Family:Mattheus Hiemstra and Namke Siderius (1)

Watchers
Facts and Events
Marriage[2] 10 May 1890 Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Divorce[3] 30 Oct 1905 Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Children
BirthDeath

Getuigen/witnesses

Leeftijd/age

 • Mattheus Hiemstra, 26
 • Namke Siderius, 23
References
 1.   Huwelijkse bijlagen, in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, 1890, Primary quality.

  accessed on FamilySearch Record Search: Netherlands, Civil Registration, 1792-1952; Friesland; Leeuwarderadeel; Huwelijksbijlagen 1887-1895 t/v 27; Images 1224-1229 of 3250; browse images

 2. Toegangnr: 30-23
  Inventarisnr: 2032
  Aktenummer: 35

  http://www.genlias.nl/nl/searchDetail.jsp?val=0&xtr=8245665
  Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 29 juni 1905
 3. Toegangnr: 30-11
  Inventarisnr: 2044
  Aktenummer: 68

  http://www.allefriezen.nl/en/component/genealogie/?task=persoon_detail&argument=frl_593173 (Zie akte/view certificate)
  http://www.genlias.nl/nl/searchDetail.jsp?val=0&xtr=8196094
  Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 29 juni 1905
 4.   akte 35: … terwijl de bruidegoms vader zijne toestemming heeft gegeven bij akte van den tienden mei dezes jaars voor den te Leeuwarden resideerenden notaris Jacob Siereveld en getuigen gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, hierbij overgelegd.
 5.   akte 35: … Copie. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te leeuwarden van den negenentwintigsten juni negentienhonderdenvijf is door echtscheiding ontbonden verklaard het in nevenstaande acte vermelde huwelijk. Voor copie conform Huizum, november 1905. De ambtenaar van den burgerlijken stand in leeuwarderadeel, get...