelis (20)Afbeelding
26vVries, Wijtze Watzes de, Blija Broer AukeAfbeelding
13vWagenaar, Gerben Jans, BlijaCornelis 22, Tijtje 21, Jan 18, Klaas 15, Jakle 13, IJtje 11, Pieter 8Afbeelding
54Wal, Doede Sijdses van der, HogebeintumAfbeelding
8vWal, Hendrik Jans van der, BlijaJippe 30Afbeelding
21Weishaupt, Philippus Steffens, BlijaAfbeelding
39vWenning, Jan Hemmes, JislumAfbeelding
27Werk, Philippus Tjeerds van der, WanswerdDieuke 5, Klaas 3, Tjeerdtje 1Afbeelding
10Werkman, Pieter Lolkes, BlijaLolke 9, Ruurd 6, Trijntje 4, Sjeukje 3/4Afbeelding
53vWestenberg, Christiaan, HogebeintumAfbeelding
1vWesterbaan, Pieter Lieuwes, BlijaLieuwe 17, Trijntje 14, Riemke 9, Wijtske 5, Pieter 1Afbeelding
46Westra, Claas Abes, ReitzumAbe 9, Sijke 9Afbeelding
14Weij, Johannes Johannes van der, BlijaRinske 2Afbeelding
14Weij, Luitjen Johannes van der, BlijaJohannes 6Afbeelding
44vWielinga, Klaas Jans, GenumAfbeelding
7vWierda, Einte Sijtzes, BlijaSijtze 38, Pieter 34, Folkert 30, Tjitske 26, Sijke 22(v. ?) Fokeltje 11, Trijntje 8, Pieter 6, IJtje 5, Fokeltje 5, Doeke ½Afbeelding
1vWierda, Folkert Jacobs, BlijaJacob 3/4Afbeelding
3Wierda, Pieter Ruurds, Blija Voor hemzelf en voor zijn broers Sijtze 20 en Jan 15Afbeelding
25vWieringa, Claas Geerts, BlijaAfbeelding
15vWiersma, Lieuwe Goffes, BlijaNijnke 51, Jan 46, Beert 42, IJtske 37, Dirk 33(v. ?) Lieuwe 16, Akke 18, Dirk 12, Sjoukje 10, Goffe 8, Klaaske 6, IJtske 4Afbeelding
27Wiersma, Pieter Olferts, WanswerdJeltje 11, Olfert 7, Pieter 5, Jan 3Afbeelding
21Wijnia, Anne Melis, maire der gemeente Blija, BlijaHartman 12, Jorrit 9, IJtje 6Afbeelding
19vWindelaar, Teunis Fokkes, BlijaAfbeelding
47vWouda, Johannes Sijtzes, LichtaardMetje 15, Dieuke 12, Tjitske 9, Pijtje 7, Pieter 3, Lieuwe 1Afbeelding
54vWoude, Gerrit Baukes van der, HogebeintumKlaas 10, Wijtske 7, Saakje 5, Baukje 3, Grietje 1Afbeelding
16Wouters, Tomas Geerts, BlijaAfbeelding
18vWouwenaar, Tiete Egberts, BlijaAntje 4, Egbert 1Afbeelding
28Wurdema, Hendrik Hendriks, BlijaTjitske 23, Hendrik 22, Boijen 17Afbeelding
9vIJnia, Gerben Jarigs, BlijaJanke 12, Sijtske 11, Jitske 9, Jarig 6, Frans 4Afbeelding
10vIJnia, Hendrik Jarigs, BlijaJarig 11, IJmkje 9, Lucas 7, Janke 5, Wijbe 2Afbeelding
10vIJnia, Wijbe Jarigs, BlijaJarig 20Afbeelding
54IJpeij, Willem Klazes, HogebeintumGrietje 6, Tjaltje 4, Klaas 2Afbeelding
9Zeilstra, Evert Joostens, BlijaAfbeelding